Frihet att få välja sitt hjälpmedel!

Trots att alla individer är olika, har olika behov och olika förutsättningar, skiljer det sig inte mycket när vi diskuterar livskvalitet. De allra flesta är överens om att livskvalitet är gemenskap, frihet att röra sig fritt och njuta av sin vardag.
För många människor som drabbas av inkontinens, mag- och tarmproblem kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kan man läsa ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. ”
Läs mer
Stäng

Rätt till vård på lika villkor

Frihet att få välja sitt hjälpmedel!

Trots att alla individer är olika, har olika behov och olika förutsättningar, skiljer det sig inte mycket när vi diskuterar livskvalitet. De allra flesta är överens om att livskvalitet är gemenskap, frihet att röra sig fritt och njuta av sin vardag. För många människor som drabbas av inkontinens kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kan man läsa ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. ”

Därför förespråkar vi ett ändamålsenligt och brett sortiment upphandlat för att fylla olika användares behov, förutsättningar och livssituationer. Det här är hjälpmedel som är förknippade med intima och många gånger tabubelagt funktionshinder. Just därför är individuella förutsättningar, trygghet och möjligheten att prova nya produkter avgörande för patientens livskvalitet. Vi vill att enskilda vårdgivare och användare får välja hjälpmedel för urininkontinens, urinretention eller avföringsinkontinens inom det upphandlade sortimentet utifrån vad användaren behöver.

För den som inte är beroende av inkontinenshjälpmedel kan detta verka som obetydliga detaljer. Men vi vet att med rätt produkter kan livet förbättras och goda effekter för både individ och samhälle uppnås. Just därför måste alla få inkontinenshjälpmedel på lika villkor.

Stäng

Debatt 

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion på lika villkor – patientens roll i upphandlingsprocessen 

 

Över en miljon svenskar har inkontinens- och blåstömningsproblem. Det finns hjälpmedel som gör att dessa personer kan få en fullt fungerande vardag. Upphandling av hjälpmedel för blås- och tarmdysfunktion innebär dock en speciell utmaning då det är produkter av mycket intim och ibland även av livsuppehållande karaktär. Det är inte ovanligt att en person använder ett hjälpmedel mer än sex gånger per dag, många under en hel livstid. Ett konkret förslag och uppmaning till de upphandlande myndigheterna är att se lokala patient- och anhörigorganisationer som värdefulla samarbetspartners vid behovsinventering inför en upphandling. Vid utvärdering kan dessa organisationer också vara en tillgång.

 

 

Tillsammans har en rad starka aktörer inom patientorganisationer, intresseorganisationer och förbund gått samman i en skrivelse för att lyfta patienternas roll i upphandlingsprocessen.

 

Skrivelsen undertecknades i juni 2018 av:

Anhörigas Riksförbund, Distriktssköterskeföreningen, Inkontinensgruppen inom Swedish Medtech, Neuroförbundet, Nikola, Personskadeförbundet RTP, RG Aktiv Rehabilitering, Sinoba, Uroterapeutisk Förening

 

 

Läs hela skrivelsen i pdf här: 

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion på lika villkor – patientens roll i upphandlingsprocessen 

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion