Introduktion till Peristeen® Plus vattenlavemang

Få en animerad inblick i hur matsmältningssystemet fungerar och lär dig mer om tarmspolningsteknik för att hjälpa din patient att tömma sin tarm. Se hur transanal irrigation påverkar tarmen, visualiserat med hjälp av scintigrafisk avbildning av tjocktarmen.

Fördelarna med att använda Peristeen® Plus:

  • Förhindrar avföringsinkontinens och förstoppning i upp till två dagar mellan spolningar
  • Gör det möjligt för patienter att besluta när de vill tömma sin tarm, beroende på deras livsstil.
  • Förbättrar livskvaliteten
  • Reducerar den totala mängden tid patienten lägger på tarmhantering varje dag
Lär dig mer om tarmsköljning

Vad är transanal irrigation?

Denna animering visar dig den huvudsakliga mekanismen för transanal irrigation (TAI) med Peristeen. Du kan använda den som ett diskussionsunderlag när du pratar med de patienter som du har bedömt lämpliga för att börja använda TAI. Animeringarna hjälper dig att förklara hur produkten fungerar på ett visuellt och tydligt sätt.

Lär dig mer om tarmsköljning
Stäng

Vad är transanal irrigation?

Hur fungerar transanal irrigation?

Peristeen tömmer tarmen genom att man för in vatten i tarmen via en rektalkateter. Detta görs sittande på toaletten. Vattnet töms sedan från tarmen, tillsammans med avföringen, i toaletten. Den nedre delen av tarmen töms så effektivt att de flesta användare endast behöver använda Peristeen varannan dag.
Peristeen kan användas regelbundet, dagligen eller varannan dag för att minska tarmläckage och förstoppning och göra det enklare att delta i sociala aktiviteter, arbeta eller resa.

Fördelarna med att använda Peristeen:

  • Förhindrar avföringsinkontinens och förstoppning i upp till två dagar mellan spolningar
  • Gör det möjligt för patienter att besluta när de vill tömma sin tarm, beroende på deras livsstil.
  • Förbättrar livskvaliteten
  • Reducerar den totala mängden tid patienten lägger på tarmhantering varje dag

Och det är inte allt ...

Genom att minska risken för ofrivillig tarmtömning kan Peristeen även hjälpa till att minska förekomst av urinvägsinfektioner (Urinary Tract Infection, UTI) och ge patienter som behöver hjälp att tömma tarmen mer självständighet.

Se animeringen och lär dig mer om Peristeen och hur produkten kan hjälpa dina patienter som lider av tarmdysfunktion.

Stäng

Animerade användarvägledningar

De animerade användarhandböckerna nedan (en för vuxna patienter och en för barn) hjälper dig att ge dina patienter instruktioner om hur de använder Peristeen® Plus vattenlavemang. Utbildning och träning av patienter är nödvändigt för att garantera att produkten används på ett korrekt och effektivt sätt.

 Video med stegvis handledning om tarmsköljning

Vuxna patienter: Komma igång med tarmsköljning

En animerad vägledning som visar dina patienter hur de sköljer tarmen med Peristeen Plus vattenlavemang.

Se den stegvisa handledningen om tarmsköljning
Stäng

Vuxna patienter: Komma igång med tarmsköljning

ikon

Ta din tid

Användning av Peristeen Plus innebär att dina patienter måste vänja sig vid en ny rutin, men ansträngningen kommer att löna sig. Regelbunden och förutsägbar tömning av tarmen kan göra stor skillnad för en patients livskvalitet, samt förbättra symtom på förstoppning och avföringsinkontinens.

Tre viktiga saker som du måste komma ihåg när du lär en patient hur de kommer igång: 

 

Använd Peristeen Plus regelbundet

Använd Peristeen Plus regelbundet. Följ instruktionerna och håll dig till planen som du (patientens läkare eller sjuksköterska) har rekommenderat. Regelbunden tarmtömning med Peristeen Plus hjälper till att förhindra läckage och förstoppning. Det kan även reducera den tid din patient behöver för tarmvård.

 

Hjälp dina patienter att identifiera när tarmen ska tömmas.

Hitta en tid då du kan tömma tarmen utan att bli störd eller stressad. Det exakta klockslaget är inte viktigt, men försök att hålla samma tid varje dag så att de får en regelbunden rutin. Ge patienten realistiska förväntningar genom att förklara att det kan ta 2 till 4 veckor (och i sällsynta fall längre) tills de får en stabil rutin och kan hantera tekniken ordentligt.

 

Träna din patient

Kontrollera att patienterna förstår hur de ska använda produkten och att de har fått tillräcklig träning. Be dem att hålla regelbunden kontakt med sin läkare eller  sköterska under de första månaderna när de använder Peristeen Plus. Du kan hjälpa dem med deras eventuella frågor och hjälpa dem att anpassa sin rutin vid behov. Du kan även anmäla dig eller kontakta Coloplasts kundservice för råd och support.

 

Stäng
lär barn tömma sin tarm

Pediatriska patienter: Hjälpa barn att tömma sin tarm

Att lära sig hur man tömmer tarmen är ett viktigt steg i varje barns utveckling. Det hjälper dem att få självförtroende och ger dem frihet att delta i sociala aktiviteter som att simma eller leka med vänner.

Se stegvis tarmvägledning för barn
Stäng

Pediatriska patienter: Hjälpa barn att tömma sin tarm

ikon

Många barn med tarmdysfunktion, i synnerhet när de är yngre och för personer som påverkas av tillstånd som spina bifida, behöver hjälp av sina föräldrar när de tömmer tarmen. Traditionella metoder för att förhindra tarmläckage och förstoppning inkluderar att byta diet, stolpiller, lavemang, förstoppningsmedel, avföringsmjukgörare och laxermedel.

Mer förutsägbart

Dessa metoder för tarmhantering är dock inte effektiva för vissa barn, eftersom du inte kan schemalägga när du får en tarmrörelse, vilket ofta leder till avföringsinkontinens.
Transanal spolning (TAI) är en typ av tarmvårdsrutin som garanterar att tarmrörelser är både regelbundna och förutsägbara. Om sköljning utförs regelbundet får det barnet att känna sig mer bekvämt och förhindrar problem som tarmläckage och förstoppning.

Använda Peristeen Plus på barn

Se klinisk dokumentation för Peristeen Plus i den pediatriska patientpopulationen genom att läsa avsnittet Klinisk dokumentation, där du hittar en sammanfattning med data från elva studier som du kan ladda ned.

Träning av barnet och dess vårdgivare är ytterst viktigt för att garantera korrekt och effektiv användning av produkten.

Hjälp barnet och föräldrarna och/eller vårdgivarna att hitta en bra, regelbunden rutin som fungerar för dem och uppmana barnet att visa intresse. Barnet måste utföra proceduren själv när de blir äldre, och vissa studier på barn med anorektala missbildningar som använder Peristeen Plus har visat att självhantering ökar patientens förmåga att följa behandlingsplanen och kan hjälpa till att reducera tiden som krävs för spolning (Märzheuser et al. Eur J Pediatr Surg. 2016 Apr;26(2):186-91).

Det kan vara en bra idé att anteckna barnets framsteg. Som inspiration kan du ladda ned och skriva ut Tarmtömningsdagboken (PDF 1MB).

 Stäng

NBD-resultat

Illustration av ett anteckningsblock - Tarmfunktionsverktyg Tarmhantering kan vara ett svårt ämne att prata om med patienter som lider av neurogen tarmdysfunktion (Neurogenic Bowel Disorder, NBD). Dessutom kan det vara svårt att mäta allvarsgraden av NBD och efterföljande förbättringar efter initiering eller ändring av en tarmhanteringsmetod. NBD-resultatet (1) kan vara ett värdefullt verktyg för dig. Ladda ned det gratis här
Stäng

Vad är NBD-resultat?

Referenser

(1): Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625–631

(2): Passananti V. et al. Long-term efficacy and safety of transanal irrigation in

multiple sclerosis. Neurogastroenterology & Motility (2016). doi: 10.1111/nmo.12833

Det är ett validerat, symtombaserat frågeformulär som har utvecklats för att mäta nivån av neurogen tarmdysfunktion hos patienter med ryggmärgsskador (Spinal Cord Injury, SCI). Validerades ursprungligen i den danska patientpopulationen med ryggmärgsskador och har sedan översatts och validerats på andra språk.

Kombinationen av svar ger fyra nivåer av dysfunktion: 0-6 mycket liten, 7-9 liten, 10-13 måttlig, och 14-47 allvarlig.

NBD-resultatet är enkelt att använda, består av endast tio frågor och kan fyllas i av patienten. Även om frågeformuläret ursprungligen validerades av populationen med ryggmärgsskador finns det rapporter i litteraturen där det har används för andra neurogena patientgrupper som patienter med multipel skleros (MS). (Ref 2).

Vi hoppas att NBD-resultatet kommer att vara ett användbart verktyg i ditt dagliga arbete och hjälpa dig att ställa diagnos och följa upp dina patienter med neurogen tarmdysfunktion.

Ladda ned eller skriv ut NBD-resultatet (PDF 0.1 MB)

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion