Urininkontinens hos kvinnor

Det finns flera olika behandlingsalternativ vid inkontinens, vilket betyder att kvinnor kan återfå kontroll och en aktiv livsstil. Lär dig mer om urininkontinens

Referenser

1. Vulker, R. International Group Seeks to Dispel Incontinence “Taboo”, JAMA, 1998, No.11: 951-53

Urininkontinens är ofrivillig urinförlust från kroppen. Det påverkar cirka 200 miljoner personer i hela världen (jfr 1). Urininkontinens som förekommer vid ansträngning eller fysiska aktiviteter kallas även ansträngningsinkontinens (SUI).

Typiska aktiviteter som kan orsaka urinläckage är att springa, hoppa, hosta, nysa, skratta och t.o.m. samlag. Inkontinens ses ofta som en del av åldrandet, men i många fall kan det behandlas.

Det finns icke-kirurgiska alternativ för hantering och behandling, inklusive vätskerestriktion, träning för musklerna i bäckenbotten och pessarer för vaginal inkontinens. Om inga av dessa alternativ erbjuder tillräcklig lindring kan kirurgisk korrigering övervägas.

Stäng

Tecken och orsaker

Två kvinnor är ute och power-walkar

Tecken på inkontinens

Visar du tecken på inkontinens? Svara på frågorna för att ta reda på det. Svara på frågorna

Nedan står några enkla frågor som kan hjälpa till att starta en dialog med din läkare.

Om du svarade ja på några av dessa frågor kanske inkontinens hindrar dig från att njuta av ditt liv. Tala med din läkare för att hitta det effektivaste behandlingsalternativet för dig.

 

Läcker du oväntat urin?

 

 Ja Nej

 

Hur allvarligt är läckaget?

 

Milt
(några droppar)

Måttligt (våta underkläder)

Allvarligt (våta kläder)


 

Läcker du urin när du ...

Hostar?
Nyser?
Skrattar?


Böjer dig? Lyfter?


Byter positioner
(t.ex. sittande eller

liggande till stående)?

Har samlag?Läcker du urin kontinuerligt  under dagen?
 
Ja Nej


Läcker du urin när du sover? 
 
Ja Nej


Har urinläckage gjort att du har ändrat din livsstil?

 

Ja Nej


Om svaret är ja, hur har din livsstil förändrats? 
 

Begränsar vätskeintag 

Stannar hemma
Begränsar till mörka kläder
Slutar träna 
Annat
Stäng
Två kvinnor spelar tennis

Orsaker till inkontinens.

Urinär ansträngningsinkontinens kan utvecklas med åldern och kan ofta vara en följd av barnafödande. Mer information om orsaker till inkontinens

Urinär ansträngningsinkontinens kan utvecklas över tid, när du blir äldre, och är ofta kopplat till barnafödande. Det kan även förekomma som resultat av kronisk eller upprepad ansträngning (förstoppning, kronisk hosta, krävande motionsträning), från klimakteriet eller t.o.m. från en hysterektomi.

Skador eller försvagningar på musklerna som stöder urinröret kan orsaka urinär ansträngningsinkontinens. Det förekommer när svaga muskler i bäckenbotten, särskilt vid blåshalsens öppning och urinrörssfinktern, inte kan dras åt reflexmässigt vid tillfällen med ökat tryck på urinblåsan och urinröret. Detta leder till att urin läcker oavsiktligt.

Urinär ansträngningsinkontinens förekommer ofta när du:

 • Skrattar
 • Nyser
 • Hostar
 • Lyfter
 • Tränar
 • Går in i/ut ur ett fordon
 • Har samlag
 • Får ökat tryck på buken på något annat sätt
Stäng

Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativ vid inkontinens utan operation

Om du har urinär ansträngningsinkontinens är det en bra idé att känna till olika behandlingsalternativ. Icke-kirurgiska behandlingsalternativ

Om du har fått diagnosen urinär ansträngningsinkontinens finns det många alternativ för behandling. Coloplast erbjuder kirurgiska behandlingsalternativ som kan erbjuda lindring, men kirurgi är inte lämpligt för alla. Din läkare kan diskutera samtliga behandlingsalternativ med dig.

Icke-kirurgiska alternativ inkluderar träning för bäckenmuskler, skyddsunderkläder, beteendeterapi, katetrar, vaginala pessarer och bulkmedelsinjektioner.

Stäng

Kirurgiska behandlingsalternativ vid inkontinens

Om du har urinär ansträngningsinkontinens kan en slynga vara alternativet du letar efter. Kirurgiska behandlingsalternativ

Kirurgiska behandlingar för inkontinens inkluderar suspensioner från en öppen blåshals och slyngingrepp. Vid ett slyngingrepp korrigeras ansträngningsinkontinens genom att en smal remsa med syntetiskt eller biologiskt material placeras under urinröret. Den fungerar som ett stöd för urinröret under aktiviteter som anstränger området och förhindrar uppkomst av läckage.

slyngsystem

Finns det några risker?

Liksom med alla operationer finns det risker kopplade till ingreppet.

Dessa inkluderar:

 • Vaginal extrusion
 • Erosion (t.ex. vaginal, uretral)
 • Dyspareuni (d.v.s. smärtsamt samlag)
 • Migration av slyngan
 • Infektion
 • Smärta
 • Hematom
 • Ärrbildning
 • Tillfällig eller permanent urinretention/-obstruktion
 • Uretär obstruktion
 • Tömningsdysfunktion
 • Nervskada
 • Kärlskada
 • Perforering av urinblåsa, tarm, urinrör, kärl och/eller nerver

Prata med din läkare för att diskutera dessa risker i detalj.

Nätet som används för att korrigera inkontinens kan orsaka smärta. Du kanske även kan känna nätet inuti vaginan. När detta inträffar kan det störa intima sexuella aktiviteter. Du kanske också upplever ett ökat behov av att urinera, och ditt urinflöde kan vara långsammare.

Du kanske inte kan urinera naturligt efter ingreppet. Detta kan vara tillfälligt, men kan vara en månad eller längre. Om detta inträffar kommer en kateter att föras in för att hjälpa dig att urinera, eller du kan behöva en annan operation för att få slyngan klippt eller avskuren. Ytterligare operation kan krävas beroende på hur allvarliga symtomen är.

En annan potentiell risk är att du får en reaktion mot slyngans material eller får en infektion som kräver behandling med antibiotika. Prata med din läkare om alla dessa risker och reaktioner.

Det är en bra idé att verkligen förstå och överväga alla potentiella risker samt alla fördelar med ett permanent implantat när du väljer behandlingsalternativ.

Stäng

Vad händer före, under och efter en operation?

Vad händer före en operation?

Det finns ett antal vanliga tester som används för att ställa diagnos på urinär ansträngningsinkontinens och du kanske även behöver fylla i en tömningsdagbok. Före en operation

Vad du kan förvänta dig hos läkaren

Din läkare vill ställa en korrekt diagnos för din inkontinens för att vara säker på att rätt behandlingsalternativ väljs. Du måste redogöra för din fullständiga sjukdomshistoria och tidigare kirurgiska åtgärder, lämna en lista över alla läkemedel och tillskott som du tar, samt information om dina urineringsvanor och allt vätskeintag. Det är viktigt att du beskriver dina problem noggrant, t.ex. när och under vilka förhållanden läckage förekommer.

Det kan vara en bra idé att anteckna dina urineringsvanor i en dagbok och låta din läkare ta del av den. Denna tömnings- eller urineringsdagbok över tre dagar ska innehålla information om vad du äter, vad du dricker, antal gånger du urinerar och om du upplever läckage. Se dagboken nedan. Klicka för att ladda ned pdf (260 Kb). 

Tömningsdagbok

Vanliga tester som används för att ställa diagnos på inkontinens:

 • Urinanalys – test av urinprov
 • Ansträngningstest – vätska förs in i urinröret för att kontrollera om läckage förekommer
 • Kvarvarande blåsvolym efter tömning – mäter mängden urin som är kvar i urinblåsan efter urinering
 • Cystoskopi – användning av skopi för att undersöka din urinblåsa
 • Urodynamik – tester som mäter:
  - Mängden urin i urinblåsan före urinering
  - Trycket i urinen när det lämnar kroppen
  - Internt tryck i urinblåsan när den fylls med urin
  - Kontroll av urinrörets sfinktermuskler

Tömningsdagbok (pdf 260 Kb)

Stäng

Vad du kan förvänta dig under en operation

Ta reda på vad som händer under det minimalt invasiva slyngingreppet. Under en operation

Vad händer under en operation?

Ett slyngingrepp är det vanligaste minimalt invasiva kirurgiska alternativet för att korrigera urinär ansträngningsinkontinens. Det utförs normalt under ett besök på öppenvården på mindre än 30 minuter, men en sjukhusvistelse över natt kan vara nödvändig.

Det finns många olika typer av tillgängliga slyngor och ett antal sätt att placera en slynga. En slynga väljs för behandling baserat på ett antal faktorer, inklusive hur allvarlig inkontinensen är, tidigare bäckenkirurgi, samt patientens och läkarens preferenser.

Coloplast erbjuder ett antal olika syntetiska och biologiska slyngor. De syntetiska slyngorna är tillverkade av ett polypropennät som efter implantation kombineras med ny vävnadstillväxt för att bli en stödstruktur för urinröret.

Oberoende av typ, placeras alla slyngor i vaginan genom att litet snitt under urinröret. Andra små snitt kan krävas i ljumskvecken eller vid könshårslinjen, beroende på typen av slynga som används. När slyngan har placerats korrekt, bildar den en vagga under urinröret som ger stöd och hjälper till att förhindra att urin läcker ut under aktiviteter eller ansträngning.

 

Exempel på en slynga

Exempel på slyngan Coloplast Aris® / Supris® / Altis®. Mängden slyngmaterial som används under en operation varierar beroende på den individuella kvinnans kroppsform.

Exempel på slyngan Coloplast Aris® / Altis®. Mängden slyngmaterial som används under en operation varierar beroende på den individuella kvinnans kroppsform.

Stäng

Vad händer efter kirurgi?

Alla patienter återhämtar sig på olika sätt, men här är några grundläggande resultat och riktlinjer efter en operation. Efter en operation

Vad händer efter en operation?

Din läkare diskuterar återhämtningstid och vad du behöver göra efter din operation. Det är viktigt att du följer instruktionerna noga.

Allmänt sett ska du räkna med att du måste undvika motion, fysisk aktivitet eller något annat som anstränger området, och även sexuell aktivitet under en tid. Din kropp behöver tid att läka ordentligt från ingreppet och låta slyngans material bindas ihop med kroppens naturliga vävnader.

Om några problem inträffar efter operation ska du kontakta din läkare omgående. Detta är särskilt viktigt om du får hög feber eller om området blir mycket smärtsamt, rött eller inflammerat.

Det är viktigt att veta att framtida graviditeter kan upphäva effekterna av det kirurgiska ingreppet, vilket kan leda till inkontinens igen.

Din läkare ger specifik information om din återhämtningsprocess och han/hon kan ha andra rekommendationer baserade på dina enskilda behov.

Stäng

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om urininkontinens. Vanliga frågor och svar om urininkontinens

Referenser

1. Vulker, R. International Group Seeks to Dispel Incontinence “Taboo”, JAMA, 1998, No.11: 951-53.

Vad är urininkontinens?

Urininkontinens är förlust av frivillig kontroll över dina urinfunktioner. Detta tillstånd påverkar 200 miljoner personer i hela världen.

 

Kan urininkontinens behandlas med lyckad utgång?

Ja. Inkontinens kanske är kopplat till att bli äldre, men tillståndet kan behandlas. 

 

Vad orsakar ansträngningsinkontinens hos kvinnor?

Ansträngningsinkontinens hos kvinnor kan utvecklas långsamt över tiden eller orsakas av barnafödande. Det förekommer normalt när dina bäckenmuskler inte är tillräckligt starka för att hålla öppningen i urinblåsans hals stängd under fysisk stress som att skratta, hosta, lyfta, träna, eller annat ökat tryck på buken.

 

Vilka behandlingsalternativ finns för urinär ansträngningsinkontinens?

Idag finns flera behandlingsalternativ tillgängliga för patienter, inklusive kirurgiska ingrepp med Aris® transobturator slyngsystem och Altis® slynga med ett snitt. 

Din läkare kan diskutera dessa och andra behandlingsalternativ med dig.

 

Vad är ett slyngingrepp?

Ett slyngingrepp är ett minimalt invasivt kirurgiskt ingrepp för att korrigera ansträngningsinkontinens med en enkel vagga eller U-formad slynga som stöder urinröret.

 

Kan jag bli inkontinent igen efter ett slyngingrepp?

Idag har 85 % av slyngingreppen lyckad utgång, därför är det möjligt att bli inkontinent igen efter ett slyngingrepp. Framtida graviditeter kan också upphäva effekterna av en operation vilket leder till inkontinens igen.

 

Hur lång tid tar det att återhämta sig från ett slyngingrepp?

Återhämtningstiden skiljer sig från patient till patient. Under din återhämtning är det viktigt att undvika tunga lyft och samlag. Din läkare kan erbjuda mer specifik information om din enskilda återhämtningsprocess (1).

 

Finns det risker associerade med ett slyngingrepp?

Alla kirurgiska ingrepp innebär viss risk men allvarliga komplikationer från slyngplastik förekommer sällan. Du kanske upplever problem med att urinera efter ingreppet, ett långsammare flöde eller oförmåga att urinera alls, eller du kanske känner att du behöver urinera oftare. Du kanske får en reaktion mot själva materialet i slyngan, eller en infektion. Fråga din läkare om mer information gällande potentiella risker och komplikationer, samt om din specifika kirurgi och situation.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion