Policy för inhämtande av samtycke

 

Syftet med denna policy är att förklara hur Coloplast behandlar personuppgifter från personer som ger samtycke till:
1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader),
2. Samtycke för personlig rådgivning,
3. Samtycke för provbeställning, och/eller
4. Samtycke till marknadsföring 


1.   Vem ansvarar för hanteringen av information om mig?

Coloplastgruppen består av ett flertal företag runt om i världen. De Coloplast-företag som tillhandahåller de tjänster du registrerar dig för är gemensamma personuppgiftsansvariga som ansvarar för att hantera informationen om dig. Vissa tjänster tillhandahålls av det lokala Coloplast-företaget i ditt land/din region, andra tjänster tillhandahålls av Coloplast A/S i Danmark (HQ), slutligen finns det även tjänster som tillhandahålls av parterna tillsammans.

I detta syfte har parterna ingått ett avtal enligt artikel 26 i GDPR genom vilket huvudansvaret för att inhämta samtycke på ett korrekt sätt. HQ kommer så småningom att radera eller anonymisera den data du lämnar. För ytterligare information om detta, vänligen kontakta dataskyddsombud@coloplast.com eller besök www.coloplast.se .

Du kan se ansvariga Coloplast företag för relevanta samtyckesalternativ i avsnitt (2.) nedan. När det gäller de samtycken du ger är Coloplast ansvarig personuppgiftsansvarig enligt nedan.

2. Hur hanteras min data?

I de flesta fall när du kontaktar Coloplast kommer vi huvudsakligen att behandla dina uppgifter baserat på ett avtalsförhållande mellan dig och Coloplast. Men eftersom vi också i sig kommer att behandla information om din medicinska situation (känsliga uppgifter) behöver vi också ditt samtycke för att behandla beställnings- eller provförfrågningar och förse dig med supporttjänster.

Nedan visar de olika samtyckesalternativ du kan välja. För varje samtyckesalternativ visar det (i) de ändamål som information om dig används för, och för varje ändamål, vilken information vi samlar in, (ii) med vem informationen delas, (iii) hur länge den behålls och (iv) på vilken rättslig grund den behandlas. Beskrivning av den rättsliga grunden görs med hänvisning till relevanta artiklar i EUs allmänna dataskyddsförordning ("GDPR").

Vilken information Coloplast samlar in beror på vilken tjänst du har registrerat dig för och vilket eller vilka samtycken du har gett. För mer information om de olika samtyckeskraven, se information nedan. Informationen som listas för varje samtyckesalternativ nedan är exempel på den information som Coloplast kan samla in. Beroende på vilken information du (frivilligt) har lämnat till Coloplast kan Coloplast endast behålla en del av informationen som nämns nedan.

 


1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader)


För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

För att behandla dina produkt- och tjänstebeställningar, inklusive leverans för att behandla din beställning, för att lagra den information du tillhandahåller oss och för att hantera dina valda preferenser (datakategorierna 1.-4.)

 

Vilken information samlas in om dig?

Informationen som samlas in är den information du lämnar till Coloplast i samband med din beställning. Detta kan omfatta:

1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, postadress och om nödvändigt födelsedatum, kön, och personnummer),

2. Kontaktuppgifter (e-postadress och om nödvändigt telefonnummer)

3. Hälso-och produktdetaljer om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av operation,operationsdatum)

4. Transaktionsdetaljer (ordrar och fakturor)

 

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från Coloplast (t.ex. leverantörer av molntjänster, ERP-programvara från tredje part). Coloplast säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

 

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR

 

Hur länge behåller vi den här informationen?

Detta kortsiktiga samtycke är giltigt i 12 månader.

Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke (såvida vi inte behöver behålla uppgifterna enligt lag) eller om användaren inte inom 12 månader har gett Coloplast en annan form av samtycke för databehandling.

Uppgifter om transaktioner lagras i dokumentationssyfte i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lag inom bokföring, skatt, kvalitet eller begränsning av åtgärder.

 

 

Ansvariga företag

Coloplast AB, Kungsparksvägen 2, 434 22 Kungsbacka, Sverige och Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark gemensamt (mer information om hur parterna delar upp sitt ansvar kan nås här).

 2.  Samtycke för personlig rådgivning


För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

 

Lagra den information du lämnar till oss och hantera dina valda preferenser (datakategorierna 1.-6.)

Ge personlig rådgivning om produkter, service och support (datakategorierna 1.-5.)

Skräddarsy informationen som Coloplast skickar till dig baserat på dina preferenser och information och skicka personliga servicemeddelanden, påminnelser och undersökningar (uppgiftskategorierna 1., 3., 4., 6.)

Utveckla och/eller förbättra Coloplasts produkter, tekniker, algoritmer, kommunikationsmetoder, appar och andra tjänster, bland annat genom att få en bättre förståelse för användarupplevelse, beteende och preferenser. Detta inkluderar också att få insikter och utveckla och dokumentera produkt- och marknadsföringspåståenden relaterade till Coloplasts produkter och tjänster (uppgiftskategorierna 1., 3., 4., 5.)

Behandla dina produkt- och provbeställningar och serviceförfrågningar, (uppgiftskategorierna 1., 2., 3.)

 

Vilken information samlas in om dig? 

Informationen som samlas in är den information du lämnar till Coloplast. Detta kan omfatta:

1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, adress och om nödvändigt födelsedatum, kön)

2. Kontaktuppgifter (e-postadress, och om nödvändigt telefonnummer)

3. Hälso-och produktdetaljer om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av operation, operationsdatum)

4. Informations preferenser: Typ av information du valt att ta emot

5. Transaktionsdetaljer: Order, fakturor, datum och tider för samtal, möten och andra interaktioner med Coloplast.

6. Övrig information du delar med Coloplast som del av supportprogrammet.

 

 

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från Coloplast (t.ex. leverantörer av molntjänster, ERP-programvara från tredje part). Coloplast säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

 

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

 

 

Hur länge behåller vi den här informationen?

Så länge samtycke från användaren gäller. Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke eller om inga interaktioner mellan användaren och Coloplast har ägt rum under de senaste tre åren (interaktioner inkluderar eventuella supportförfrågningar, beställningar, brev, e-postmeddelanden, samtal eller någon annan typ av kommunikation).

Uppgifter om transaktioner lagras i dokumentationssyfte i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lag inom bokföring, skatt, kvalitet eller begränsning av åtgärder.

 

 

Ansvariga företag

Coloplast AB, Kungsparksvägen 2, 434 22 Kungsbacka, Sverige och Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark gemensamt (mer information om hur parterna delar upp sitt ansvar kan nås här).

3. Samtycke för provbeställning


För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

 

För att behandla dina produkt- och servicebeställningar, inklusive leverans.(datakategorierna 1.-5.)

Ge personlig rådgivning om produker, service och support (datakategorierna 1.-5.)

Skräddarsy informationen som Coloplast skickar till dig baserat på dina preferenser och information och skicka personliga servicemeddelanden, påminnelser och undersökningar till dig (uppgiftskategorierna 1., 3., 4., 6.)

Utveckla och/eller förbättra på aggregerad basis Coloplasts produkter, tekniker, algoritmer, kommunikationsmetoder, appar och andra tjänster, bland annat genom att få en bättre förståelse för användarupplevelse, beteende och preferenser. Detta inkluderar också att få insikter och utveckla och dokumentera produkt- och marknadsföringspåståenden relaterade till Coloplasts produkter och tjänster. (datakategorierna 1., 3., 4., 5.)

Behandla dina produkt- och provbeställningar, (uppgiftskategorierna 1., 2., 3.)

 

 

Vilken information samlas in om dig?

Informationen som samlas in är den information du lämnar till Coloplast. Detta kan omfatta:

1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, adress och om nödvändigt födelsedatum, kön).

2. Kontaktuppgifter (e-postadress, och om nödvändigt telefonnummer)

3. Hälso-och produktdetaljer om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av operation, operationsdatum)

4. Informations preferenser: Typ av information du valt att ta emot

5. Transaktionsdetaljer: Order, fakturor, datum och tider för samtal, möten och andra interaktioner med Coloplast.

6. Övrig information du delar med Coloplast som del av supportprogrammet.

 

 

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från Coloplast (t.ex. leverantörer av molntjänster, ERP-programvara från tredje part). Coloplast säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

 

 

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

 

Hur länge behåller vi den här informationen?

Så länge samtycke från användaren gäller. Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke eller om inga interaktioner mellan användaren och Coloplast har ägt rum under de senaste tre åren (interaktioner inkluderar beställningar, brev, e-postmeddelanden, samtal eller någon annan typ av kommunikation).

Uppgifter om transaktioner lagras i dokumentationssyfte i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning, t.ex. lag inom bokföring, skatt, kvalitet eller begränsning av åtgärder.

 

 

Ansvariga företag

Coloplast AB, Kungsparksvägen 2, 434 22 Kungsbacka, Sverige och Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark gemensamt (mer information om hur parterna delar upp sitt ansvar kan nås här).

4. Samtycke för marknadsföring


För vilka ändamål samlar vi in och använder information om dig?

Kommunicera med dig via brev, telefon, e-post och sms, för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, inklusive marknadsföring, om relevanta erbjudanden för dig (datakategorierna 1.-5.)

Skräddarsy informationen som Coloplast kommer att skicka till dig baserat på dina preferenser och detaljer (personuppgifter, medicinskt tillstånd, hälso- och produktinformation samt transaktions- och aktivitetsuppgifter), inklusive i form av personliga meddelanden, påminnelser, specialerbjudanden och fördelar (datakategorierna 1.-5.)

Utför segmenteringsanalys baserat på dina personuppgifter, medicinska tillstånd, hälso- och produktinformation, transaktions- och aktivitetsuppgifter och informationspreferenser och för att få insikter, genomföra skräddarsydda kampanjer och rikta dig med information av relevans för dig (uppgiftskategorierna 1., 3., 4., 5.)

 

Vilken information samlas in om dig?

Informationen som samlas in är den information du lämnar till Coloplast. Detta kan omfatta:

1. Personliga uppgifter (förnamn, efternamn, adress och om nödvändigt födelsedatum, kön)

2. Kontaktuppgifter (e-postadress, och om nödvändigt telefonnummer)

3. Hälso-och produktdetaljer om nödvändigt för att kunna leverera rätt produkt (typ av produkt som används, typ av operation, operationsdatum)

4. Informations preferenser: Typ av information du valt att ta emot

5. Transaktionsdetaljer: Order, fakturor, datum och tider för samtal, möten och andra interaktioner med Coloplast.

 

Med vem delar vi denna information?

Tredje parter som agerar på instruktion från Coloplast (t.ex. leverantörer av molntjänster, ERP-programvara från tredje part). Coloplast säljer aldrig din information eller delar den med andra tredje parter som använder den för sina egna ändamål.

 

 

På vilken rättslig grund behandlar vi denna information?

Informationen behandlas för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grundval av ditt samtycke, se artiklarna 6.1 b och 6.1 a, se 9.2 a i GDPR.

 

Hur länge behåller vi den här informationen?

Så länge samtycke från användaren gäller. Data kommer att raderas om en användare återkallar samtycke eller om inga interaktioner mellan användaren och Coloplast har ägt rum under de senaste tre åren (interaktioner inkluderar beställningar, brev, e-postmeddelanden, samtal eller någon annan typ av kommunikation).

 

 

Ansvariga företag

Coloplast AB, Kungsparksvägen 2, 434 22 Kungsbacka, Sverige

 


 

Dina rättigheter

Du kan återkalla dina samtycken när som helst utan kostnad. Att återkalla samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan på dig, men du kommer inte längre att kunna få de tillhörande tjänsterna och fördelarna. Samtyckena är ett krav för att erhålla de tjänster de täcker (marknadsföringsmedgivande krävs för att ta emot marknadsföringsmaterial etc.). Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling baserat på samtycke före återkallande.

All personlig support, anpassning av information och/eller segmenteringsanalys som utförs under:

1. Samtycke för beställning (gäller 12 månader),

2. Samtycke för personlig rådgivning,

3. Samtycke för provbeställning, och/eller

4. Samtycke till marknadsföring ger inga juridiska eller andra liknande betydande effekter för dig. Det kommer t.ex. inte att hindra dig från att beställa produkter eller tjänster.

Läs Coloplasts policy om personuppgifter - Coloplast Sverige för mer information om hur Coloplast hanterar dina personuppgifter, kontaktuppgifter till Coloplasts dataskyddsombud, vilka dina rättigheter som personuppgiftsansvarig är och hur du utövar dem.

 3.   Hur du kontaktar Coloplast?

Vid frågor, kontakta dataskyddsombud@coloplast.com eller kontakta din lokala Coloplast representant. Hitta ditt lokala Coloplast kontor här: Contact us - Corporate (coloplast.com).

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion