Allas rätt till lika vård

Frihet att få välja sitt hjälpmedel!

Trots att alla individer är olika, har olika behov och olika förutsättningar, skiljer det sig inte mycket när vi diskuterar livskvalitet. De allra flesta är överens om att livskvalitet är gemenskap, frihet att röra sig fritt och njuta av sin vardag.
För många människor som drabbas av inkontinens, mag- och tarmproblem kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kan man läsa ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. ”
Läs mer
Stäng

Rätt till vård på lika villkor

Frihet att få välja sitt hjälpmedel!

Trots att alla individer är olika, har olika behov och olika förutsättningar, skiljer det sig inte mycket när vi diskuterar livskvalitet. De allra flesta är överens om att livskvalitet är gemenskap, frihet att röra sig fritt och njuta av sin vardag. För många människor som drabbas av inkontinens kantas vardagen av rädsla för läckage, socialt utanförskap, depression och frustration. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kan man läsa ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. ”

Därför förespråkar vi ett ändamålsenligt och brett sortiment upphandlat för att fylla olika användares behov, förutsättningar och livssituationer. Det här är hjälpmedel som är förknippade med intima och många gånger tabubelagt funktionshinder. Just därför är individuella förutsättningar, trygghet och möjligheten att prova nya produkter avgörande för patientens livskvalitet. Vi vill att enskilda vårdgivare och användare får välja hjälpmedel för urininkontinens, urinretention eller avföringsinkontinens inom det upphandlade sortimentet utifrån vad användaren behöver.

För den som inte är beroende av inkontinenshjälpmedel kan detta verka som obetydliga detaljer. Men vi vet att med rätt produkter kan livet förbättras och goda effekter för både individ och samhälle uppnås. Just därför måste alla få inkontinenshjälpmedel på lika villkor.

Stäng

Ladda ner och läs mer 

Rätt till lika vård (PDF 0.2 MB)

 

 

Alla har rätt till lika vård, oavsett var man bor i landet.
Läs mer i den korta sammanfattningen i PDF:en om "Rätt till lika vård"

Debattartikel om hjälpmedel på lika villkor (PDF 0.4 MB)

Tillsammans blir vi starkare. Vi är många aktörer som tillsammans vill belysa rätten till lika vård.
Läs hela artikeln här.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion

Du lämnar nu Coloplast webbsida

Klicka här för att gå vidare