Behandlingsalternativ för tarmproblem

Denna artikel summerar några av de vanligaste behandlingsmetoderna för tarmdysfunktion och ger dig en översikt på hur en behandlingsresa mot en väl fungerande tarm kan se ut.

Det finns många olika behandlingsmetoder tillgängliga för många olika sorters tarmproblem. Om du lever med förstoppning eller olika sorters avföringsinkontinens, så är det viktigt att veta att du inte är ensam i detta. Det går att hitta behandlingsmetoder som kan hjälpa dig.

En översikt av behandlingsmetoder1

När man lever med tarmproblem, kan behandlng inkludera:

 • Ändrad kost eller livstilsförändringar1Detta kan hjälpa dig att förbättra din hälsa generellt, och genom att göra detta, så kan du förbättra dina tarmsymtom. Din kost kan utvärderas för att se om vissa sorters mat skapar problem, likväl som det går att se om viss mat kan hjälpa dig till en bättre tarmhälsa och bättre konsistens på avföringen.

 • Mediciner, tex laxeringsmedel eller mjukgörare1. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska symtomen relaterade till både inkontinens och förstoppning.

 • Användande av medicintekniska hjälpmedel1. Dessa kan användas antingen till att träna tarmens naturliga funktion och ge dig den naturliga tarmkontrollen tillbaka, eller användas för att hantera symtomen av dina problem.

 • Kirurgi 1. Olika kirurgiska ingrepp kan diskuteras i ett senare skede, då man har provat flera andra alternativ och inte hittat någon metod som ger tillräcklig lindring av dina tarmproblem.

Vylučovací soustava

Hur går behandlingsprocessen till?

Det kan självklart se lite olika ut hur resan startar, men ofta kan det vara att din distriktsläkare på vårdcentralen som initierar din behandling, men ibland kan hen också remittera dig vidare till en specialist, för att utforska olika behandlingsmetoder. Gastroenterologer, kolorektalkirurger eller andra specialistläkare har ofta rätt expertis för att utreda gastrointestinala utmaningar. Du kan även få träffa stomiterapeuter, uroterapeuter eller kanske fysioterapeuter. Det beror lite på hur det ser ut i din region och hur dina problem ser ut.

Att hitta rätt lösning kan ibland ta lite tid och det är viktigt att inte ge upp om dina problem inte omedelbart avtar. Försök att tänka långsiktigt, håll dig informerad och arbeta nära med din vårdgivare, för att hitta rätt lösning för just dig.

Behandlingsmetoder för tarmdysfunktion

Följande stycke förklarar de olika alternativen för behandlingsmetoder som kan komma att utvärderas, med start i de konservativa metoderna (kost/vätskeintat/livsstil etc). Konservativa metoder går att reversera, dvs det går att stoppa behandlingen eller hitta ett alternativ. Invasiva metoder, så som kirurgi, kommer bara ordineras när andra alternativa lösningar har testats och inte gett önskat resultat.

 

Kost och livsstilsförändring

Vi vet alla att det har positiva effekter på hälsan om vi äter en balanserad kost och håller oss aktiva, men att justera din kost och dina rutiner kan också ge lindring av dina tarmproblem1. En balanserad, fiberrik diet kan hjälpa till att reglera tarmrörelser och avföringskonsistens. En hälsosam kost kan justeras över tid för att uppnå önskade resultat.

När vi pratar om kost, tänk då inte bara på mat - vätska är också viktigt för en god hälsa. Livsmedelsverket anger att vi i snitt ska få i oss 2-2,5 liter vätska om dagen, inklusive den vätska som kommer med maten du äter. För många räcker det att dricka när man känner törst, men vissa personer kan behöva tänka på sitt vätskeintag.  Här kommer några enkla tips för att säkerställa att du dricker tillräckligt:

 • Kombinera dryck med dina måltider
 • Ha med dig en vattenflaska under dagen
 • Om du dricker ur ditt glas, fyll på det på nytt
 • Smaksätt vattnet
 • Inkludera frukt och grönsaker med högt vatteninnehåll när du handlar.

Regelbunden träning är ett annat sätt att jobba mot en bättre tarmhälsa. Din vårdgivare kan vägleda dig till vilken aktivitetsnivå som passar just dig.

Vylučovací soustava

Mediciner

Läkemedel kan reglera tarmens funktion1, med fokus på till exempel förstoppning eller oregelbundna tarmrörelser. Förstoppande medel kan motverka avföringsinkontinens, medan laxeringsmedel (bulkbildande, mjukgörande tex) kan motverka förstoppning. Följ förskriven ordination noggrannt.

 

Suppositorier

Suppositorier kan också vara en föreslagen behandlingsmetod.1 Detta är små runda eller konformade tabletter som du för in genom analöppningen, där de sedan löses upp och medicinen tas upp av kroppen

 

Mini lavemang

Mini lavemang kan också ses som en metod att motverka förstoppning eller förenkla att avföringen kommer ut1. Med ett mini lavemang förs en smal slang in i analöppningen och en mjukgörande vätska pressas in i ändtarmen.

 

Digital stimulering/evakuering

Denna teknik innebär att ett insmort finger förs in i ändtarmsöppningen och sen roteras för att stimulera att avföringen rör sig nedåt och ut ur kroppen1. Behandlingen kan antingen utföras hemma och av dig själv, eller, i vissa fall, av en vårdgivare.

 

Biofeedback

Denna metod kan anses som experimentell och finns endast tillgänglig i vissa regioner. Metoden innebär att man bedömer och tränar musklerna i ändtarmen. Under vägledning av en vårdgivare, får du lära dig hur du spänner musklerna runt en digitalt ansluten analpropp och följer arbetet via en datorskärm. Målet är att stärka bäckenbottenfunktionen, återfå känslan runt anus och koordinera bäckenbottenmuskulaturen under evakueringen av avföring. Detta stärker den viljestyrda tarmkontrollen och minskar förstoppning och avföringsinkontinens. Kegelövningar i hemmet kan fungera som ett komplement till denna behandlingsmetod.

 

Transanal irrigation (TAI)

Transanal irrigation1, eller tarmsköljning, innebär att du med en mjuk och flexibel kateter för in kroppstempererat kranvatten i din tjocktarm, via analöppningen. Detta kan hjälpa dig att tömma din tarm och förbli kontinent mellan sköljningarna. Det kan ge dig en lindring och lättnad från kronisk förstoppning och avföringsinkontinens, om den används regelbundet. Innan du påbörjar behandlingen behöver du ha genomgått en rektal undersökning av din vårdgivare. Det är även bra om du har gått igenom hur systemet används med din vårdgivare.

Vylučovací soustava

Kirurgi

I vissa fall kan kirurgi1 vara ett alterntiv som utvärderas.

Sakral nervstimulering är en experimentell behandlingsmetod som erbjuds i vissa regioner ge goda resultat för vissa patienter, framförallt hos patienter med avföringsinkontinens.Metoden går ut på att man opererar in en elektrisk enhet som skickar signaler till korsbensnerverna.

MACE (Malone Antegrade Continence Enema) är ytterligare ett kirurgiskt alternativ där man gör en liten öppning  i buken för att kunna föra in vatten  och därmed skölja avföringen i sin naturliga riktning, och på så sätt stimulera tarmrörelser. Sköljningar görs regelbundet för att undvika fortsatta förstoppningar och/eller avföringsinkontinensolyckor.

Stomioperation kan också vara ett alternativ. Detta innebär att en del av tarmen leds ut ur kroppen, och avföringen samlas upp i en stomipåse som fästs på utsidan av magen. Även om det är en invasiv operation så kan en stomioperation innebära stora fördelar i form av livskvalitet.

 

Viktigaste saker att ta med sig:

Din tarmhälsa har betydelse, och det är viktigt att du får den behandling som just du behöver för att hantera dina tarmproblem.

 • Det finns många olika behandlingsmetoder för många olika sorters tarmproblem, både vid förstoppningsproblematik och avföringsläckage.

 • Det kan ta lite tid att hitta rätt behandlingsmetod för tarmbesvär, men tänk långsiktigt och ge inte upp förrän du har hittat rätt lösning för dig. Ha en nära dialog kring utveckling med din vårdgivare, så att hen kan hitta rätt lösning för dig både enklare och snabbare.

 • Behandlingsmetoder sträcker sig från kost- och livsstilsförändring till stomi, med många alternativ på vägen.

 • Konservativ behandling är det man oftast först utvärderar.

 • Kirurgi utvärderas endast efter att andra behandlingsmetoder har testats och inte gett önskat resultat.

 

 1. Magnuson FS, Christensen P, Krassioukov A, et al. Neurogenic Bowel Dysfunction in Patients with Spinal Cord Injury and Multiple Sclerosis—An Updated and Simplified Treatment Algorithm. Journal of Clinical Medicine. 2023;12(6971).
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion