Hälsoekonomi

Vikten av ekonomi vid kontinensvård

För att erbjuda de bästa möjliga produkterna inom budgetramarna måste sjukvårdspersonal tänka på den sammanlagda kostnaden för kontinensvård. Kostnader och fördelar inom kontinensvård
Stäng

Vikten av ekonomi vid kontinensvård

Det primära målet för sjukvårdssystem är att förbättra hälsan. De flesta sjukvårdsinstitutioner drivs dock med en årlig budget som brukar fokusera på större patientgrupper än de som kräver kontinensvård. Detta ökar risken att personer som behöver kontinensvård får nöja sig med budgetlösningar.

Total kostnad för behandling

Kostnaden för kontinensvård inkluderar inte bara enhetskostnaden för produkterna som används, utan även kostnaden för hälsokomplikationer på längre sikt. Detta gör det viktigt att se på den sammanlagda behandlingskostnaden för att erbjuda den bästa produkten inom en viss budgetram.

Inom kontinensvård skapar Coloplast mervärde genom att minska antalet komplikationer – d.v.s. färre sjukhusvistelser, lägre sammanlagda medicinska kostnader och bättre livskvalitet för patienterna.

Stäng

Varför ska du välja kontinensprodukter från Coloplast?

Hos Coloplast lyssnar vi noggrant för att förstå dina behov bättre. På detta sätt utvecklar vi ständigt nya och bättre sätt att göra saker och marknadsför de bästa idéerna. Vårt mål är att göra en verklig skillnad i människors liv. Välja kontinensprodukter från Coloplast
Stäng

Behovsdrivna innovationer sedan 1954

Personer med kontinensproblem och vårdpersonal möter fortfarande stora utmaningar varje dag. Vi har ett nära samarbete med båda dessa grupper för att hitta bättre lösningar.
 

Behovsdrivna innovationer

För att förstå dagliga rutiner och utmaningar för personer med tappningskateter, urinuppsamlingspåse, urindroppsamlare eller irrigationssystem, besöks dessa av vår personal på utvecklingsavdelningen som följer deras dagliga aktiviteter och rutiner noggrant. Detta hjälper oss att förstå deras utmaningar och översätta deras behov till effektiva lösningar. 

 

Vi har lyssnat och svarat sedan 1954

Ett nära samarbete med sjukvårdspersonal och personer som använder våra produkter är inget nytt hos Coloplast. Sättet som vi arbetar på började faktiskt år 1954. Elise Sørensen var distriktssköterska Hennes syster Thora hade just genomgått en stomioperation och var rädd för att gå ut ifall hennes stomipåse skulle läcka bland folk. Därför skapade Elise världens första häftande stomipåse, vilket gav Thora – och tusentals andra som henne – chansen att njuta av livet igen. En enkel lösning med stor betydelse. 

Stäng
Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Är vårdens utgifter en kostnad eller en investering? Skulle vårdens pengar kunna göra större nytta någon annanstans? Detta är några av de stora frågor som vårdpersonal står inför när de ska prioritera fördelningen av vårdresurser. Läs mer om att tillföra bästa möjliga vård inom vårdsystemet
Stäng

Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Är vårdens utgifter en kostnad eller en investering? Skulle vårdens pengar kunna göra större nytta någon annanstans? Detta är några av de stora frågor som vårdpersonal står inför när de ska prioritera fördelningen av vårdresurser.

Vad är ekonomisk utvärdering?

Ekonomisk utvärdering ger vårdpersonal tillgång till den information de behöver för att kunna genomföra prioriterade bedömningar inom vården. 

Ekonomisk utvärdering är i grund och botten en analys av kostnadseffektivitet och baseras på traditionell välfärdsekonomi - en jämförelse av priser på vårdinvesteringar till exempel för behandlingar, läkemedel, teknisk utrustning eller lokaler följt av en bedömning av hur kostnaderna och den förväntade effekten av denna utgift förhåller sig till varandra. Eftersom pengar bara kan brukas en gång är det viktigt att rätt beslut fattas. Hälsoekonomiska utvärderingar kan hjälpa vårdpersonal att fatta korrekta beslut. 

Stäng
Ökat värde till vården

Ökat värde till vården

Det primära målet för vården och dess personal är att alltid kunna ge bästa möjliga vård till alla patienter. Läs mer om ökat värde till vården
Stäng

Ökat värde till vården

Det primära målet för vården och dess personal är att alltid kunna ge bästa möjliga vård till alla patienter. Med andra ord, få ut så mycket som möjligt av de resurser som finns, vilket är en svår uppgift. Vården brottas ofta med nedskärningsfrågor och måste konstant prioritera för att säkerställa att pengarna de använder leder till hälsoekonomiska förbättringar. Ekonomiska utvärderingar spelar således en allt större roll vid bedömningar av hur vårdens resurser ska fördelas.

Stäng
Att välja den bästa lösningen

Att välja den bästa lösningen

Det ekonomiskt övergripande målet för vårdpersonal är att hitta effektiva behandlingar som ger största möjliga effekt per kostnadstillfälle. Läs mer om att välja den bästa lösningen
Stäng

Att välja den bästa lösningen

Det ekonomiskt övergripande målet för vårdpersonal är att hitta effektiva behandlingar som ger största möjliga effekt per kostnadstillfälle. Till exempel om ett kirurgiskt ingrepp av ett öppet sår är den mest kostnadseffektiva lösningen, är det klokt att genomföra då det reducerar kostnaderna för antalet hembesök hos patienten. Ingreppet leder också till att patienten, ur ett långtidsperspektiv, minskar kostnaderna genom färre eller inga intagningar på sjukhus.

För att säkerställa att resurserna används så effektivt som möjligt är det nödvändigt med ett holistiskt synsätt gällande budgetering. Budgetarbete inom sjukvården har tidigare varit centraliserat till de olika sektorerna - hemvården arbetar med sin budget, sjukhusen med sin. För att den offentliga vården ska bli mer kostnadseffektiv behövs ett system med helikopterperspektiv för hela vårdens kostnader och resurser.

Stäng
Läkare som är glada och pratar

Direkta och indirekta kostnader och besparingar

De direkta kostnaderna för en behandling på sjukhus eller vårdcentral innefattar: Läs mer om direkta och indirekta kostnader och besparingar
Stäng

Direkta och indirekta kostnader och besparingar

De direkta kostnaderna för en behandling på sjukhus eller vårdcentral innefattar:

 • läkare
 • sjuksköterskor
 • medicinering
 • lokaler
 • prover
 • medicinsk utrustning (står för en mycket liten del av den totala behandlingskostnaden)

Det finns ett antal indirekta kostnader relaterade till fortsatt patientbehandling:

 • fysisk och psykologisk terapi
 • rehabilitering
 • medicinering
 • medicinska artiklar

Förutom de direkta och indirekta kostnaderna finns en rad andra faktorer som inte har med själva behandlingen att göra men som ändå måste tas hänsyn till rent ekonomiskt, t.ex. obehag hos patienten, känslomässig påverkan och patientens anhöriga. Alla ovan nämnda parametrar bör tas med i den ekonomiska utvärderingen innan beslut av behandling tas.

Stäng
Att mäta hälsoekonomiska utfall

Att mäta hälsoekonomiska utfall

Det finns många sätt att analysera och mäta hälsoekonomiska utfall på. Kostnadseffektivitet och kostnadsnytta är de vanligaste synsätten. Läs mer om att mäta hälsoekonomiska utfall
Stäng

Att mäta hälsoekonomiska utfall

Det finns många sätt att analysera och mäta hälsoekonomiska utfall på. Kostnadseffektivitet och kostnadsnytta är de vanligaste synsätten.

Kostnadseffektivitet används huvudsakligen när olika behandlingsalternativ för samma sjukdom jämförs. Exempelvis, ska patienten opereras eller behandlas med läkemedel? Hur ser chanserna för tillfrisknande ut i jämförelse till kostnaderna för varje behandling? 
För att mäta kostnadseffektiviteten i de varierande metoderna används olika parametrar:

 • tid fri från sjukdom
 • antal vunna livsår
 • förebyggda bieffekter

Hälsofördelarna uttrycks oftast i termer från "Incremental Cost-Effectiveness Ratio" (ICER) som visar på effekterna av att byta från en sorts behandling till en annan.

Analysen för kostnadsnytta jämför behandlingsmetoder för olika sjukdomar och beräknar förhållandet mellan kostnad och besparing för ett visst ingripande. Kostnader uttrycks i valutaenheter medan hälsovinningar vanligtvis specificeras i antal år vid full hälsa. Modellen man använder i hälsoekonomi är "Quality-Adjusted Life Years" (QALY). Genom att använda QALY kan hälsotillståndet mätas och jämföras i kvantitativa värden. Health Technology Assessments (HTA) uttrycks vanligtvis i QALY.

Stäng

Tips och verktyg

Startset för kateteranvändare

Visst känner du till att vi på Coloplast erbjuder alla nya kateteranvändare ett startset? Läs mer om Startset från Coloplast
Stäng

Gratis startset från Coloplast

Ett startset från Coloplast innehåller:

 • 20 st tappningskatetrar
 • Tips om RIKare Vetande - en kostnadsfri service för användare av tappningskateter
 • 1 st praktisk necessär speciellt anpassad för tappningskatetrar

Startsetet är kostnadsfritt. Kontakta din produktspecialist eller ring kundservice på tel 0300-332 99 om du vill beställa startset eller veta mer.

Stäng

Tipsa dina patienter om RIKare Vetande

Tipsa dina patienter om RIKare Vetande - en kostnadsfri service för användare av tappningskatetrar Läs mer om RIKare Vetande
Stäng

RIKare Vetande – en kostnadsfri service för dig som använder tappningskateter

Genom att bli medlem i RIKare Vetande får dina patienter:

 • En kostnadsfri prenumeration på medlemstidningen som kommer ut 3 gånger per år. Den innehåller RIKanvändarnas egna berättelser, artiklar av vårdpersonal, produktinformation från Coloplast och goda tips och råd! 
 • Möjlighet att prova nya produkter.
 • Telefonservice, vår kundservice är öppen för dig alla vardagar i veckan.
 • Inbjudan till våra föreläsningar och temakvällar om inkontinens. 
 • Välkomstgåva

Be dina patienter att kontakta kundservice för privatpersoner på tel 0300-332 56 för att kostnadsfritt få tidningen. Vill du själv ha tidningen till mottagningen? Kontakta din produktspecialist eller ring kundservice för vårdpersonal på tel 0300-332 99.

 

Du kan även läsa mer om RIKare Vetande här.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion