Ryggmärgsskada

Lär dig mer om ryggmärgsskador (SCI)

Introduktion till ryggmärgsskador

En ryggmärgsskada (SCI) är en skada eller trauma på ryggmärgen som orsakar förlorad eller nedsatt funktion som leder till förlorad rörlighet eller känsla. Hjärnan och ryggmärgen spelar en viktig roll i att kontrollera kroppens funktioner. Lär dig mer om SCI
Stäng

Introduktion till ryggmärgsskador

Ryggmärgsskada

Ryggmärgsskada är en bred term för skador på ryggmärgen. De flesta ryggmärgsskador orsakar någon form av bestående funktionsnedsättning med förlust av känsel och motorik i kroppen under skadenivån. Graden av funktionsnedsättning varierar beroende på skadans omfattning och var i ryggmärgen den uppstått.

Ryggmärgen

Ryggmärgen är en del av det centrala nervsystemet. Tillsammans med hjärnan styr den kroppens funktioner inklusive känsel och förmågan att röra sig. Ryggmärgen skyddas av ryggraden och omges av en dämpande klar vätska som kallas cerebrospinalvätska. Nerver går in i och ut ur ryggmärgen vid olika nivåer för att styra olika delar av kroppen. Ryggmärgen bildar en viktig länk mellan hjärnan och resten av kroppen, om den är skadad kan känsel och förmågan att röra sig vara nedsatt eller förlorad.

Ryggmärg

Ryggmärgsskador delas upp i fyra olika kategorier

Två huvudsakliga faktorer avgör om en ryggmärgsskada kommer att leda till problem med urinblåsa och tarm: om skadan är komplett eller inkomplett och nivån där ryggmärgsskadan har inträffat (hög/låg). Ryggmärgsskador kan delas upp i fyra grupper:

 • Komplett skada: ingen viljestyrd motorik eller känsel under nivån för skada. 
 • Inkomplett skada: viss känsel och/eller viljestyrd motorik kvar under skadenivån.
 • Tetraplegi (): Förlamning som påverkar både armar och ben.
 • Paraplegi: förlamning som påverkar benen men inte armarna.

Ta reda på mer 

Lär dig mer om ryggmärgsskador och urinblåsproblem samt hur du tar hand om din urinblåsa

Lär dig mer om ryggmärgsskador och tarmproblem samt hur du  tar hand om din tarm.

 • Fullständig Komplett skada: ingen frivillig viljestyrd rörelse motorik eller känsla känsel under platsen nivån där skadan har inträffatför skada
 • Ofullständig Inkomplett skada: viss känsla känsel och/eller viljestyrd motorik kvar under platsen skadenivån där skadan har inträffat
 • Tetraplegi (kvadriplegi): Förlamning som påverkar de flesta interna organ samt bådea armar och ben
 • Paraplegi: fullständig eller ofullständig förlamning som påverkar benen och ibland inre organ, men inte armarna
Stäng

Bra att veta

Ryggmärgsskada och urinblåsproblem

Ryggmärgsskada och urinblåsproblem

Cirka 80 % av alla personer med en ryggmärgsskada (SCI) upplever urinblåsedysfunktion. Lär dig mer om SCI och urinblåsproblem
Stäng

Ryggmärgsskada och urinblåsproblem

Påverkan av en ryggmärgsskada på urinblåsan kan leda till att ofrivilliga meddelanden att dra ihop urinblåsan mottas av urinblåsan, vilket orsakar läckage. När inga meddelanden att dra ihop urinblåsan mottas, kommer urinblåsan inte att tömmas och behåller istället urin. Urin måste tömmas för att upprätthålla hälsan och förhindra skador på njurarna, och detta utförs vanligtvis med en tappningskateter. 

De flesta människor med en ryggmärgsskada kommer att uppleva en urinblåsedysfunktion som kallas  neurogen urinblåsa, vilket betyder att de har en nedsatt förmåga att kontrollera sin urinblåsa. Lär dig mer om hur urinblåsan fungerar

Typiska symtom för urinproblem som associeras med ryggmärgsskador.

 • Små eller stora mängder urin läcker ut utan förvarning eller utan att du känner behov att gå på toaletten
 • Oförmåga att tömma urinblåsan helt 
 • Urinvägsinfektioner (UVI)

Ta reda på mer

Produkter som kan hjälpa till att hantera urinblåsproblem:

Läs mer om neurogen urinblåsa och hur du tar hand om din urinblåsa

Stäng
Behandling av urinblåsproblem (retention eller inkontinens)

Ta hand om din urinblåsa

Det finns många alternativ för hantering av urinblåsproblem. Lösningarna varierar beroende på om du lider av retention eller inkontinens. Hur du tar hand om din urinblåsa
Stäng

Ta hand om din urinblåsa

De flesta människor med en ryggmärgsskada genomgår ett rehabiliteringsprogram med syftet att leva ett liv som är så  fullt och självständigt som möjligt. Det finns ett antal olika produkter som kan bidra till bättre livskvalitet genom att effektivt hantera komplikationer som förlust av urinblåsefunktion.

Hantera urinretention

Om du har svårt att tömma urinblåsan kommer du normalt att använda en  tappningskateter. Det första steget är att hitta en kateter som passar dig och din livsstil. Det är viktigt att du följer vägledningen vad gäller teknik och hur ofta du behöver använda kateter.

Hantera urininkontinens

Urinuppsamlingssystem som urindroppsamlare och urinpåsar används på ett effektivt sätt av många män med urininkontinens. Urindroppsamlare träs på penis som en kondom och är anslutna till en uppsamlingspåse. Det är viktigt att du använder en urindroppsamlare i rätt storlek, medan rätt uppsamlingspåse beror på hur mycket du läcker. Läs mer om hur du tar hand om din urinblåsa

Urinvägsinfektioner

Förekomst av bakterier i urinvägen är ganska vanligt och behöver inte alltid vara orsaken till en urinvägsinfektion. Om bakterier växer och förökar sig till en viss nivå kan de orsaka en infektion i urinvägen som kräver behandling.

Symtom för urinvägsinfektioner

Symtom för urinvägsinfektioner varierar och kan vara subtila. De inkluderar:

 • urin med mörk färg och stark lukt
 • grumlig urin
 • blod i urinen
 • feber/svettning
 • spasmer i urinblåsan
 • ökade muskelkontraktioner i ditt ben

Om du upplever något av symtomen ovan ska du rådgöra med din sjukvårdspersonal.

Undvika urinvägsinfektioner

Det finns ingen bestämd metod för att undvika urinvägsinfektioner, men det finns ett antal försiktighetsåtgärder som kan hjälpa dig att undvika och förhindra återkommande infektioner: 

 • rikligt vätskeintag – minst 1,5 liter om dagen
 • Bra personlig hygien – särskilt när du använder kateter
 • Kateteranvändningsrutiner – fullständig tömning av urinblåsan regelbundet
 • Hälsosam matsmältning – en bra tarmrutin kan minska risken för urinvägsinfektioner

Ta reda på mer

Att använda rätt teknik och en kateter  med hydrofil beläggning kan också hjälpa till att minska antalet urinvägsinfektioner du får. 

Läs mer om neurogen urinblåsaoch hur du tar hand om din urinblåsa

Stäng
Vanliga frågor om SCI och besvär som är kopplade till hantering av urinblåsan och tarmen.

Vanliga frågor

Hitta svar på de vanligaste frågorna om SCI och frågor gällande hantering av urinblåsan och tarmen. Vanliga frågor om ryggmärgsskador
Stäng

Vanliga frågor

Dessa vanliga frågor är avsedda som en vägledning till frågor som ställs ofta. Rådgör alltid med din sjukvårdspersonal om ryggmärgsskador. 

Vad menar vi med en ryggmärgsskada?

Ryggmärgsskada är en allmän term som används för att beskriva skador på ryggmärgen. Normalt orsakas skadan av brutna kotor i nacke eller ryggen som trycker på ryggmärgen. 

Vad orsakar ryggmärgsskador?

En ryggmärgsskada orsakas ofta av någon form av trauma, oftast bilolyckor, fall, våld eller sportskador. Men skadan kan även bero på en infektion i ryggmärgen och vissa medicinska tillstånd, inklusive multipel skleros och spina bifida. 

Hur kan jag förbättra mitt dagliga liv?

De flesta ryggmärgsskador är permanenta, men det är ofta möjligt att förbättra tillståndet med hjälp av fysioterapi och rehabilitering. Det finns olika metoder för att hjälpa människor med en ryggmärgsskada att leva ett så aktivt liv som möjligt genom att hantera komplikationer som förlust av kontroll över urinblåsan, tarmen eller sexuella funktioner. 

Varför orsakar en ryggmärgsskada urinblåsproblem?

Urinblåsan, som lagrar urin, styrs av det centrala nervsystemet. När du har en ryggmärgsskada är det troligt att nerverna som styr din urinblåsa är skadade och att urinblåsfunktionen påverkas p.g.a. detta. Vissa personer upptäcker att de måste urinera oftare eller på ett mer brådskande sätt, vissa upplever urinläckage medan andra har svårigheter att tömma urinblåsan. 

Varför orsakar en ryggmärgsskada tarmproblem?

Tarmen styrs av nervsystemet. När du har en ryggmärgsskada är det troligt att nerverna som styr din tarm är skadade och att tarmfunktionen påverkas p.g.a. detta. 

Ta reda på mer

Läs fler vanliga frågor om urinblåsproblem. Läs fler vanliga frågor om tarmproblem.
Du kan även ta del av vad många andra ställer för frågor kring urinblåsans hälsa, inkontinens och att använda tappningskateter.

Stäng
Ryggmärgsskada och tarmproblem

Ryggmärgsskada och tarmproblem

De flesta människor med en ryggmärgsskada (SCI) upplever problem med tarmen. Lär dig mer om SCI och tarmproblem
Stäng

Ryggmärgsskada och tarmproblem

Många människor med en ryggmärgsskada (SCI) kommer att uppleva en tarmdysfunktion som kallas neurogen tarm, vilket betyder att de har en nedsatt förmåga att styra sin tarm.

En neurogen tarm kan leda till tarmläckage, förstoppning eller båda. Tarmsymtomens allvarsgrad varierar beroende på ryggmärgsskadans omfattning och nivå.

Med en hög SCI är de allmänna symtomen:

 • Långsammare förflyttning av avföring, som kan leda till förstoppning.
 • Många okontrollerade tarmkontraktioner som leder till frekventa tömningar
 • Låg rektal kapacitet: nerverna reagerar endast på små mängder avföring i rektum, vilket orsakar frekventa tömningar
 • Nedsatt eller ingen kontroll över den externa sfinktermuskeln.   Detta beror på att kommunikationen mellan sfinkter och hjärna störs, vilket kan leda till avföringsinkontinens

Med en låg SCI är de allmänna symtomen:

 • Långsammare förflyttning av avföring, som kan leda till förstoppning.
 • Ökad rektal kapacitet: nerverna reagerar endast på en stor mängd avföring i rektum, vilket också leder till förstoppning.
 • Avslappnad eller övertänja nedre tarm: en ökad rektal kapacitet kan övertänja nedre tarmen, vilket leder till läckage och eventuellt megakolon.
 • Reducerade rektala kontraktioner, som gör det svårt att tömma tarmen helt
 • Reducerad eller ingen kontroll över den externa sfinktermuskeln, som leder till ofrivilligt läckage av avföring.

Ta reda på mer

Produkter som kan hjälpa till att hantera tarmproblem inkluderar: 

Läs mer om hur du tar hand om din tarm.

Stäng
Ta hand om din tarm

Ta hand om din tarm

När du har en ryggmärgsskada är det viktigt att ta hand om din tarm för att undvika oavsiktlig tarmtömning och/eller förstoppning. Så här tar du hand om din tarm
Stäng

Ta hand om din tarm

Eftersom en ryggmärgsskada påverkar tarmfunktionen kommer du att behöva någon form av hjälp att hantera din tarm regelbundet, normalt varje dag eller varannan dag. Detta är allmänt känt som en tarmhanteringsrutin.

Hantera tarmläckage

Ett huvudmål med en tarmrutin är att vara säker på att du tömmer tarmen vid en lämplig tid, vilket kan minska risken för tarmolyckor, som kan vara en särskilt upprörande aspekt av en människas liv efter en skada.

Hantera förstoppning

Regelbunden tömning av tarmen hjälper till att förhindra ansamling av för mycket avföring och kronisk förstoppning.

Alternativ för att hantera tarmproblemTransanal sköljningspyramid

Det finns flera behandlingsalternativ för både tarmläckage och förstoppning, och kräver allt större ingripanden:

 • konservativ behandling
 • digital stimulering
 • vattenlavemang, även kallat tarmsköljning, exempelvis Peristeen®
 • sakral nervstimulering
 • antegrad tjocktarmssköljning (ACE)
 • sakral främre rotstimulering
 • stomi

Du kommer troligen att erbjudas de mer konservativa behandlingarna först, som att justera diet och vätskeintag och/eller ta läkemedel som bulkmedel, laxermedel och lavemang. 

 

tarmsköljning

Tarmsköljning hjälper dig att tömma tarmen på ett effektivt och kontrollerat sätt. Att skölja tarmen regelbundet förhindrar tarmläckage och eliminerar risken för tarmolyckor. Eftersom detta förhindrar ansamlingen av avföring, är det en effektiv metod för att minska risken för förstoppning.

analproppar

Om du upplever tarmläckage kan analproppar vara ett effektivt sätt att förhindra ofrivillig fast avföring.

Ta reda på mer

Produkter som kan hjälpa till att hantera tarmproblem inkluderar: 

Läs mer om hur du  tar hand om din tarm

Hitta svar på de vanligaste frågorna om ryggmärgsskador och urinblås- och tarmproblem i  Vanliga frågor

Stäng
Din rätt till lika vård

Din rätt till lika vård

Begränsningar i valet av hjälpmedel blir större och större, men du har rätt att vara delaktig. Läs mer om din rätt till lika vård
Stäng

Att få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Att få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Rätten att välja själv

Begränsningar i valet av hjälpmedel blir större och större. Allt fler kateteranvändare upplever att de inte får den tappningskateter som de tycker fungerar bäst och som för dem innebär det säkraste alternativet. En starkt bidragande orsak är att landstingen vill spara pengar. Krav på lågt pris för en tappningskateter blir många gånger avgörande vid upphandling och produkten och dess kvalitet blir underordnad.

 

Rätt att vara delaktig

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har man som användare rätt att ställa krav och att vara delaktig.

 

Klicka här för mer information om ”Rätt till lika vård” (PDF 0.2 MB)

Stäng
Kvinna vid cafébord med ny kateter i sin sminkäska

Kateter för kvinnor

Upptäck en ny och elegant kateter för kvinnor. SpeediCath Compact Eve ser inte alls ut som en kateter. Läs mer
Stäng

Elegant design för extra diskretion

Kvinnor värdesätter mer än bara funktionen av produkterna de använder. De sätter också ett högt värde på produkternas utseende och design. Vi tycker att katetrar bör spegla denna synpunkt och därför har vi utvecklat SpeediCath Compact Eve.

SpeediCath Compact Eve har utformats för att se ut som precis vad som helst, förutom en kateter. Den kan bäras och användas utan att någon märker att det är en kateter. Den unika och attraktiva designen har inspirerats av kosmetika och produkten har samma storlek som en mascara. SpeediCath Compact Eve passar bekvämt in i ditt liv samt i din handväska.

Klicka här för att beställa gratis prover

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion