Verktyg för dig som arbetar med stomipatienter

Dina patienter kan behöva mycket hjälp och vägledning, både före och efter stomioperation. I detta avsnitt presenterar vi ett brett sortiment med verktyg, material och program från Coloplast som kan ge dig stöd när du vårdar och hjälper dina patienter.

Utvärdera livskvalitet för stomipatienter

Utvärdera livskvalitet för stomipatienter

Utvärdera livskvalitet för stomipatienter

Verktyget Stoma Quality of Life (Stoma-QoL) är ett enkelt validerat frågeformulär som kan användas för att mäta livskvalitet för personer med stomi – och identifiera frågor som kan leda till oro eller bekymmer. Verktyget Stoma Quality of Life
Stäng

Utvärdera livskvalitet för stomipatienter

Personer med stomi kan ha många bekymmer – rädsla för läckage, förlägenhet över sin kropp, oro över att bli en börda för familj och vänner. När dessa bekymmer hindrar människor från att göra de saker de tycker om, äventyrar det deras livskvalitet.

Med verktyget Stoma-QoL, får sjukvårdspersonal en standard och ett gemensamt språk för att bedöma livskvalitet för personer med stomi. Du kan använda verktyget för att följa livskvaliteten över tid för samma person, eller för att jämföra livskvalitet mellan olika patienter.

Stoma-QoL är:

  • Särskilt utformat för personer med stomi – alla frågor är baserade på synpunkter från personer med stomi
  • Validerat – har testats på många stomiopererade i olika länder
  • Pålitligt – viktat för att betona frågor som är viktigast för den svarandes livskvalitet
  • Avsett för flera kulturer – har översatts till 16 språk
  • Enkelt – frågeformuläret tar bara 5-10 minuter att fylla i

Ladda ner frågeformuläret för Stoma Quality of Life

Stäng

Användbara verktyg för att stödja ditt arbete

Hjälpsamma verktyg för att stödja ditt arbete Hos Coloplast är vi hängivna att stödja sjukvårdspersonal med användbara verktyg som kan hjälpa till i det dagliga arbetet. Se verktyg för sjukvårdspersonal här
Stäng

Hjälpsamma verktyg för att stödja ditt arbete

BodyCheck – förstå kroppsprofiler
Med åtta enkla steg, kan du använda BodyCheck för att utvärdera kroppsprofiler och bestämma en lämplig produktlösning för varje enskild patient.

BodyCheck-block
BodyCheck-block är baserade på en terminologi för kroppsprofiler, och har stegvisa illustrationer för att identifiera en patients peristomala kroppsprofil. Ett användbart verktyg när du diskuterar individuella kroppsformer med patienter och väljer en lämplig stomilösning.

Utvärdera peristomala hudproblem
Ostomy Skin Tool är utformat för att erbjuda ett effektivt sätt att fastställa orsaken och allvarsgraden för peristomala hudproblem. Den ger även rekommendationer om hur du följer och hanterar dessa tillstånd.

Utvärdera livskvalitet för stomivård
Verktyget Stoma Quality of Life (Stoma-QoL) är ett enkelt validerat frågeformulär som kan användas för att mäta livskvalitet för personer med stomi och för att identifiera frågorna som kan orsaka oro eller bekymmer.

Kirurgiska informationsblock
Det är viktigt för många patienter att förstå grundläggande fakta om den kirurgiska proceduren eftersom det kan hjälpa dem att känna sig förberedda och gör det lättare för dem att hantera situationen. Dessa Kirurgiska informationsblock är ett utbildningsverktyg för proaktiva patienter som vill ha detaljerad information om sin operation.

Blocken är tillgängliga för:

Vill du veta mer om dessa stomiverktyg för dig och din patient är du alltid välkommen att ringa kundservice på tel. 0300-332 99 eller till din produktspecialist.

Stäng

BodyCheck

Coloplast BodyCheck försöker definiera ett gemensamt språk för sjukvårdspersonal och personer med stomi som kan användas för beskrivning av den peristomala kroppsprofilen. Peristomal kroppsprofil
Stäng

BodyCheck

Det finns inte två likadana kroppar. När du väljer stomibandage är nyckeln till att säkerställa en bra passform och ett pålitligt system, förmågan att känna till och kunna beskriva det peristomala området exakt.

Coloplast har utvecklat ett gemensamt "språk" som gör det enklare för sjukvårdspersonal och personer med stomi att beskriva och komma överens om en peristomal kroppsprofil. Dessa termer, som vi kallar BodyCheck, har utvecklats tillsammans med sjuksköterskor och fokusgrupper med patienter från hela världen.

Ta reda på mer med onlineverktyget BodyCheck.

Stäng

Stödmaterial för dina patienter

Stomiverktyg för dina patienter

Hos Coloplast stödjer vi sjukvårdspersonal med lättanvända verktyg för dina patienter. Se stomiverktyg för patienter här
Stäng

Stödmaterial för dina patienter

Material kan hjälpa dina patienter i deras dagliga liv med stomi. Du kan ge informationen till patienterna att läsa och använda hemma eller diskutera med dig.

Att förstå din kroppsprofil är första steget mot en bättre passform
Med Coloplast BodyCheck-verktyg kan du och din patient hitta rekommendationer om hur man får optimal passform mellan den individuella kroppsprofilen och stomibandaget. Det är åtta enkla steg att gå igenom.

Användbar patientinformation
Dessa broschyrer innehåller användbar information om livet med stomi:

Animerad instruktionsfilm

Här kan du och din patient steg-för-steg följa vår instruktionsfilm för hur du bäst använder våra stomibandage. Se instruktionsfilm

 

Steg-för-steg guider

Använd våra instruktionsblad som med bild och text visar hur du använder våra produkter på bästa sätt. Gå till instruktionsblad

Stäng

Pre-operativt övningsset

Med ett pre-operativt övningsset får patienten möjlighet att i lugn och ro före sin operation, förbereda sig på hur det känns att ha en stomi med påse över. Läs mer om pre-operativa övningsset från Coloplast
Stäng

Vad innehåller ett pre-operativt övningsset?

Att få en stomi är en stor omställning i en människas liv. Det kan vara svårt att vänja sig vid den nya situationen. Med ett pre-operativt övningsset får patienten möjlighet att i lugn och ro före sin operation, förbereda sig på hur det känns att ha en stomi med ett stomibandage över. Coloplast pre-operativa övningsset är kostnadsfria.

Innehåll för kolostomi/ileostomi

• 1 st informationsfolder
• 2 st konstgjorda stomier
• 2 st påsar med förtjockningsmedel
• 2 st SenSura 1-dels slutna stomipåsar
• 2 st SenSura 1-dels tömbara stomipåsar

Innehåll för urostomi

• 1 st informationsfolder
• 2 st konstgjorda stomier
• 2 st basplattor
• 2 st SenSura Uro 2-dels stomipåsar

Kontakta din produktspecialist eller Coloplast kundservice när du behöver fler pre-operativa övningsset från Coloplast.

Stäng

Post-operativt startset

För patienter som nyss har stomiopererats erbjuder vi ett startset som vi kallar Coloplast Care set. Läs mer om Coloplast Care set
Stäng

Vad är Coloplast Care set?

Coloplast Care set är en särskild service till alla nyopererade. Det är en necessär som innehåller en folder som besvarar många frågor som kan dyka upp under den första tiden som stomiopererad, en stomisax för att klippa hålet i stomihäftan och en mätguide för stomin. Coloplast Care set är kostnadsfria. För mer information om Coloplast Care set och om du behöver fylla på ditt lager, kontakta din produktspecialist eller Coloplast kundservice.

Stäng

Stöd för dina patienter

Två kvinnor ler - Coloplast Care

Coloplast® Care

Genom Coloplast Care får patienten individuellt anpassad information om relevanta ämnen som bl a resor, kost, samliv via hemsidan, mail och telefon. Läs mer om Coloplast Care
Stäng

Stöd redan från första början

Coloplast Care – en kostnadsfri service för dina patienter

Genom Coloplast Care får patienten individuellt anpassad information om relevanta ämnen som bl a resor, kost, samliv via hemsidan, mail och telefon. På detta sätt avlastar vi vårdgivaren i livsstilsfrågor medan de medicinska frågorna är kvar hos vården.

Genom handfasta tips och råd, tydliga guider vill vi stötta din patient till en trygg och säker användning av sin stomiprodukt. En personlig rådgivare kommer att finnas tillgänglig för livsstilsfrågor som kan uppstå i vardagen.

Med Coloplast Care erbjuder vi din patient, bland annat:

  • Möjlighet till rådgivning varje vardag mellan kl 08.00-16.30
  • Löpande tips och råd för att underlätta patientens liv med stomi
  • Tidningen Stomiliv som utkommer 3ggr/år

Gå in på stomi-care.se för att läsa mer om Coloplast Care eller ring oss på tel. 0300-332 56.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion