Handledningar om katetrar för män

Om du är man och lever med ett urinblåsproblem som kräver kateteranvändning, är det viktigt att du känner dig bekväm med att använda kateter, därför föreslår vi att du tillbringar några minuter med att se handledningen som är relevant för dig.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion