Förstorad Prostata

Här kan du läsa om symptom, behandlingar och fördelar med Ren Intermittent Kateterisering (RIK) vid godartad prostataförstoring.

Vad innebär det?

Godartad prostataförstoring

Hos de flesta män växer prostatakörteln med åldern. Man brukar säga att ungefär en tredjedel av alla män över 50 år och ungefär 80 procent av alla över 80 år har någon form av problem på grund av godartad prostataförstoring. 
Att prostatakörteln blir större är i sig ofarligt, men i vissa fall kan det leda till problem med vattenkastningen. För många män är besvären så stora att de behöver söka hjälp.

Beställ hem broschyr om BPH

I den här broschyren får du allmän information kring godartad prostataförstoring och också information om regelbunden blåstömning med hjälp av tappningskateter (RIK). För att beställa hem broschyren, kontakta gärna oss på 0300-332 56 eller mejla oss på se@coloplast.com.

Vanliga symptom vid förstorad prostata

 • Måste kissa ofta
 • Att man känner sig kissnödig men kan inte kissa
 • Kan inte tömma blåsan
 • Svårt att komma igång eller svag urinstråle
 • Känslan av att blåsan aldrig blir helt tom även om man kissat klart
 • Behov av att kissa på natten, ibland flera gånger
 • Kan vara svårt att hålla sig
 • Efterdropp och urinläckage

Ibland kan problem med blåsan ha andra orsaker än just förstorad prostata. Gör en noggrann undersökning hos en läkare för att bekräfta diagnos.

Exempel på behandlingsmetoder vid godartad prostataförstoring

För de som är påverkade av symtomen är det viktigt att veta att det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga vid godartad prostataförstoring. Vilken metod som passar bäst varierar och beslutas i samråd med behandlande läkare.

Medicinsk behandling 
Det finns två typer av läkemedel. Den ena gruppen av läkemedel hämmar tillväxten och krymper prostatans storlek. Den andra gruppen läkemedel är muskelavslappnande på muskulaturen runt urinröret och minskar därigenom utflödesmotståndet från urinblåsan. Båda dessa läkemedelsgrupper kan kombineras eller tas var för sig beroende på symptom. 

Kirurgisk behandling 
En vanlig metod är sk. prostatahyvling (TransUretral Resektion av Prostatan). Det innebär att man hyvlar av prostatans tillväxtzon.  Vid liten/måttlig förstoring kan man istället  lägga läggs ett snitt i bakre delen av prostata så den faller isär (TransUretral Incision i Prostata). Öppen kirurgi görs framför allt vid mycket stora körtlar.

Laserbehandling 
I stället för traditionell kirurgi används laser. Det ger mindre blödning och kortare vårdtid än vid traditionell kirurgi.  

Mikrovågsbehandling
Det innebär att man med hjälp av mikrovågor hettar upp prostatavävnaden som då successivt börjar tillbakabildas. 

Ångvaporisering 
Metoden innebär att vattenånga injiceras i prostatan. Vattenångan leder till reducering av prostatavävnaden genom celldöd. 

Fördelar med ren intermittent kateterisering (RIK) vid prostataförstoring

RIK kan vara ett bra alternativ för dig vid väntan på operation eller vid väntan på effekt av medicinsk behandling. Genom att använda tappningskateter gynnar det blåsans funktion på sikt och underlättar för dig att få tillbaka kontrollen. Det kan också vara ett alternativ till operation.

Exempel på andra fördelar med RIK

 • Fullständig tömning av blåsan: RIK möjliggör effektiv tömning av blåsan, vilket minskar risken för komplikationer.
 • Färre toalettbesök: Genom att förbättra blåsans funktion kan RIK minska behovet av frekventa toalettbesök.
 • Minskad risk för urinvägsinfektion: Jämfört med andra katetermetoder minskar RIK risken för urinvägsinfektioner.

Besvär och komplikationer vid prostataförstoring

Det är viktigt att vara medveten om potentiella besvär och komplikationer som kan uppstå om man haft besvär med att tömma urinblåsan under en längre tid på grund av prostataförstoring. Exempelvis:

 • Återkommande urinvägsinfektioner: Otillräcklig tömning av blåsan kan öka risken för infektioner.
 • Kristaller och blåsstenar: Kristaller kan bildas i blåsan och orsaka smärtsamma blockeringar.
 • Överrinningsinkontinens: Utvidgningen av blåsan kan leda till läckage av urin i små skvättar.
 • Urinstämma: Det kan bli så svårt att kissa, att det till slut inte går överhuvudtaget. Det kallas urinstämma och då kan man få mycket ont i magen och behöver genast hjälp att tömma blåsan.
 • Njursvikt: Trycket från en förstorad prostata kan påverka njurarnas funktion och det kan på sikt leda till njursvikt.
 • Känsliga blodkärl: När prostatan är förstorad kan blodkärlen på prostatan blöda ofta och mycket. Det märks när man kissar.
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion