Endourologi

Antalet njurstenssjukdomar stiger i industriländerna, vilket betyder att effektiva behandlingsalternativ är viktigare än någonsin. Lär dig mer om njurstenshantering

Njurstenssjukdomar påverkar 10 % av alla människor mellan 20 och 60, och män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor. Antalet nya fall ökar i industriländerna. Huvudorsaken till njurstenssjukdomar är dålig diet och otillräckligt vätskeintag. Det kan även orsakas av vissa metaboliska tillstånd.

Stenarnas (renal calculus) storlek kan variera från ett sandkorn till flera centimeter. De största är korallformade stenar. Huvudsymtomen är hematuri, smärta och infektion och njurkolikattacker är så vanliga att de representerar 2 % av alla inskrivningar på akutmottagningar.

 

Behandlingsalternativ

Små stenar kan elimineras spontant på naturligt sätt. Kirurgi krävs om stenen inte elimineras inom en rimlig tidsgräns, eller om den fortfarande orsakar smärta. Kirurgimetoden varierar beroende på storlek, plats och typ av sten.

Coloplast erbjuder ett brett sortiment med engångsprodukter som stödjer endourologiska och perkutana procedurer, inklusive Dormia® stenextraktorer, uretärstent, uretärkatetrar, ballongdilatation, uretära arbetsskidor, ledare och perkutana nefrostomisatser.

Efter njurstensbehandling är det viktigt att identifiera och behandla riskfaktorerna som ligger bakom patientens njurstenssjukdom. Detta görs med hjälp av en metabolisk bedömning som innebär analys av stenen och utförande av en enkät gällande diet samt biologiska undersökningar.


Ladda ned Dietriktlinjer för urologer (pdf 1,347Kb)

Stäng

Produkter och behandlingsalternativ

Endourologi

Coloplast erbjuder ett brett sortiment av instrument för effektiv borttagning av njursten. Fortsätt läsa om uteroskopi-instrument
endourologi-instrument

Behandlingsalternativ för borttagning av ureter- eller njursten inkluderar extrakorporeal stötvågslitotripsi (ESWL), ureteroskopi (URS), perkutan nefrolitotomi (PCNL) och öppen kirurgi.

Coloplast erbjuder ett fullständigt sortiment med högkvalitativa uteroskopi-instrument för engångsbruk, inklusive uretärkatetrar, ledare, Retrace® uretära arbetsskidor, ballongdilatationskatetrar, Dormia® stenextraktorer och uretärstentar.

Stäng

Stenborttagning med perkutan åtkomst

Vi erbjuder ett fullständigt sortiment med tillbehör och satser för stenborttagning med perkutan åtkomst. Fortsätt läsa om våra produkter för perkutan kirurgi
endourologiinstrument

Behandlingsalternativ för borttagning av uretär- eller njursten inkluderar extrakorporeal stötvågslitotripsi (ESWL), ureteroskopi (URS), perkutan nefrolitotomi (PCNL) och öppen kirurgi.

Coloplast erbjuder ett fullständigt sortiment med produkter för perkutan kirurgi, inklusive ledare, nålar, dilatatorer, Amplatz-hylsor, ballongdilatationskatetrar och nefrostomislangar.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion