Intermittenta tappningskatetrar

Sammanfattad dokumentation kring hydrofila tappningskatetrar.

Användning av intermittenta katetrar (IK) är rekommenderad praxis för tömning av urinblåsan för patienter med ryggmärgslesioner och neurogen urinblåsedysfunktion. Mer om hydrofila tappningskatetrar.
Stäng

Innehållsförteckning

Referenser

 1. Hedlund et al, 2001

I denna sammanfattning hittar du kliniska studier om:

 1. Ren intermittent kateterisering
 2. Urinvägsinfektioner
 3. Uretralt trauma
 4. Användares utvärderingar

Ladda ned fullständig rapport (pdf, 3 976 KB)

 

1. Ren intermittent självkateterisering:

 • Ren intermittent självkateterisering: en 12-årig uppföljning
 • Ren intermittent kateterisering från den akuta fasen hos patienter med ryggmärgsskador. 
 • Långtidsutvärdering av uretral och genital tolerans.
 • Effekter av urinblåshantering vid urologiska komplikationer hos 10 patienter med ryggmärgsskador.


2. Urinvägsinfektioner:

 • Hydrofila tappningskatetrar jämfört med katetrar utan hydrofilt ytskikt vid intermittent kateterisering. 
 • Komplikationer med intermittent kateterisering: förebyggande och behandling. 
 • Intermittent kateterisering med hydrofila tappningskatetrar (SpeediCath) minskar risken för urinvägsinfektioner hos ryggmärgsskadade patienter: en prospektiv randomiserad parallell jämförande studie.
 • Standard jämfört med hydrofil kateterisering vid adjuvant behandling av patienter med ytlig urinblåscancer.
 • Intermittent kateterisering med en hydrofil tappningskateter fördröjer förekomst av urinvägsinfektion hos patienter med akuta ryggmärgsskador: En prospektiv, randomiserad, parallell, multicenterstudie.


3. Uretralt trauma:

 • Komplikationer med intermittent kateterisering: förebyggande och behandling.
 • Uretrala epitelceller på ytan av hydrofila tappningskatetrar efter intermittent kateterisering: cross-over studie med två tappningskatetrar.
 • Ytbelagda katetrar för intermittent kateterisering. glatt eller trög? 
 • Hydrofila tappningskatetrar för intermittent kateterisering minskar förekomsten av uretralt mikrotrauma: en prospektiv, randomiserad, blind, cross-over studie med tre olika typer av tappningskatetrar.
 • Säkerheten av en ny kompakt tappningskateter för män: en randomiserad, cross-over, enkel-blindad studie av friska manliga frivilliga.
 • Säkerheten av en ny kompakt kateter för män med neurogen urinblåsedysfunktion: en randomiserad, cross-over, öppen studie.


4. Användares utvärderingar om:

 • Smärta & obehag
 • Enkel användning

 

Ladda ned en fullständig rapport (pdf, 3 976 KB)

Stäng

SpeediCath produktmonografi

Användning av tappningskateter anses vara rekommenderad praxis för tömning av urinblåsan. Coloplast har utvecklat SpeediCath-sortimentet med hydrofila tappningskatetrar, som är klara att användas direkt. SpeediCath produktmonografi
Stäng

Innehållsförteckning

I monografin kan du lära dig om:

 1. Hantering av neurogen urinblåsa med uretral tappningskateter
 2. Intermittent kateterisering och efterföljsamhet under lång tid
 3. Fördelar med SpeediCath-familjen
 4. SpeediCath katetersortimentet
 5. Dokumentation från kliniska studier på SpeediCath
 6. Miljö

Ladda ned en fullständig rapport (pdf, 1 MB)

Stäng

Tarmsköljningssystem

Klinisk dokumentation för Peristeen®

Peristeen® erbjuder kliniskt dokumenterad förbättring av tarmtömning hos patienter med neurogena tarmbesvär. Fler än 1 000 patienter har utvärderat behandlingsmetoden. Lär dig mer om resultaten
Stäng

En studie om det transanala irrigationssystemet

Referenser

 1. Christensen P et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal-cord injured patients. Gastroenterology 2006;131:738-747.3.
 2. Faaborg PM et al. Long-term outcome and safety of transanal colonic irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2009;47:545-549.4.
 3. Emmanuel A. Review of the efficacy and safety of transanal irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2010;48:664-673.

Många kliniska studier och recensioner har publicerats om transanal irrigation och användning av Peristeen. Fler än 1 000 patienter har utvärderat behandlingsmetoden. Peristeen minskar symtom av förstoppning och avföringsinkontinens. En stor randomiserad, kontrollerad studie undersökte effektivitet och säkerhet för Peristeen jämfört med konservativ tarmbehandling ‒ definierad som justering av diet och vätska, regelbunden aktivitet och användning av laxermedel eller medicin mot förstoppning(1).

Figur 1 och 2: En betydande minskning av symtom för förstoppning och avföringsinkontinens vid användning av Peristeen jämfört med konservativ behandling.

Fig. 1: En betydande minskning av förstoppningssymtom från 13,2 till 10,3 vid användning av Peristeen jämfört med konservativ behandling.

Fig. 2: En betydande minskning av avföringsinkontinenssymtom från 7,3 till 5,0 vid användning av Peristeen jämfört med konservativ behandling.

 

Peristeen är dokumenterat säker att använda

Figur 3 och 4: Användning av Peristeen reducerar signifikant den totala tiden spenderad på tarmtömning och är dokumenterat säker.

Fig. 3: Tiden som användes för tarmreglering minskades från 74,4 till 47,0 minuter när Peristeen(2) användes.

Fig. 4: Lista på biverkningar över biverkningar vid användning av Peristeen(3).

 • Mindre biverkningar rapporterades för 48 % av patienterna i en långtidsstudie
 • En icke-dödlig tarmperforation inträffade bland ~ 50 000 spolningar

Ladda ned broschyr (PDF 3 MB)

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion