Information för vårdpersonal om Coloplast

I detta avsnitt får du reda på mer om Coloplasts förhållning till nyskapande inom stomivård. Lär dig mer om våra forsknings- och dialogprogram, våra användardrivna innovationsprocesser och vårt fokus att minska totala behandlingskostnader. 

Varför ska du välja Coloplast?

Vi gör livet enklare för människor med intima sjukvårdsbehov.

Hos Coloplast lyssnar vi noggrant för att förstå dina behov bättre. På detta sätt utvecklar vi ständigt nya och bättre sätt att göra saker och marknadsföra de bästa idéerna. Vårt mål är att göra en riktig skillnad i människors liv. Vi har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal.
Stäng

Vi gör livet enklare för människor med intima sjukvårdsbehov.

Personer med stomi samt sjukvårdspersonal möter fortfarande stora utmaningar varje dag. Vi har ett nära samarbete med båda dessa grupper för att hitta bättre lösningar.

Vi samarbetar med sjukvårdspersonal
Coloplast Ostomy Forum (COF) är ett globalt nätverk för stomiterapeuter/stomisjuksköterskor. Detta forum spelar en nyckelroll i vår produktutveckling och används för att identifiera, diskutera och prioritera användarnas behov. Det är även ett forum för att utvärdera nya koncept och säkerställa att våra produkter uppfyller dessa behov.

Vi öppnar nya dörrar med användarnas behov i fokus
För att förstå de dagliga rutiner och utmaningar som personer med en stomi måste hantera, besöker personal från vår forsknings- och utvecklingsavdelning dessa personer i sina hem och följer deras dagliga aktiviteter och rutiner, till och med på toaletten. Detta hjälper oss att förstå deras utmaningar och översätta deras behov till effektiva lösningar.


Vi har lyssnat och svarat sedan 1954
Ett nära samarbete med sjukvårdspersonal och personer som använder våra produkter är inget nytt hos Coloplast. Sättet som vi arbetar på började faktiskt år 1954. Elise Sørensen var distriktssjuksköterska. Hennes syster Thora hade just genomgått en stomioperation och var rädd för att gå ut ifall hennes stomipåse skulle läcka. Därför skapade Elise världens första självhäftande stomipåse, vilket gav Thora – och tusentals personer som henne – chansen att njuta av livet igen. En enkel lösning med stor betydelse. 

Stäng

Hälsoekonomi

De senaste generationerna av Coloplasts stomibandage minskar den sammanlagda kostnaden för stomivård, även om kostnaden för produkten är högre. Fokus på att minska sammanlagda behandlingskostnader
Stäng

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi

I sjukvårdssektorn anses det alltid vara brist på resurser. Detta motiverar oss på Coloplast att leverera lösningar för behandling och vård som ger bästa värdet för pengarna.

Inom stomivård fokuserar vi på att minska sammanlagda behandlingskostnader. Sammanlagda behandlingskostnader räknar inte bara med stomibandagets kostnad, utan även tillbehör och kostnader för stomirelaterade komplikationer.

En av huvudfrågorna inom stomivård är peristomala hudkomplikationer som orsakas av avföring eller urin från stomin, samt applicering, användning och borttagning av stomibandage. Behandling av hudkomplikationer kräver mycket vårdtid, därför ökar den sammanlagda resursförbrukningen med nivån av peristomala hudkomplikationer.

Beräkning av dessa typer av kostnader när man jämför olika stomibandage visar, trots eventuellt stora initiala kostnadsskillnader, att kostnaderna kan jämnas ut – eller till och med bli lägre – med ett dyrare stomibandage.

Analys av hälsoekonomi

 

Sammanlagda kostnader är lägre med det dyrare stomibandaget, p.g.a. bättre prestanda och därmed mindre användning av tillbehör och mindre behov av ytterligare behandlingar.


En publicerad analys av hälsoekonomi visar 38 % lägre kostnader associerade med behandling av peristomala hudkomplikationer vid användning av SenSura-produkter i evidensbaserad stomivård. Martins et al. 2012.

Kontakta din produktspecialist för mer information.

Stäng
Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Är vårdens utgifter en kostnad eller en investering? Skulle vårdens pengar kunna göra större nytta någon annanstans? Detta är några av de stora frågor som vårdpersonal står inför när de ska prioritera fördelningen av vårdresurser. Läs mer om att tillföra bästa möjliga vård inom vårdsystemet
Stäng

Hur tillför vi bästa möjliga vård inom vårdsystemet?

Är vårdens utgifter en kostnad eller en investering? Skulle vårdens pengar kunna göra större nytta någon annanstans? Detta är några av de stora frågor som vårdpersonal står inför när de ska prioritera fördelningen av vårdresurser.

Vad är ekonomisk utvärdering?

Ekonomisk utvärdering ger vårdpersonal tillgång till den information de behöver för att kunna genomföra prioriterade bedömningar inom vården. 

Ekonomisk utvärdering är i grund och botten en analys av kostnadseffektivitet och baseras på traditionell välfärdsekonomi - en jämförelse av priser på vårdinvesteringar till exempel för behandlingar, läkemedel, teknisk utrustning eller lokaler följt av en bedömning av hur kostnaderna och den förväntade effekten av denna utgift förhåller sig till varandra. Eftersom pengar bara kan brukas en gång är det viktigt att rätt beslut fattas. Hälsoekonomiska utvärderingar kan hjälpa vårdpersonal att fatta korrekta beslut. 

Stäng
Ökat värde till vården

Ökat värde till vården

Det primära målet för vården och dess personal är att alltid kunna ge bästa möjliga vård till alla patienter. Läs mer om ökat värde till vården
Stäng

Ökat värde till vården

Det primära målet för vården och dess personal är att alltid kunna ge bästa möjliga vård till alla patienter. Med andra ord, få ut så mycket som möjligt av de resurser som finns, vilket är en svår uppgift. Vården brottas ofta med nedskärningsfrågor och måste konstant prioritera för att säkerställa att pengarna de använder leder till hälsoekonomiska förbättringar. Ekonomiska utvärderingar spelar således en allt större roll vid bedömningar av hur vårdens resurser ska fördelas.

Stäng
Att välja den bästa lösningen

Att välja den bästa lösningen

Det ekonomiskt övergripande målet för vårdpersonal är att hitta effektiva behandlingar som ger största möjliga effekt per kostnadstillfälle. Läs mer om att välja den bästa lösningen
Stäng

Att välja den bästa lösningen

Det ekonomiskt övergripande målet för vårdpersonal är att hitta effektiva behandlingar som ger största möjliga effekt per kostnadstillfälle. Till exempel om ett kirurgiskt ingrepp av ett öppet sår är den mest kostnadseffektiva lösningen, är det klokt att genomföra då det reducerar kostnaderna för antalet hembesök hos patienten. Ingreppet leder också till att patienten, ur ett långtidsperspektiv, minskar kostnaderna genom färre eller inga intagningar på sjukhus.

För att säkerställa att resurserna används så effektivt som möjligt är det nödvändigt med ett holistiskt synsätt gällande budgetering. Budgetarbete inom sjukvården har tidigare varit centraliserat till de olika sektorerna - hemvården arbetar med sin budget, sjukhusen med sin. För att den offentliga vården ska bli mer kostnadseffektiv behövs ett system med helikopterperspektiv för hela vårdens kostnader och resurser.

Stäng
Direkta och indirekta kostnader och besparingar

Direkta och indirekta kostnader och besparingar

De direkta kostnaderna för en behandling på sjukhus eller vårdcentral innefattar: Läs mer om direkta och indirekta kostnader och besparingar
Stäng

Direkta och indirekta kostnader och besparingar

De direkta kostnaderna för en behandling på sjukhus eller vårdcentral innefattar:

 • läkare
 • sjuksköterskor
 • medicinering
 • lokaler
 • prover
 • medicinsk utrustning (står för en mycket liten del av den totala behandlingskostnaden)

Det finns ett antal indirekta kostnader relaterade till fortsatt patientbehandling:

 • fysisk och psykologisk terapi
 • rehabilitering
 • medicinering
 • medicinska artiklar

Förutom de direkta och indirekta kostnaderna finns en rad andra faktorer som inte har med själva behandlingen att göra men som ändå måste tas hänsyn till rent ekonomiskt, t.ex. obehag hos patienten, känslomässig påverkan och patientens anhöriga. Alla ovan nämnda parametrar bör tas med i den ekonomiska utvärderingen innan beslut av behandling tas.

Stäng
Att mäta hälsoekonomiska utfall

Att mäta hälsoekonomiska utfall

Det finns många sätt att analysera och mäta hälsoekonomiska utfall på. Kostnadseffektivitet och kostnadsnytta är de vanligaste synsätten. Läs mer om att mäta hälsoekonomiska utfall
Stäng

Att mäta hälsoekonomiska utfall

Det finns många sätt att analysera och mäta hälsoekonomiska utfall på. Kostnadseffektivitet och kostnadsnytta är de vanligaste synsätten.

Kostnadseffektivitet används huvudsakligen när olika behandlingsalternativ för samma sjukdom jämförs. Exempelvis, ska patienten opereras eller behandlas med läkemedel? Hur ser chanserna för tillfrisknande ut i jämförelse till kostnaderna för varje behandling? 
För att mäta kostnadseffektiviteten i de varierande metoderna används olika parametrar:

 • tid fri från sjukdom
 • antal vunna livsår
 • förebyggda bieffekter

Hälsofördelarna uttrycks oftast i termer från "Incremental Cost-Effectiveness Ratio" (ICER) som visar på effekterna av att byta från en sorts behandling till en annan.

Analysen för kostnadsnytta jämför behandlingsmetoder för olika sjukdomar och beräknar förhållandet mellan kostnad och besparing för ett visst ingripande. Kostnader uttrycks i valutaenheter medan hälsovinningar vanligtvis specificeras i antal år vid full hälsa. Modellen man använder i hälsoekonomi är "Quality-Adjusted Life Years" (QALY). Genom att använda QALY kan hälsotillståndet mätas och jämföras i kvantitativa värden. Health Technology Assessments (HTA) uttrycks vanligtvis i QALY.

Stäng

Bevis och klinisk forskning

Användbara verktyg och studier

Hos Coloplast är vi hängivna till att förbättra stomivård. Som en del i denna hängivenhet genomför vi kliniska studier för att stödja evidensbaserad vård och utveckla kliniska forskningsverktyg. Lär dig mer om verktygen
Stäng

Verktyg och studier

Publikationer

Publikationer

 

Ostomy Skin Tool:
Martins, L., Tavernelli, K., Serrano, J.L.C.
Introducing a peristomal skin assessment tool: The ostomy skin tool
WCET Journal 2008 Vol. 28 (2) p. 8-13

Jemec, GB., Martins, L., Claessens, I., Ayello, EA., Hansen, AS., Poulsen, LH., Sibbald, RG.
Asessing peristomal skin changes in ostomy patients: validation of the Ostomy Skin Tool.
British Journal of Dermatology 2011 Vol. 164 p. 330-335

Martins, L., Ayello, E.A., Claessens, I., Hansen, A.S., Poulsen, L.H., Sibbald, R.G., Jemec, G.B.
The Ostomy Skin Tool: tracking peristomal skin changes
British Journal of Nursing 2010 Vol. 19 (15) p. 960-964

Dialogue Study:
Porrett, T., Nováková, S., Schmitz, K., Klimekova, E., Aaes, H.
Leakage and ostomy appliances: results from a large-scale, open-label study in clinical practice
Gastrointestinal nursing Supplement 2011 Vol. 9 (2) p.19-23

Erwin-Toth, P., Thompson, SJ., Davis, JS.
Factors impacting the quality of life of people with an ostomy in north America: results from the dialogue study.
Journal of Wound Ostomy Continence Nursing 2012 Vol. 39 (4) p. 417-22

Health Economics:
Meisner, S., Lehur, P.-A., Moran, B., Martins, L., Jemex, G.B.E.

Peristomal skin complications are common, expensive and difficult to manage: a population based cost modelling study
PLOS One 2012 Vol. 7 (5) p. 1-8

Dialogue StudyDialogueStudy

DialogueStudy är en global klinisk prövning som är utformad för att dokumentera verkliga erfarenheter av Coloplast SenSura stomibandage. Studien fokuserade på hudtillstånd och livskvalitet. Mer än 3 000 patienter och 500 sjuksköterskor deltog i DialogueStudy, som var den största studien som någonsin utförts inom stomivård och utfördes mellan 2006 och 2010.

De globala resultaten visar att många personer med stomi har peristomala hudproblem och att en kombination av evidensbaserad vård och användning av SenSura ledde till ett lägre antal läckage, färre oplanerade byten och en ökad känsla av trygghet.

Om du vill veta mer om DialogueStudy, kan du kontakta din produktspecialist.

 

Stoma Quality of Life

Verktyget Stoma Quality of Life är ett enkelt validerat frågeformulär som kan användas för att mäta livskvalitet för personer med stomi. Det hjälper även till att identifiera problem som kan leda till oro eller bekymmer. Ladda ner frågeformulär.

Verktyget Ostomy Skin Tool

Studien Ostomy Skin Study visade att peristomala hudproblem är mycket vanliga hos personer med stomi och att dessa tillstånd kan påverka livskvaliteten negativt. Den visade även att många människor med stomi inte är medvetna om att de har hudproblem och pratar därför inte med sin stomiterapeut. Studien utfördes i Danmark under 2004 och 199 patienter deltog. Studien var bakgrunden till den större studien DialogueStudy.

 

Ostomy Skin Tool är ett validerat verktyg som är utformat för att erbjuda en effektiv metod för att fastställa orsaken till och allvarsgraden av peristomala hudtillstånd. Den ger även rekommendationer till följer upp och hanterar dessa hudproblem.

Stäng

BodyFit® Technology

BodyFit® Technology - design med individuella kroppar i åtanke BodyFit® Technology är Coloplast plattform för innovations inom stomivård
Stäng

Mer om BodyFit® Technology

BodyFit®-TechnologyBodyFit Technology är vår nya plattform för innovationer inom stomivård. Vetskapen att det inte finns två kroppar som är likadana är grunden i vårt tänkande och motiverar oss att utforma och utveckla lösningar som passar säkert och bekvämt för alla kroppsformer. Vi kallar det "human-centric innovation".


Samma men olika

Människokroppar har samma grundläggande form, men varierar oändligt i storlek och form. Dessutom förblir kroppsformen inte konstant. Vi ökar eller minskar i vikt. Våra magar kan svälla upp och muskler kan dras samman. Vi rör oss, ofta energiskt. Vissa personer har också bråck och ärrbildning att ta hänsyn till.

Utmaningen blir allt större då vetskapen att stomibandage som inte passar säkert på kroppen, ofta är en huvudorsak till läckage, vilket ofta är användarens största bekymmer. Genom att utgå ifrån människors behov har Coloplast startat en resa i att utveckla produkter med tät passform för det peristomala området.

BodyFit Technology nu och i framtiden. BodyFit Technology plattformen har redan haft en positiv inverkan. Till exempel har vi lanserat SenSura Mio, den första elastiska häftan som ger stomibandaget en bättre passform och prestanda. Men vårt arbete fortsätter. Alla våra forsknings- och utvecklingsresurser är inriktade på den nya plattformen och vi försöker få ännu större insikt i de stomiopererades situationer och få en ännu tätare dialog med sjukvårdspersonal som arbetar med stomipatienter.

Genom att arbeta tillsammans kan vi lära oss mer om de behov och utmaningar som finns och skynda på utvecklingen av produkter och material som kan göra en verklig skillnad för människors liv.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion