Leva med problem med urinblåsan

Kateterisering är en vanlig behandling för personer med urinblåsproblem. Det innebär att en kateter införs genom urinröret och in i urinblåsan för att tömma den på urin. Det kan vara en viktig del av självomsorgsrutinen för personer som har urinblåsproblem.

På Coloplast erbjuder vi ett brett sortiment av katetrar som är utformade för att passa olika behov. Våra produkter är tillverkade av högkvalitativa material och är designade för att vara enkla och bekväma att använda.

Läs mer här

Vi förstår att kateterisering kan vara en utmanande process, vilket är varför vi erbjuder en omfattande guide till kateterisering på vår webbplats. Denna guide innehåller information om hur du ska förbereda dig inför kateterisering, steg-för-steg-instruktioner om hur man kateteriserar och tips för att hantera eventuella problem.
Vårt team av experter finns också tillgängliga för att svara på eventuella frågor du kan ha om kateterisering eller våra produkter. Vi är här för att hjälpa dig att hitta rätt kateter och att ge dig all information du behöver för att hantera dina urinblåsproblem på ett effektivt sätt.
Kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt sortiment av katetrar och hur vi kan hjälpa dig att hantera dina urinblåsproblem.

Stäng
Att leva med problem med urinblåsan eller urinretention?

Introduktion till problem med urinblåsan

Om du upplever problem med urinblåsan/urin finns det en chans att din hälsa och livskvalitet kan påverkas betydligt. För att förtydliga vad som orsakar dina symtom och utesluta något potentiellt farligt är det viktigt att prata med en läkare eller sköterska.

Läs mer om problem med urinblåsan
Stäng

Introduktion till problem med urinblåsan

Problem med urinblåsan förekommer normalt som urininkontinens (att läcka urin) och urinretention (oförmåga att tömma urinblåsan) och kan orsakas av neurogena tillstånd som ryggmärgsskada, multipel skleros och spina bifida. Inkontinens och retention kan också vara åldersrelaterade, eller orsakas av en underliggande fysisk sjukdom som orsakas av en dysfunktion i  urinblåsan. Lär dig hur urinblåsan fungerar.

Urininkontinens

Det finns olika typer av urininkontinens, och alla typer har olika symtom och orsaker. De vanligaste typerna av urininkontinens är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandad urininkontinens.

 • Ansträngningsinkontinens inträffar när musklerna i bäckenbotten är för svaga att hålla urinrörsfinktern stängd när den utsätts för plötsligt ökat tryck (stress). Resultatet är  ofrivilligt läckage av urin under vardagsaktiviteter som att nysa, hosta, skratta eller träna.
 • Trängningsinkontinens (instabil eller överaktiv urinblåsa) orsakas av ofrivilliga, okontrollerade sammandragningar av muskeln i urinblåsan. Detta leder till ett plötsligt behov av att gå på toaletten  och ofrivilligt urinläckage innan man når toaletten.
 • Blandad urininkontinens är en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens.
 • Överfyllnadsinkontinens (ofta förekommande eller konstant urinläckage) orsakas av oförmåga att tömma urinblåsan och inträffar hos människor med en skadad urinblåsa, blockerat urinrör eller neurologiska skador. Vid överfyllnadsinkontinens kanske du känner det som om du aldrig kan tömma urinblåsan fullständigt. När du försöker urinera kanske du bara producerar en svag urinström.

Urinretention

Urinretention kan orsakas av en blockering i urinvägen, svaghet i en urinblåsemuskel eller ett neurogent tillstånd t.ex. multipel skleros, ryggmärgsskada eller spina bifida, som stör signalerna mellan hjärnan och urinblåsan, vilket orsakar en dysfunktion i urinsystemet.

Urinvägsinfektioner

När din urinblåsa inte töms ordentligt finns det en risk för att kvarvarande urin i urinblåsan kan bli infekterat. Detta kan orsaka fler komplikationer (t.ex. urinvägsinfektioner) om det inte avlägsnas omedelbart. Det är mycket viktigt att söka hjälp om du upplever symtom på urinretention.

Symtom för urinproblem varierar beroende på om du lider av urininkontinens eller urinretention. Det finns många orsaker till urinproblem och de kan vara kopplade till ett antal medicinska tillstånd inklusive neurogena och icke-neurogena sjukdomar. Läs mer om orsaker och symtom för problem med urinblåsan och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng

Bra att veta

Detta avsnitt täcker symtom och orsaker till problem med urinblåsan, inklusive hur urinblåsan fungerar och vanliga frågor/svar.

Symtom på problem med urinblåsan varierar beroende på om du lider av urininkontinens eller urinretention.

Symtom på problem med urinblåsan

Urinblås-/urinsymtom varierar beroende på om du lider av urininkontinens eller retention.

Lär dig mer om symtom på problem med urinblåsan
Stäng

Urinblåssymtom

Dina urinblåsesymtom varierar beroende på den underliggande orsaken. Urinsystemets grundläggande funktion är att lagra urin i urinblåsan och tömma urinen genom urinröret.

Typiska symtom vid urininkontinens

 • Urinläckage
 • Små eller stora mängder urin läcker ut utan förvarning eller utan att du känner behov att gå på toaletten
 • Ofrivilligt läckage när du nyser, hostar, skrattar eller tränar
 • Ett plötsligt behov av att springa till toaletten för att kissa
 • Behovet att stiga upp två eller fler gånger om natten för att kissa (nokturi)

Upplever du några av symtomen ovan?

Om du är en man, ska du ta testet för att se vilka lösningar för inkontinens hos män som passar för dina behov.

Om du är en kvinna rekommenderar vi att du frågar en läkare eller sköterska. 

 

Typiska symtom vid urinretention

 • Obehag 
 • Brådskande behov av att kissa men oförmåga att få igång urinflödet
 • Besöker toaletten ofta
 • Droppande p.g.a. överfyllnadsinkontinens
 • Svagt flöde
 • Uppsvullen nedre buk

Upplever du några av symtomen ovan?

Ta reda på mer om vilka produkter som finns i Sverige.

 

När du ska ta kontakt med din sjukvårdspersonal

Många personer som upplever urinblåsproblem väntar med att söka vård eftersom de tycker att det är genant. För att förtydliga vad som orsakar symtomen och utesluta något potentiellt farligt är det viktigt att prata med en läkare eller sköterska.

Det finns många orsaker till urinproblem och de kan vara kopplade till ett antal medicinska tillstånd inklusive neurogena och icke-neurogena sjukdomar. Läs mer om orsaker till problem med urinblåsan och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng
De vanligaste orsakerna till problem med urinblåsan

Orsaker till problem med urinblåsan

Ett antal medicinska tillstånd kan påverka urinblåsan och förmågan att urinera. Symtom varierar beroende på underliggande orsak.

De vanligaste orsakerna till problem med urinblåsan
Stäng

Orsaker till problem med urinblåsan

Medicinska tillstånd som orsakar urinblås-/urinproblem kategoriseras normalt sett som antingen neurogena eller icke-neurogena. Vissa tillstånd kan orsaka urinretention eller helt förhindra att urinblåsan töms, vilket kräver användning av kateter. Vissa tillstånd kan orsaka urininkontinens, och då kan en uppsamlingsenhet (urindroppsamlare och påse) erbjuda en bekväm lösning för män, eller inkontinensskydd för kvinnor.

Neurogena tillstånd som orsakar urinproblem

Tillstånd som orsakar skador på nervsystemet inkluderar: 

Symtom varierar beroende på var den neurologiska skadan har inträffat och hur allvarlig den är.

Andra medicinska tillstånd som kan orsaka urinblåsbesvär

Ett exempel på ett icke-neurogent tillstånd som orsakar urinproblem är Benign prostatahyperplasi (Benign Prostatic Hyperplasia, BPH), även känt som förstorad prostata. Män som har diagnostiserats med BPH har en förstorad prostata, som kan påverka deras dagliga liv eftersom urinsymtom kan inträffa när prostatan växer. Symtom kan bli mycket besvärliga och om de är allvarliga kan en tappningskateter, medicin eller en operation krävas.  

 • Försvagning av bäckenbotten  p.g.a. ålder eller barnafödande
 • BPH (förstorad prostata)
 • Prostata- eller urinblåskirurgi
 • Urinblåsecancer
 • Botoxinjektioner i urinblåsan för att hantera urininkontinens
 • Åldrande

Ta reda på mer

Läs mer om neurogen urinblåsa och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng
Vad är neurogen urinblåsa?

Vad är neurogen urinblåsa?

Om normal medveten kontroll av urinblåsan är nedsatt kallas det normalt neurogen urinblåsa. 

Lär dig mer om neurogen urinblåsa
Stäng

Vad är neurogen urinblåsa?

När man har förlorat ordentlig kontroll från det centrala nervsystemet p.g.a. en neurogen sjukdom leder det till en neurogen urinblåsa.

Neurogen urinblåsa kan förekomma som följd av:

En neurogen urinblåsa betyder att den normala processen då urinblåsan fylls och töms inte fungerar ordentligt, d.v.s. att urinblåsan antingen fylls utan att tömmas ordentligt, eller töms oväntat. Urinsymtom varierar beroende på var den neurologiska skadan har inträffat och hur allvarlig den är.

Olika typer av neurogen urinblåsa

En neurogen urinblåsa kan vara retentiv, vilket betyder att den håller kvar urin, som kan orsaka en infektion eller andra allvarliga problem, eller så kan urinblåsan vara överaktiv. En överaktiv urinblåsa orsakas normalt av muskelspasmer i urinblåsan, och associeras huvudsakligen med symtom av trängningsinkontinens.

Ta reda på mer

Symtomen av en neurogen urinblåsa måste hanteras ordentligt. Om urinblåsan har förlorat sin naturliga förmåga att tömma är den rekommenderade lösningen att använda  kateter. Om urinblåsan töms oväntat, är den rekommenderade lösningen en urinpåse för att undvika läckage. Läs mer om symtom och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng
Urinproblem orsakas normalt av en dysfunktion i urinsystemet.

Hur urinblåsan och urinsystemet fungerar

Urinblåsan och urinsystemet inkluderar alla delar av kroppen som producerar och lagrar urin. Problem med urinblåsan orsakas normalt av en dysfunktion i urinsystemet.

Lär dig hur urinsystemet fungerar
Stäng

Hur urinblåsan fungerar

Urin produceras i njurarna och flödar från njurarna till urinblåsan via urinledare. Urinblåsan lagrar urinen tills urinröret för ut det från kroppen. Detta flöde från urinblåsa till urinrör, kontrolleras av urinrörsfinktrar som öppnar och stänger utloppet från urinblåsan. Sfinktrarna styrs i sin tur av musklerna i bäckenbotten. En frisk urinblåsa utsöndrar urin på ett kontrollerat, normalt frivilligt sätt, och en genomsnittlig människa urinerar 4-8 gånger om dagen. 

Urinblåsans aktivitet regleras av de centrala och perifera nervsystemen. Du känner behovet av att urinera när sträckreceptorerna i urinblåsan meddelar hjärnan att urinblåsan är full. Med en urinblåsedysfunktion kanske du inte kan förhindra  behovet att urinera. Problem med urinblåsan kan leda till urininkontinens eller urinretention.

Urininkontinens

Urininkontinens är ofrivilligt  läckage av urin. Det finns olika typer av urininkontinens, och alla typer har olika symtom  och  orsaker.

Urinretention

Urinretention kan orsakas av en blockering i urinvägen, svaghet i en urinblåsemuskel eller ett neurogent tillstånd t.ex. multipel sklerosryggmärgsskada eller spina bifida som alla stör signalerna mellan hjärnan och urinblåsan, vilket orsakar en dysfunktion i  urinsystemet.

Neurogen urinblåsa

Neurologiska tillstånd kan orsaka skador på nervsystemet som påverkar urinblåsan och leder till urinretention (se ovan) eller en överaktiv urinblåsa som har symtom av både urininkontinens och läckage. 

Ta reda på mer

Lär dig mer om symtom på neurogen urinblåsa och symtom och orsaker till urinretention och urininkontinens.

Stäng
Det finns ett antal tillgängliga alternativ för hantering av urinproblem beroende på ditt tillstånd.

Ta hand om din urinblåsa

Det finns ett antal tillgängliga alternativ för hantering av problem med urinblåsan beroende på ditt tillstånd. 

Hur du tar hand om din urinblåsa
Stäng

Ta hand om din urinblåsa

Problem med urinblåsan måste hanteras ordentligt, om de inte behandlas kan de leda till allvarliga hälsoproblem. 

Det finns många tillgängliga alternativ som hjälper dig att hantera problem med urinblåsan:

 • Träning av bäckenbotten
 • Omskolning av urinblåsan
 • Katetrar
 • Urinuppsamlande produkter
 • Livsstilsförändringar
 • Läkemedel
 • Kirurgi

Träning av bäckenbotten

Träning av bäckenbotten är avsett att stärka musklerna i bäckenbotten för att hjälpa till att minska urininkontinens.

 • Dra långsamt ihop och lyft musklerna i bäckenbotten och håll positionen i fem sekunder innan du släpper
 • Dra snabbt ihop och släpp musklerna i bäckenbotten

Du måste utföra denna träning regelbundet och det kan ta flera månader innan du ser en betydande förbättring.

Omskolning av urinblåsan

Omskolning av urinblåsan för att hjälpa till att minska urininkontinens har som mål att gradvis sträcka urinblåsan så att den kan rymma en större mängd urin.

Katetrar

Användning av en ren intermittent kateter är en effektiv teknik för hantering av urinblåsan som är baserad på regelbunden och fullständig tömning av urinblåsan med en kateter. Människor som använder kateter för att tömma urinblåsan behöver som regel göra detta 4-6 gånger om dagen.  Lär dig mer om katetrar från Coloplast för män och kvinnor.

Uppsamlingssystem (för män)

För män som läcker urin (inkontinens hos män),  är urindroppsamlare en effektiv och bekväm lösning. Urindroppsamlaren träs på penis och är ansluten till en urinpåse som är fäst vid benet. Lär dig mer om produkter från Coloplast för inkontinens hos män.

Livsstilsförändringar

För vissa människor kan hantering av symtom inkludera livsstilsförändringar, som att ändra diet för att minska förstoppning och minska intaget av koffeinhaltiga drycker. Vätskeintag vid vissa tider kan också vara hjälpsamt, så att behovet att urinera är mer välplanerat och inte krockar med utflykter till allmänna platser eller nattsömnen.

Läkemedel

Läkemedel skrivs ut för alla typer av inkontinens, men de brukar främst vara användbara för trängningsinkontinens, särskilt i kombination med träning av bäckenbotten och träning av urinblåsan. Ansträngningsinkontinens hanteras normalt utan läkemedel.

Kirurgi

Ett antal olika kirurgiska procedurer är tillgängliga för att hantera urinblåsproblem. Vilken procedur du använder (om någon alls) varierar beroende på typ av inkontinens och dess orsak.

Ta reda på mer

Det finns ett antal Coloplast-produkter tillgängliga för hantering av problem med urinblåsan:

Stäng
Vanliga frågor och svar kontinens

Vanliga frågor om problem med urinblåsan

Hitta svar på de vanligaste frågorna om problem med urinblåsan och dess hantering. 

Vanliga frågor om problem med urinblåsan
Stäng

Vanliga frågor

Dessa vanliga frågor är avsedda som en vägledning till frågor som ställs ofta. Fråga alltid din läkare eller sköterska om alla problem med urinblåsan som du upplever. 

Vad är urininkontinens?

Urininkontinens är den medicinska termen för att inte kunna styra tömning av urin. 

Vad är neurogen urinblåsa? 

Neurogen urinblåsa är ett tillstånd där neurologiska skador har orsakat urinblåsedysfunktion.

Vilka tecken och symtom finns för urininkontinens?

Några typiska tecken och symtom inkluderar:

 • Ofrivilligt urinläckage utan förvarning eller att känna behovet att gå på toaletten.
 • Ofrivilligt urinläckage när du nyser, hostar, skrattar eller tränar
 • En plötslig instinkt att springa till toaletten innan eller vid pågående urinläckage.
 • Behovet att stiga upp två eller fler gånger om natten för att kissa (nokturi)

Vad orsakar urininkontinens?

Potentiella orsaker inkluderar:

 • Skadade eller svaga muskler i bäckenbotten (oftast p.g.a. graviditet och barnafödande)
 • Problem med kontroll av urinblåsemuskeln (överaktiv urinblåsa och underaktiv urinblåsa)
 • Neurogena tillstånd som påverkar frivillig urinering (t.ex. ryggmärgsskada, multipel skleros eller  spina bifida)
 • Förstorad prostatakörtel 
 • Urinvägsinfektion
 • Typ 2 diabetes

Är urininkontinens en naturlig del av åldrandet?

Inkontinens blir mer vanligt med stigande ålder, men inte bara äldre människor drabbas. Det finns effektiva lösningar och därför bör inkontinens inte hindra dig från att leva ett fullt och aktivt liv, oavsett ålder. 

Kan jag fortfarande ha ett socialt liv med urininkontinens?

Det är möjligt att hantera inkontinens på ett effektivt sätt. En uroterapeut bör kunna hjälpa dig att hitta en lösning som gör det möjligt att fortsätta med ett socialt liv och dagliga aktiviteter. 

Kan urininkontinens behandlas?

De flesta typer av inkontinens kan behandlas eller förbättras genom livsstilsförändringar, träning för bäckenbotten, träning för urinblåsan, läkemedel eller kirurgi. Om tillståndet inte kan botas, eller om en tillfällig lösning krävs, kan produkter som katetrar, urindroppsamlare (för män) eller absorberande inkontinensprodukter vara mycket hjälpsamma. 

Vad är en kateter?

En kateter kan användas för att säkerställa att urinblåsan är helt tömd. Det är en smal, flexibel slang som förs in i urinblåsan genom urinröret och gör det möjligt att tömma urinen.

Varför är det viktigt att tömma min urinblåsa?

Om din urinblåsa inte töms regelbundet kan det leda till urinvägsinfektioner. Dessa startar i urinblåsan men kan sprida sig upp till njurarna och orsaka allvarliga njurskador. Även små mängder urin som blir kvar i urinblåsan kan orsaka infektioner. 

Kan jag dricka mindre så att jag slipper tömma urinblåsan lika ofta?

Nej. Det är viktigt att du dricker tillräckligt för att hålla urinsystemet friskt. En vuxen person ska dricka cirka 1 500 ml per dag och inta sammanlagt cirka 3 liter, inklusive vätskor i maten.

Hur vet jag om jag har urinvägsinfektion?

Symtom för urinvägsinfektioner varierar och kan vara subtila. De inkluderar:

 • Urin med mörk färg och stark lukt
 • Blod i urinen
 • Grumlig urin
 • Feber/svettning
 • Spasmer i urinblåsan
 • Ökade muskelkontraktioner i ditt ben

Om du har några av symtomen ovan ska du tala med din läkare, uroterapeut eller sjuksköterska. 

Vad ska jag göra om jag får urinvägsinfektioner ofta?

Användning av en tappningskateter ökar risken för urinvägsinfektioner. Men jämfört med andra typer av katetrar, till exempel permanenta katetrar (kvarliggande katetrar), är det mindre troligt att tappningskatetrar orsakar urinvägsinfektioner.

Hur kan jag förhindra urinvägsinfektioner kopplade till användning av kateter?

Det finns olika sätt att minska risken för urinvägsinfektioner från katetrar:

 • Säkerställ att du har rena händer och material när du använder katetern
 • Drick tillräckligt med vätska under dagen för att spola ur urinvägen
 • Kontrollera att urinblåsan töms helt varje gång du använder katetern
 • Tala med din sjukvårdspersonal om hur ofta du använder katetern och din kateteranvändningsteknik

Ta reda på mer

Visa en vägledning om kateteranvändning.

Lär dig mer om produkter för att hantera urininkontinens

Läs fler vanliga frågor och svar

Ta del av vad många andra ställer för frågor kring urinblåsans hälsa, inkontinens och att använda tappningskateter.

Stäng

Mer info

Rätten att välja själv

Allt fler användare upplever att de inte får välja den produkt som fungerar bäst för dem. Upphandlingar med fokus på pris och tuffa sparkrav för landstingen är en viktig orsak. Men du har rätt att vara delaktig och ställa krav. Rätt till lika vård
Stäng

Rätten att välja själv

När kravet på lågt pris blir viktigare än kvaliteten på produkten förlorar landstingen möjligheten att satsa på nya och innovativa produkter. Samtidigt blir begränsningarna för användarna att välja hjälpmedel allt större.

 

Samma vård i hela landet

Idag avgör vilket landsting du bor i om du kan få en produkt eller inte. Men detta går inte hand i hand med vad lagen säger. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen.

 

Rätt att vara delaktig

Som användare kan det vara bra att veta att du, och din förskrivare, har rätt att ställa krav. Du har rätt att vara delaktig i att välja det hjälpmedel som passar dig. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vård och behandling så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Patienten ska ges möjlighet att välja det alternativ som hon eller han föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaderna ska framstå som befogade. Detta stöds av Patientsäkerhetslagen.

 

Livskvalitet är viktigt

Även livskvalitet är ett argument för delaktighet. Hjälpmedelsinstitutet har i sitt arbete sett att när en användare får påverka valet av hjälpmedel ökar livskvaliteten och välbefinnandet för användaren och användbarheten av hjälpmedlet.

Det är tveksamt om billigare produkter och minskad delaktighet faktiskt sparar resurser. Om en person mår bättre av att kunna påverka sin situation och få en produkt som fungerar på bästa sätt är det givetvis en stor vinst för den enskilde, men sannolikt också ekonomiskt fördelaktigt i ett längre perspektiv.

 

Vad kan du som användare göra?

Se till att du får reda på vilka olika produkter som finns tillgängliga på den svenska marknaden och i ditt landsting. Om du inte är nöjd med den produkt som du har fått, se till att du får testa en annan produkt. Stå på dig, du har rätt att vara delaktig i valet. Det är ju din situation som ska underlättas med det hjälpmedel som du behöver.

 

Här kan du fördjupa dig ännu mer (PDF 0.2 MB)

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion