Olika sorters TAI - produkter för hög och låg vattenvolym.

Det finns olika sorters transanal irrigation: "Hög" och "låg". Storlekarna syftar till att beskriva vilken vattenvolym som används under irrigationen (tarmsköljningen).

Behandlingsmetoden transanal irrigation kan delas in i två olika typer; hög och låg och det finns produkter som är specifikt lämpade för respektive typ. Hög TAI innebär att man sköljer tarmen med mer än 250 ml1 vatten och låg TAI innebär att man sköljer med mindre än 250 ml vatten. De olika mängderna vatten påverkar produkternas egenskaper och utseende.

 

Vad är lågvolyms TAI?

Produkter för lågvolymsirrigation består ofta av en liten vattenbehållare som man sätter en konkatetern på.  Vattenbehållaren fylls med kroppstempererat vatten och konkatetern förs sedan in i ändtarmsöppningen och möjliggör en sköljning  genom att man trycker på behållaren. Irrigation med låg volym brukar oftast skölja rent ändtarmen1. Dessa produkter är kompakta, så de kan passa bra även vid resa eller när man är på språng utanför hemmet.

 

Vad är högvolyms TAI?

Produkter för hög TAI är avsedda att skölja med större mängd vatten och kan därför nå högre upp i tarmen. Hög TAI tömmer både ändtarm och den nedre delen av tjocktarmen. Eftersom högvolymsirrigering går högre upp, kan den hjälpa många att hålla sig kontinenta i 2 dagar i rad2.

Dessa system är oftast större, de har en större påse för vatten (oftast 1-1,5 liter), vilken man kopplar till en slang, oftast en handpump och en ballong- eller konkateter som förs in via ändtarmen och möjliggör sköljning.

Vilken TAIbehandling passar mig?

TAI kan vara en lämplig behandling om du läcker avföring under dagen eller om du upplever så kallad "soling" (små avföringsläckage efter toalettbesök). Det kan även vara effektivt om du har svårigheter med att få ut avföring överhuvudtaget eller om du har svårt att få ut all avföring. 3 Det är viktigt att veta att låg TAI endast tömmer ändtarmen, medan hög TAI krävs om du ska tömma en större del av tarmen.1 Det är alltid din vårdgivare som avgör vilken behandlingsform som passar dig och just dina utmaningar bäst.

 

Hur kan min vårdgivare hjälpa mig?

Om du lever med tarmproblem så kan din vårdgivare hjälpa dig att hitta fram till rätt behandling, där transanal irrigation kan komma att föreslås. Transanal irrigation anses vara en minimalt invasiv procedur och kan komma att föreslås efter att du har provat mer traditionella metoder så som kost och motion. Om du anses vara en person som kan bli hjälpt av TAI, så kommer din vårdgivare att kunna hjälpa dig med att hitta rätt produkt samt lära ut hur du använder den för bästa resultat. Oftast följer din vårdgivare upp hur det går efter ett litet tag, så att ni kan justera behandlingen vid behov. (Tex är det vanligt att man vid hög TAI börjar med en lite lägre vattenvolym för att sen gradvis öka på.)

En vårdgivare bör göra en rektal undersökning innan transanal irrigation inleds.

 

Summering:

Tabellen nedan visar en sammanställning av skillnaderna mellan TAI med låg och hög volym:

 

   Högvolyms TAI  Lågvolyms TAI
 Vattenvolym

 >250 ml1  <250 ml1
 Tömmer tarmen på avföring i...

 Ändtarmen och hela nedre delen av tjocktarmen  Ändtarmen
 Peristeen® produkt

 Peristeen Plus  Peristeen Light

 

 

Om du har ytterligare frågor, ta kontakt med din vårdgivare för medicinsk rådgivning. På Coloplast Care finns även flera produktrådgivare som kan stötta dig med frågor gällande produkt, användande etc. Du kan nå oss via telefon 0300 332 56 eller email se@coloplast.com På www.coloplast.se/coloplast-care kan du hitta mer information om det  stöd vi kan ge till dig som användare.

 

  1. Magnuson FS, Christensen P, Krassioukov A, et al. Neurogenic Bowel Dysfunction in Patients with Spinal Cord Injury and Multiple Sclerosis—An Updated and Simplified Treatment Algorithm. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(6971).
  2. Emmanuel AV, Krogh K, Bazzocchi G, et al. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Spinal Cord. 2013;51:732–738.
  3. Emmanuel A, Collins B, Henderson M, et al. Development of a decision guide for transanal irrigation in bowel disorders. Gastrointestinal Nursing. 2019;17(7):24-30
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion