Nedre urologi

Hantera nedre urinvägsdysfunktion

Coloplast erbjuder ett brett sortiment med produkter som är specifikt utformade för att hantera nedre urinvägsdysfunktion. Läs mer

Vårt breda utbud inkluderar ett fullständigt sortiment engångsenheter och kirurgiska enheter för hantering av prostatasjukdomar, från diagnos (biopsi med nålar och biopsipistoler) till behandling (prostatakatetrar, urinblåstömmaren Easivac, postoperativa påsar). Våra lösningar är tillverkade av ett antal material för att hantera till och med de mest specifika kraven. Den senaste Hydro X-Flow prostatakatetern är ett bra exempel på hur Coloplast tillämpar innovation för att uppfylla medicinska behov, med en hydrobeläggning på ett silikonhölje som ger enastående enkel användning.

 

Engångsartiklar

Vårt sortiment med engångsartiklar, som har utformats och tillverkats specifikt för att hantera urinblåsetömning, är svaret på alla dina behov vad gäller hantering av tömningsdysfunktion. Vårt sortiment med Foley kvarliggande katetrar har en kvarliggandetid på upp till 12 veckor och är särskilt anpassat för att hantera urinblåsedräneringsbesvär. För att uppfylla en rad budgetbehov är Foley-sortimentet tillgängligt i ett antal olika material, från vår guldstandard ’Folysil helt i silikon’ till vårt mer ekonomiska latexsortiment ’Folatex’.

Coloplast lösningar för nedre urinvägen hanterar även suprapubisk dräneringshantering via produkter som vår ’Cystodrain Integral’, med en integrerad ballongkateter för enkelt införande och borttagning.

prostatakateter

 

Behandla urinblåsedysfunktion

Urinblåsedysfunktion som överaktiv urinblåsa (OAB) kan behandlas med BoNee, våra särskilt utformade nålar för urinblåseinjektion som utvecklats i samarbete med läkare för att leverera medicinering med låg viskositet exakt där de är avsedda i blåsväggen.

BoNee nål för urinblåseinjektionUtflödesobstruktion i urinblåsan, uretär striktur och andra urologiska tillstånd kan också behandlas med Coloplast produkter.

Alla våra produkter utvecklas för att vara enkla att tillämpa och tas bort, vilket erbjuder säker, intuitiv hantering och utmärkt passform.

Stäng

Produkter och behandlingsalternativ

folysil

Kontinenshantering på sjukhus

Lämplig dränering av urinblåsan är ytterst viktigt för effektiv behandling. Coloplast erbjuder ett stort antal alternativ för dilatation, dränering, svår kateteranvändning och nöddränering. Lösningar för att hantera urinblåsedränering

Hantering av urinblåsetömning är det allra första steget inom urindränering. Coloplast erbjuder ett stort antal lösningar för att underlätta tömning av urinblåsan – alla lösningar har anpassats till patienternas behov och olika problemnivåer.

Daglig användning kan hanteras via vårt sortiment med Foley-katetrar som är tillgängliga i ett antal storlekar, former och material, inklusive latex och silikon.

 

Omfattande sortiment

För svår kateteranvändning och strikturhantering har vi ett omfattande sortiment med nyskapande dilatationsenheter, inklusive bougie-katetrar, katetrar utan ballong och specialiserade katetrar.

Om nöddränering av urinblåsan krävs kan den suprapubiska punkturtekniken användas. Våra suprapubiska satser, från delbara metalltroakarsatser till delbara plasttroakar, stödjer alla tekniker och erbjuder unika funktioner, t.ex. en integrerad ballong för bättre effektivitet och patientkomfort.

 

Supraflow

Stäng
Benign prostatahyperplasi

Benign prostatahyperplasi

Benign prostatahyperplasi är en vanlig och behandlingsbar medicinsk patologi. Olika alternativ för behandling är tillgängliga, beroende på patientens tillstånd och historik. Behandlingsalternativ

Benign prostatahyperplasi (BPH) är icke-malign spridning av epitel- och stromaceller i prostatakörteln. Det är normalt en progressiv, histologisk förändring som leder till förstoring av prostatan, normalt hos äldre män. Förekomsten av histologisk BPH beräknas vara 90 % bland män i 70-årsåldern.

BPH uppvisas normalt med obstruktiva och irritativa nedre urinvägssymtom, inklusive ofullständig tömning, en svag urinström, urinär tvekan, frekvens, nödvändighet, nokturi och inkontinens. Tillståndet får en diagnos beroende på patientens kliniska anamnes och resultatet av en digital rektumundersökning (DRE) och bekräftas med en ultraljudsundersökning och prostatabiopsi.

Coloplast är en huvudaktör i detta område och erbjuder ett brett sortiment med prostatakatetrar i olika material, former och storlekar. Nyskapande lösningar från Coloplast erbjuder avsevärda fördelar inklusive bekvämare kateterinförande och -borttagning samt tekniker som möjliggör evakuering av urinblåsan efter transuretral resektion av prostata- eller urinblåsetumörer. 

prostatakateterprostatakatetrar

Stäng
Urodynamik

Urodynamisk testning

Urodynamisk testning utförs normalt av urologer, urogynekologer eller urologisköterskor och ger läkare informationen de behöver för att utföra en diagnos om en patients inkontinens och rekommendera de bästa tillgängliga behandlingsalternativen. Urodynamiska behandlingsalternativ
Urodynamik

Urodynamiska undersökningar utvärderar funktionen för urinblåsan och urinblåsans utflödesväg (uretra). Under ett test fylls urinblåsan och töms sedan när tryckmätningar tas från urinblåsan och från buken. Målet är att replikera patientens urinblåsesymtom, undersöka dem och fastställa orsaken.

Urodynamik används för att diagnostisera:

  • Urinär ansträngningsinkontinens
  • Urininkontinens
  • Blandad inkontinens (urinär ansträngnings- och urininkontinens)

Urodynamik är särskilt viktigt om kirurgi övervägs eftersom det kan hjälpa till att fastställa att rätt procedur har använts.

Coloplast erbjuder ett brett sortiment med engångsenheter för urodynamiska undersökningar. Katetrar i vårt sortiment är tillverkade av neoplex, PVC eller polyuretan och täcker större delen av urodynamiska undersökningar, inklusive uretrocystometri, cystometri, tryck/flödeshastighet och buktryck. Sortimentet kompletteras av ett antal olika användbara tillbehör.

Stäng
BoNee

BoNee nål för urinblåseinjektion

BoNee-nålen används för att leverera injicerbara material som botulinumtoxin i blåsväggen samt under transuretrala endoskopiska procedurer. Läs mer om nålar för urinblåseinjektion

När personer som lider av ett starkt behov av att tömma urin inte svarar på andra läkemedel kan de få en urinblåseinjektion.

Injicering av botulinumtoxin i blåsväggen kan få urinblåsan att slappna av avsevärt och lindra symtomen. Proceduren fungerar mycket bra, men måste upprepas var 4:e till 9:e månad. Nya FDA-godkännanden har öppnat detta behandlingsalternativ för patienter som lider av idiopatisk neurogen detrusoröveraktivitet (NDO) och överaktiv urinblåsa (OAB).

Coloplast BoNee-nål utvecklades i samarbete med läkare för att leverera botulinumtoxin och andra läkemedel med låg viskositet exakt där det är avsett genom ett styvt eller böjbart cystoskop.


Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion