Håll dig uppdaterad om transanal irrigation

Det kan vara tidskrävande att hålla sig uppdaterad om den senaste dokumentationen och forskningen inom transanal irrigation. Av den anledningen har Coloplast valt att samarbeta med erfaren sjukvårdspersonal inom området för att kunna ge dig tillgång till utdrag, studier och diskussionsämnen som kan intresserar dig.

Du kan ta del av informationen på flera sätt, kontakta din Coloplastkontakt eller besök vår webbplats regelbundet.  

Möt webbredaktionen

Maryellen Kelly, Barnsjuksköterska.

Maryellen Kelly, Barnsjuksköterska. Avdelningen för pediatrisk urologi, Duke Children’s Hospital, Durham (NC), USA

Maryellen tog en doktorsexamen i omvårdnad (pediatrik) år 2013 från University of Pittsburgh (USA), och tidigare en magisterexamen i omvårdnad från Columbia University i New York. Just nu arbetar hon som pediatrisk sjuksköterska på Duke Children’s Hospital & Health Centre, i North Carolina.

Maryellens forskning hittills har fokuserat på hur man bäst hanterar urinblås- och tarminkontinens för populationen med spina bifida, och har nyligen skrivit två publikationer i ämnet (1 och 2). Andra forskningsområden som hon och teamet hanterar är övergående vårdprogram för patienter med medfödda sjukdomar och andra områden inom pediatrisk urologi och inkontinens.

 

1. Kelly MS et al, Development, Reliability and Validation of a Neurogenic Bowel Dysfunction Score in Pediatric Patients With Spina Bifida. Neurourology & Urodynamics 2016 Feb;35(2):212-7

2. Kelly MS et al. Prospective evaluation of Peristeen® transanal irrigation system with the validated neurogenic bowel dysfunction score sheet in the pediatric population. Neurourol Urodyn. 2016 Feb 16.

Brigitte Collins, sjuksköterska på St.Mark's hospitalBrigitte Collins, avdelningssköterska, Physiology Unit (Biofeedback), St.Mark’s Hospital, London, Storbritannien

Brigitte leder den största Biofeedbackenheten som styrs av sjuksköterskor i Storbritannien, en tjänst med mer än 20 års historia, allmänt känd som världsledande inom ämnet. Biofeedback-teamet hanterar patienter som uppvisar funktionella tarmsjukdomar som förstoppning eller avföringsinkontinens, och är en resurs för remittering av patienter som inte svarar på primära eller sekundära vårdinsatser. Teamet har utvecklat en rad behandlingsalternativ som omfattar omskolning av tarm och muskler, ändrat beteende, transanal irrigation, neuromuskulär/elektrisk stimulering, hypnoterapi och särskilda kostråd.

Brigitte ingick i kommittén som utvecklade skriften Commissioning Guidance for Faecal Incontinence med hjälp av Royal College of Surgeons and Advanced Surgical Standards år 2013.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion