Problem med blåsan?

Problem med blåsan är mycket vanligt och drabbar hundratusentals personer bara i Sverige. Det är ändå lika jobbigt för den som drabbas. På Coloplast arbetar vi ihärdigt med att bryta tabut kring blåsa och tarm för både kvinnor och män. Hos oss kan du få guidning av våra kunniga produktrådgivare på telefon 0300-332 56 och vi erbjuder en lång rad innovativa produkter för att göra din vardag enklare.

Symtom på problem med blåsan varierar beroende på om du lider av urininkontinens eller urinretention.

Hur vet jag att jag har problem med blåsan?

Två vanliga blåsproblem är att ha problem med att blåsan läcker eller ha problem med att kissa och tömma blåsan helt tom. Om din blåsa läcker och du är rädd för att kissa på dig kan det handla om urininkontinens. Om du istället har problem med att tömma tomt, kan det handla om urinretention. Här kan du läsa mer om både urinläckage och urinretention. Lär dig mer om symtom på problem med blåsan
Stäng

Urinblåssymtom

Dina urinblåsesymtom varierar beroende på den underliggande orsaken. Urinsystemets grundläggande funktion är att lagra urin i urinblåsan och tömma urinen genom urinröret.

Typiska symtom vid urininkontinens

 • Urinläckage
 • Små eller stora mängder urin läcker ut utan förvarning eller utan att du känner behov att gå på toaletten
 • Ofrivilligt läckage när du nyser, hostar, skrattar eller tränar
 • Ett plötsligt behov av att springa till toaletten för att kissa
 • Behovet att stiga upp två eller fler gånger om natten för att kissa (nokturi)

Upplever du några av symtomen ovan?

Om du är en man, ska du ta testet för att se vilka lösningar för inkontinens hos män som passar för dina behov.

Om du är en kvinna rekommenderar vi att du frågar en läkare eller sköterska. 

 

Typiska symtom vid urinretention

 • Obehag 
 • Brådskande behov av att kissa men oförmåga att få igång urinflödet
 • Besöker toaletten ofta
 • Droppande p.g.a. överfyllnadsinkontinens
 • Svagt flöde
 • Uppsvullen nedre buk

Upplever du några av symtomen ovan?

Ta reda på mer om vilka produkter som finns i Sverige.

 

När du ska ta kontakt med din sjukvårdspersonal

Många personer som upplever urinblåsproblem väntar med att söka vård eftersom de tycker att det är genant. För att förtydliga vad som orsakar symtomen och utesluta något potentiellt farligt är det viktigt att prata med en läkare eller sköterska.

Det finns många orsaker till urinproblem och de kan vara kopplade till ett antal medicinska tillstånd inklusive neurogena och icke-neurogena sjukdomar.

Stäng
De vanligaste orsakerna till problem med urinblåsan

Varför kan det bli blåsproblem?

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kan påverka blåsan och förmågan att kissa. Hur problemen märks hos dig beror på vad som orsakar dem. Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till blåsproblem. De vanligaste orsakerna till blåsproblem
Stäng

Orsaker till problem med blåsan

Medicinska tillstånd som orsakar urinblås-/urinproblem kategoriseras normalt sett som antingen neurogena eller icke-neurogena. Vissa tillstånd kan orsaka urinretention eller helt förhindra att urinblåsan töms, vilket kräver användning av kateter. Vissa tillstånd kan orsaka urininkontinens, och då kan en uppsamlingsenhet (urindroppsamlare och påse) erbjuda en bekväm lösning för män, eller inkontinensskydd för kvinnor.

Neurogena tillstånd som orsakar urinproblem

Tillstånd som orsakar skador på nervsystemet inkluderar: 

Symtom varierar beroende på var den neurologiska skadan har inträffat och hur allvarlig den är.

Andra medicinska tillstånd som kan orsaka blåsbesvär

Ett exempel på ett icke-neurogent tillstånd som orsakar urinproblem är Benign prostatahyperplasi (Benign Prostatic Hyperplasia, BPH), även känt som förstorad prostata. Män som har diagnostiserats med BPH har en förstorad prostata, som kan påverka deras dagliga liv eftersom urinsymtom kan inträffa när prostatan växer. Symtom kan bli mycket besvärliga och om de är allvarliga kan en tappningskateter, medicin eller en operation krävas.  

 • Försvagning av bäckenbotten  p.g.a. ålder eller barnafödande
 • BPH (förstorad prostata)
 • Prostata- eller urinblåskirurgi
 • Urinblåsecancer
 • Botoxinjektioner i urinblåsan för att hantera urininkontinens
 • Åldrande

Ta reda på mer

Läs mer om neurogen urinblåsa och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng

Intressanta fakta om blåsproblem

Urinproblem orsakas normalt av en dysfunktion i urinsystemet.

Hur blåsan och urinsystemet fungerar

Urinblåsan och urinsystemet inkluderar alla delar av kroppen som producerar och lagrar urin. Problem med urinblåsan orsakas normalt av en dysfunktion i urinsystemet. Lär dig hur urinsystemet fungerar
Stäng

Hur urinblåsan fungerar

Urin produceras i njurarna och flödar från njurarna till urinblåsan via urinledare. Urinblåsan lagrar urinen tills urinröret för ut det från kroppen. Detta flöde från urinblåsa till urinrör, kontrolleras av urinrörsfinktrar som öppnar och stänger utloppet från urinblåsan. Sfinktrarna styrs i sin tur av musklerna i bäckenbotten. En frisk urinblåsa utsöndrar urin på ett kontrollerat, normalt frivilligt sätt, och en genomsnittlig människa urinerar 4-8 gånger om dagen. 

 

Urinblåsans aktivitet regleras av de centrala och perifera nervsystemen. Du känner behovet av att urinera när sträckreceptorerna i urinblåsan meddelar hjärnan att urinblåsan är full. Med en urinblåsedysfunktion kanske du inte kan förhindra  behovet att urinera. Problem med urinblåsan kan leda till urininkontinens eller urinretention.

Urininkontinens

Urininkontinens är ofrivilligt  läckage av urin. Det finns olika typer av urininkontinens, och alla typer har olika symtom  och  orsaker.

Urinretention

Urinretention kan orsakas av en blockering i urinvägen, svaghet i en urinblåsemuskel eller ett neurogent tillstånd t.ex. multipel sklerosryggmärgsskada eller spina bifida som alla stör signalerna mellan hjärnan och urinblåsan, vilket orsakar en dysfunktion i  urinsystemet.

Neurogen urinblåsa

Neurologiska tillstånd kan orsaka skador på nervsystemet som påverkar urinblåsan och leder till urinretention (se ovan) eller en överaktiv urinblåsa som har symtom av både urininkontinens och läckage. 

Ta reda på mer

Lär dig mer om symtom på neurogen urinblåsa och symtom och orsaker till urinretention och urininkontinens.

Stäng
När blåsan inte lyder

När blåsan inte lyder

Om normal medveten kontroll av blåsan är nedsatt kallas det normalt neurogen blåsa. Lär dig mer om neurogen blåsa
Stäng

Vad är neurogen blåsa?

När man har förlorat ordentlig kontroll från det centrala nervsystemet p.g.a. en neurogen sjukdom leder det till en neurogen urinblåsa.

Neurogen urinblåsa kan förekomma som följd av:

En neurogen urinblåsa betyder att den normala processen då urinblåsan fylls och töms inte fungerar ordentligt, d.v.s. att urinblåsan antingen fylls utan att tömmas ordentligt, eller töms oväntat. Urinsymtom varierar beroende på var den neurologiska skadan har inträffat och hur allvarlig den är.

Olika typer av neurogen urinblåsa

En neurogen urinblåsa kan vara retentiv, vilket betyder att den håller kvar urin, som kan orsaka en infektion eller andra allvarliga problem, eller så kan urinblåsan vara överaktiv. En överaktiv urinblåsa orsakas normalt av muskelspasmer i urinblåsan, och associeras huvudsakligen med symtom av trängningsinkontinens.

Ta reda på mer

Symtomen av en neurogen urinblåsa måste hanteras ordentligt. Om urinblåsan har förlorat sin naturliga förmåga att tömma är den rekommenderade lösningen att använda  kateter. Om urinblåsan töms oväntat, är den rekommenderade lösningen en urinpåse för att undvika läckage. Läs mer om symtom och hur du tar hand om din urinblåsa.

Stäng
Det finns ett antal tillgängliga alternativ för hantering av urinproblem beroende på ditt tillstånd.

Ta hand om din blåsa

Det finns ett antal tillgängliga alternativ för hantering av problem med blåsan beroende på ditt tillstånd. Hur du tar hand om din blåsa
Stäng

Ta hand om din urinblåsa

Problem med urinblåsan måste hanteras ordentligt, om de inte behandlas kan de leda till allvarliga hälsoproblem. 

Det finns många tillgängliga alternativ som hjälper dig att hantera problem med urinblåsan:

 • Träning av bäckenbotten
 • Omskolning av urinblåsan
 • Katetrar
 • Urinuppsamlande produkter
 • Livsstilsförändringar
 • Läkemedel
 • Kirurgi

Träning av bäckenbotten

Träning av bäckenbotten är avsett att stärka musklerna i bäckenbotten för att hjälpa till att minska urininkontinens.

 • Dra långsamt ihop och lyft musklerna i bäckenbotten och håll positionen i fem sekunder innan du släpper
 • Dra snabbt ihop och släpp musklerna i bäckenbotten

Du måste utföra denna träning regelbundet och det kan ta flera månader innan du ser en betydande förbättring.

Omskolning av urinblåsan

Omskolning av urinblåsan för att hjälpa till att minska urininkontinens har som mål att gradvis sträcka urinblåsan så att den kan rymma en större mängd urin.

Katetrar

Användning av en ren intermittent kateter är en effektiv teknik för hantering av urinblåsan som är baserad på regelbunden och fullständig tömning av urinblåsan med en kateter. Människor som använder kateter för att tömma urinblåsan behöver som regel göra detta 4-6 gånger om dagen.  

 

Uppsamlingssystem (för män)

För män som läcker urin (inkontinens hos män),  är urindroppsamlare en effektiv och bekväm lösning. Urindroppsamlaren träs på penis och är ansluten till en urinpåse som är fäst vid benet.  

 

Livsstilsförändringar

För vissa människor kan hantering av symtom inkludera livsstilsförändringar, som att ändra diet för att minska förstoppning och minska intaget av koffeinhaltiga drycker. Vätskeintag vid vissa tider kan också vara hjälpsamt, så att behovet att urinera är mer välplanerat och inte krockar med utflykter till allmänna platser eller nattsömnen.

Läkemedel

Läkemedel skrivs ut för alla typer av inkontinens, men de brukar främst vara användbara för trängningsinkontinens, särskilt i kombination med träning av bäckenbotten och träning av urinblåsan. Ansträngningsinkontinens hanteras normalt utan läkemedel.

Kirurgi

Ett antal olika kirurgiska procedurer är tillgängliga för att hantera urinblåsproblem. Vilken procedur du använder (om någon alls) varierar beroende på typ av inkontinens och dess orsak.

Ta reda på mer

Det finns ett antal Coloplast-produkter tillgängliga för hantering av problem med urinblåsan:

Stäng
Vanliga frågor om problem med blåsan

Vanliga frågor om problem med blåsan

Hitta svar på de vanligaste frågorna om problem med blåsan och dess hantering. Vanliga frågor om problem med blåsan
Stäng

Vanliga frågor

Dessa vanliga frågor är avsedda som en vägledning till frågor som ställs ofta. Fråga alltid din läkare eller sköterska om alla problem med urinblåsan som du upplever. 

Vad är urininkontinens?

Urininkontinens är den medicinska termen för att inte kunna styra tömning av urin. 

Vad är neurogen urinblåsa? 

Neurogen urinblåsa är ett tillstånd där neurologiska skador har orsakat urinblåsedysfunktion.

Vilka tecken och symtom finns för urininkontinens?

Några typiska tecken och symtom inkluderar:

 • Ofrivilligt urinläckage utan förvarning eller att känna behovet att gå på toaletten.
 • Ofrivilligt urinläckage när du nyser, hostar, skrattar eller tränar
 • En plötslig instinkt att springa till toaletten innan eller vid pågående urinläckage.
 • Behovet att stiga upp två eller fler gånger om natten för att kissa (nokturi)

Vad orsakar urininkontinens?

Potentiella orsaker inkluderar:

 • Skadade eller svaga muskler i bäckenbotten (oftast p.g.a. graviditet och barnafödande)
 • Problem med kontroll av urinblåsemuskeln (överaktiv urinblåsa och underaktiv urinblåsa)
 • Neurogena tillstånd som påverkar frivillig urinering (t.ex. ryggmärgsskada, multipel skleros eller  spina bifida)
 • Förstorad prostatakörtel 
 • Urinvägsinfektion
 • Typ 2 diabetes

Är urininkontinens en naturlig del av åldrandet?

Inkontinens blir mer vanligt med stigande ålder, men inte bara äldre människor drabbas. Det finns effektiva lösningar och därför bör inkontinens inte hindra dig från att leva ett fullt och aktivt liv, oavsett ålder. 

Kan jag fortfarande ha ett socialt liv med urininkontinens?

Det är möjligt att hantera inkontinens på ett effektivt sätt. En uroterapeut bör kunna hjälpa dig att hitta en lösning som gör det möjligt att fortsätta med ett socialt liv och dagliga aktiviteter. 

Kan urininkontinens behandlas?

De flesta typer av inkontinens kan behandlas eller förbättras genom livsstilsförändringar, träning för bäckenbotten, träning för urinblåsan, läkemedel eller kirurgi. Om tillståndet inte kan botas, eller om en tillfällig lösning krävs, kan produkter som katetrar, urindroppsamlare (för män) eller absorberande inkontinensprodukter vara mycket hjälpsamma. 

Vad är en kateter?

En kateter kan användas för att säkerställa att urinblåsan är helt tömd. Det är en smal, flexibel slang som förs in i urinblåsan genom urinröret och gör det möjligt att tömma urinen.

Varför är det viktigt att tömma min urinblåsa?

Om din urinblåsa inte töms regelbundet kan det leda till urinvägsinfektioner. Dessa startar i urinblåsan men kan sprida sig upp till njurarna och orsaka allvarliga njurskador. Även små mängder urin som blir kvar i urinblåsan kan orsaka infektioner. 

Kan jag dricka mindre så att jag slipper tömma urinblåsan lika ofta?

Nej. Det är viktigt att du dricker tillräckligt för att hålla urinsystemet friskt. En vuxen person ska dricka cirka 1 500 ml per dag och inta sammanlagt cirka 3 liter, inklusive vätskor i maten.

Hur vet jag om jag har urinvägsinfektion?

Symtom för urinvägsinfektioner varierar och kan vara subtila. De inkluderar:

 • Urin med mörk färg och stark lukt
 • Blod i urinen
 • Grumlig urin
 • Feber/svettning
 • Spasmer i urinblåsan
 • Ökade muskelkontraktioner i ditt ben

Om du har några av symtomen ovan ska du tala med din läkare, uroterapeut eller sjuksköterska. 

Vad ska jag göra om jag får urinvägsinfektioner ofta?

Användning av en tappningskateter ökar risken för urinvägsinfektioner. Men jämfört med andra typer av katetrar, till exempel permanenta katetrar (kvarliggande katetrar), är det mindre troligt att tappningskatetrar orsakar urinvägsinfektioner.

Hur kan jag förhindra urinvägsinfektioner kopplade till användning av kateter?

Det finns olika sätt att minska risken för urinvägsinfektioner från katetrar:

 • Säkerställ att du har rena händer och material när du använder katetern
 • Drick tillräckligt med vätska under dagen för att spola ur urinvägen
 • Kontrollera att urinblåsan töms helt varje gång du använder katetern
 • Tala med din sjukvårdspersonal om hur ofta du använder katetern och din kateteranvändningsteknik

Ta reda på mer

Visa en vägledning om kateteranvändning.

Lär dig mer om produkter för att hantera urininkontinens

Stäng

Våga fråga!

Berättelser från användare

Berättelser från kateteranvändare

Berättelser om inkontinens hos män

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion