Hållbarhet och produktsäkerhet

För Coloplast är säkra produkter vår högsta prioritet. Vi arbetar med att ta fram produkter med livsavgörande funktion som även möjliggör en bra livskvalitet. Vi tummar inte på säkerheten.

 

När vi utvecklar produkter tar vi hänsyn till produktens miljömässiga påverkan genom hela dess livscykel, från inköp och tillverkning till användning och avfallshantering. Vi arbetar strukturerat och proaktivt med att ersätta relevanta ämnen i våra produkter med hänsyn till miljö, vetenskap, teknik och säker användning.

 

Alla produkter som släpps på den svenska marknaden för försäljning kräver en CE-märkning. Märkningen görs för att säkerställa att alla produkter och dess dokumentation kring tillverkning, utformande och säkerhet överensstämmer med regulatoriska krav rörande hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

 

Coloplast följer de lagar, föreskrifter, guidelines och reglementen som våra produkter berörs av för att säkerställa att säkerheten är så hög som möjligt. 

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion