Peristeen är världens bäst dokumenterade transanala tarmsköljningsenhet (TransAnal Irrigation, TAI).

Transanal irrigation (TAI) med Peristeen är en väldokumenterad behandling för symtom av tarmdysfunktion som förstoppning och avföringsinkontinens, både hos vuxna och barn. Peristeen är den enda TAI-enheten som har dokumenterat sin kliniska effektivitet i en randomiserad klinisk prövning (Randomized Clinical Trial, RCT).

Bland annat har Peristeen dokumenterats i elva studier i nio länder med sammanlagt över 400 patienter med ryggmärgsskador (Spinal Cord Injury, SCI).

Här kan du läsa mer om den mest relevanta kliniska dokumentationen som finns tillgänglig för Peristeen, som gäller både vuxna och barn, och också hur behandling med Peristeen kan påverka kostnadseffektiviteten.

Peristeen för vuxna patienter

Peristeen är den enda TAI-enheten vars effektivitet har dokumenterats i en randomiserade klinisk prövning (RCT). Dessutom har långsiktiga studier och kostnadseffektivitetsstudier utförts på vissa patientpopulationer.

Att behandla med Peristeen kan ge en klinisk förbättring av tarmhantering hos vuxna patienter och är väldokumenterad för vuxna med neurogen tarmdysfunktion (Neurogenic Bowel Dysfunction, NBD).

Prövning med transanal irrigation jämfört med konservativ tarmhantering En randomiserad, kontrollerad prövning av transanal irrigation jämfört med konservativ tarmhantering hos patienter med ryggmärgsskador. Läs mer
Stäng

RCT: Peristeen jämfört med konservativ tarmvård hos patienter med ryggmärgsskador

Christensen P. et al. Gastroenterology 2006

Sammanfattning: Den enda RCT som jämför en TAI-enhet med konservativ tarmvård.

87 vuxna patienter med ryggmärgsskador randomiserades och följdes i tio veckor när de fick antingen konservativ tarmhantering eller TAI med Peristeen.

Gruppen som behandlades med Peristeen upplevde en avsevärt större minskning av förstoppningssymtom och avföringsinkontinens samt fick bättre livskvalitet, tillbringade mindre tid med tarmhantering och fick avsevärt färre urinvägsinfektioner (Urinary Tract Infection, UTI) än gruppen som behandlades med konservativa hanteringsmetoder.
Läs artikel(extern länk) 

Stäng
Effektivitet och säkerhet med Peristeen hos patienter med Multipel Skleros (MS) En studie om effektivitet och säkerhet med Peristeen hos patienter med Multipel Skleros (MS). Läs mer
Stäng

Effektivitet och säkerhet med Peristeen hos patienter med Multipel Skleros (MS)

Under en genomsnittlig uppföljningstid  på 40 månader följdes 49 patienter med MS och neurogen tarmdysfunktion som behandlades med Peristeen.

Utöver en förbättring av NBD-resultatet, förekom en 54 % minskning av antalet urinvägsinfektioner och en 41 % minskning av antalet sjukhusvistelser jämfört med året innan patienterna började använda Peristeen för transanal spolning.

Passananti V. et al. Neurogastroenterology & Motility 2016; Long-Term Efficacy and Safety of Transanal Irrigation In Multiple Sclerosis.

Läs artikel (extern länk)

Stäng
Consensusdokumentom bästa praxis för transanal irrigation hos vuxna En internationell granskning av bästa praxis för transanal irrigation hos vuxna, där tolv, ledande internationella experter granskar bästa praxis för att utföra TAI på vuxna patienter. Läs mer
Stäng

Internationell granskning av bästa praxis för transanal irrigation hos vuxna

Tolv internationella experter granskar bästa praxis för att utföra TAI på vuxna patienter. Hitta information om val och indikation av patienter, praktiska råd om hur du inleder uppföljning av patienter som använder TAI och om procedurens säkerhet och kontraindikationer. Ett praktiskt och användbart felsökningsavsnitt hjälper dig att lösa de praktiska problemen som dina patienter ofta möter.

Emmanuel A.V et al. Spinal Cord 2013; Consensus Review of Best Practice of Transanal Irrigation in Adults

Hämta ett kostnadsfritt exemplar här (PDF 0.7 MB)

Stäng

Hur kostnadseffektivt är Peristeen?

Long-Term Efficacy and Safety of Transanal Irrigation In Multiple Sclerosis

Omslag på Long-Term Efficacy and Safety of Transanal Irrigation In Multiple Sclerosis

Personer som lider av neurogen tarmdysfunktion (NBD) och får ineffektiv tarmvård lider ofta av avföringsinkontinens och relaterade symtom, vilket kan ha en stor effekt på patientens livskvalitet. I denna studie har behandling med Peristeen visats minska NBD-symtom hos dessa patienter samt förbättrat deras livskvalitet, samtidigt som det visats vara en kostnadseffektiv lösning för vårdinstanser. Läs mer

Referenser

1. Kelly MS et al. ; Prospective evaluation of Peristeen® transanal irrigation system with the validated neurogenic bowel dysfunction score sheet in the pediatric population. Neurourol Urodyn. 2016 Feb 16.

2. Midrio P et al.; Peristeen transanal irrigation in paediatric patients with anorectal malformations and spinal cord lesions: a multicentre Italian study. Colorectal Dis. 2016 Jan;18(1):86-93.

3. Koppen et al.; Transanal Irrigation in the Treatment of Children with Intractable Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Apr 13.

I en studie som utfördes nyligen och publicerades i augusti 2016, fick 227 patienter med NBD och misslyckad konservativ tarmhantering börja använda TAI med Peristeen.

Behandling med Peristeen ledde till färre tarmsår, färre episoder med avföringsinkontinens, färre urinvägsinfektioner och mindre användning av sjukvårdsresurser som sjukhusvistelser och läkarbesök.

Författarna använde en hälsoekonomisk modell för att beräkna att detta skulle innebära besparingar för NHS i Storbritannien på 21 768 GBP per patient och livstid, jämfört med om patienten inte börjar använda Peristeen.

Modellen upptäckte även att den genomsnittliga patienten kan förvänta sig:

 • 36 % färre episoder av avföringsinkontinens
 • 29 % färre urinvägsinfektioner som kräver behandling med antibiotika
 • 35 % mindre risk att behöva stomikirurgi
 • 4 % ökning av kvalitetsjusterad livstid (Quality-Adjusted Life Years, QALYs)

Emmanuel A, Kumar G, Christensen P, Mealing S, Størling Z, Andersen F, Kirshblum S.; Long-Term Cost-Effectiveness of Transanal Irrigation in Patients with Neurogenic Bowel Dysfunction.  PLOS ONE August 24, 2016

Följ denna länk för att läsa eller ladda ned hela artikeln (PDF 1.4 MB)

 

 


Stäng

Peristeen hos barn

Idag har Peristeen, bland annat, utvärderats för patienter med spina bifida(1), anorektala missbildningar (AnoRectal Malformations, ARM)(2) och barn med funktionell förstoppning (3). Läs mer i sammanfattningen av dokumentationen nedan som innehåller resultat från 11 olika studier, om behandling med Peristeen hos barn.

Sammanfattning av studier I denna sammanfattning finner du dokumentation från sammanlagt 11 studier som redovisare resultat av behandling med Peristeen hos barn. Läs sammanfattningen av dokumentation

Referenser

1. Kelly MS et al.; Prospective evaluation of Peristeen® transanal irrigation system with the validated neurogenic bowel dysfunction score sheet in the pediatric population. Neurourol Urodyn. 2016 Feb 16.

2. Midrio P et al.; Peristeen transanal irrigation in paediatric patients with anorectal malformations and spinal cord lesions: a multicentre Italian study. Colorectal Dis. 2016 Jan;18(1):86-93.

3. Koppen et al.; Transanal Irrigation in the Treatment of Children with Intractable Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Apr 13. [Elektronisk publicering tillgänglig innan tryck]

TAI hos barnpatienter. 2:a upplagan (2016)

 

Klicka här för att se eller ladda ned ditt elektroniska gratisexemplar (PDF 3.8 MB)

Stäng

Kliniska fallstudier

Vi har fått förmånen att få dela några verkliga fall från sjukvårdspersonal världen över. Patienternas personuppgifter har avlägsnats eller gjorts anonyma. Fallen är helt oberoende av Coloplast. Fotografier och bilder motsvarar inte eventuella patienter i de aktuella kliniska fallen.

Berättelse om tarmsjukdom

Fall 1 - 13 år gammal pojke som upplever episoder av avföringsinkontinens

Patienten tvingades sluta i tennislaget efter att ha blivit retad och mobbad p.g.a. avföringsinkontinens under fysisk aktivitet. Sedan patienten började med Peristeen har patienten fått stärkt självförtroende, börjat om i skolan och har spelat tennis med ett lag i över ett år utan några problem. Läs berättelsen
Stäng

Patient: 13 år gammal pojke som upplever episoder av avföringsinkontinens

Tillstånd:   Låg lumbal myelomeningocele

Symtom:

 • Låg lumbal myelomeningocele

 • Går själv utan hjälp av rullstol eller rullator
 • Episoder av avföringsinkontinens under fysisk aktivitet

Patientens berättelse:

 • Gick nyligen med i ett tennislag.
 • Den ökade fysiska aktiviteten orsakade avföringsinkontinens under träning.
 • Han mobbades av sina lagkamrater och slutade i tennislaget.

Hur Peristeen® ändrade på detta:

Till en början fick han tarmvård med avföringsmjukgörare och spolning varje natt med Peristeen®. Efter bara två veckor hade han endast upplevt två episoder av inkontinens. Efter två månader utan missöden kände han sig tillräckligt självsäker att börja skolan igen i ett nytt område och har varit med i skolans tennislag i över ett år utan problem.

 

Denna fallstudie lämnades in av: Maryellen Kelly, Barnsjuksköterska. Avdelningen för pediatrisk urologi, Duke Children’s Hospital, Durham, USA

Stäng
Tarmsköljning

Fall 2 - Fyra år gammal flicka med myelomeningocele i bröstryggen

Patienten blev antagen till ett populärt dagis. Men på grund av sin avföringsinkontinens kunde hon inte börja. Läs berättelsen
Stäng

Patient: Fyra år gammal flicka med myelomeningocele i bröstkorgen

Tillstånd:   Myelomeningocele i bröstryggen

Sammanfattning:  Patienten kunde börja på dagis efter att hon blev helt avföringskontinent. Hon upplever även färre urinvägsinfektioner.

Symtom:

 • Myelomeningocele i bröstryggen
 • Daglig avföringsinkontinens och kronisk förstoppning trots användning av dagliga Fleet-lavemang 

Hur Peristeen® ändrade på detta:

Vi fick henne att prova spolning med Peristeen varannan natt och hon kunde sluta använda blöja. Hon var överlycklig när vi kunde köpa riktiga trosor åt henne innan skolan började! Antalet urinvägsinfektioner (UTI) minskade också till genomsnitt två per år sedan hon började använda Peristeen. 

 

Denna fallstudie lämnades in av: Maryellen Kelly, Barnsjuksköterska. Avdelningen för pediatrisk urologi, Duke Children’s Hospital, Durham, USA

Stäng

Dela gärna med dig av berättelser från din vardag. Patienten är anonym. Maila in din berättelse till webmaster eller tala med din kontakt på Coloplast.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion