Urinikontinens hos män

Det finns många myter och felaktiga antaganden om urininkontinens (UI). Öka dina kunskaper om inkontinens och skaffa den hjälp du behöver för att leva en aktiv livsstil. Läs mer om urininkontinens

Urinblåseinkontinens (eller urininkontinens) är oavsiktlig urinförlust som förekommer när muskeln (sfinktern) som håller blåshalsen stängd, inte är tillräckligt stark för att hålla kvar urinen i urinblåsan.

Några fakta om UI

 • Över 2 miljoner män lider av UI
 • UI kan också inträffa när urinblåsans muskler dras samman för kraftigt eller när urinblåsan inte töms fullständigt och regelbundet
 • För män brukar UI vara kopplat till ett medicinskt problem eller behandlingar som rör prostatakörteln, inklusive förstorad prostata eller borttagning av prostata p.g.a. cancer
Stäng

Tecken och orsaker

Vilka är tecknen på inkontinens?

Vilka är tecknen på inkontinens?

Kan du vara inkontinent? Lär dig hur urinblåsan fungerar och fyll i en enkät för att se om du uppvisar tecken på inkontinens. Tecken på inkontinens

Hur fungerar en normal urinblåsa?

Urinblåsan är ett ihåligt organ i nedre buken. Den lagrar urin; vätskeavfall som produceras av njurarna. Urin

urinär – manlig kropp

passerar från varje njure till urinblåsan genom ett rör som kallas urinledare. Urinen lämnar urinblåsan och lämnar kroppen genom ett annat rör som kallas urinrör.

När urinblåsan fylls med urin, utsätts väggarna för tryck, som du upplever som behovet att urinera. Detta får hjärnan att skicka en signal till muskellagret omkring urinblåsans inre skikt och tvingar muskeln att dra ihop och låta urinen flöda ut ur urinblåsan.

Samtidigt slappnar sfinktermuskeln som omger urinröret av och låter urinen flöda ut ur kroppen. Denna process kräver att både nerver och muskler arbetar tillsammans för att förhindra urinläckage. Skador eller försvagningar på antingen muskler eller nerver kan leda till inkontinens.

 

Visar du tecken på inkontinens?

Nedan står några frågor som du ska tänka på innan du pratar med din läkare:


Läcker du oväntat urin?

Ja

Nej

 

Hur mycket läcker du?

Några droppar
Blöta underkläder
Blöta kläder

 

Läcker du urin när du:

Hostar?
Nyser?
Skrattar?
Böjer dig?
Lyfter?
Ändrar position (t.ex. sitter eller ligger till att stå)?

 

Läcker du urin kontinuerligt under dagen?

Ja
Nej

 

Läcker du urin när du sover?

Ja
Nej

 

Påverkar urinläckage ditt liv?

Ja
Nej

Om du svarade ja på några av dessa frågor eller om du tror att inkontinens hindrar dig från att njuta av livet, ska du prata med din läkare. De kan ge en diagnos om din typ av inkontinens och hjälpa dig att hitta det effektivaste behandlingsalternativet.

Stäng
Vad orsakar inkontinens?

Vad orsakar inkontinens?

Visste du att inkontinens inte är en sjukdom, utan egentligen ett symtom? Lär dig mer om inkontinens

Inkontinens kan orsakas av:

 • Borttagning av prostata
 • Infektioner eller medicinering
 • Sjukdomar
 • Urinrörsstrikturer
 • DESD (detrusor-/yttre sfinkter-dyssynergi)
 • Bäckentrauma
 • Ryggmärgsskada
 • Multipel skleros
 • Neurologiska sjukdomar

Orsaken till inkontinens och dess påverkan på nerver eller muskler avgör vilken typ av inkontinens du eventuellt har.

 

Vilka typer av inkontinens finns?

 

Ansträngningsinkontinens

Är ofrivilligt urinsläpp när urinblåsan utsätts för tryck, t.ex. när du hostar, nyser, skrattar eller lyfter något tungt. Detta är den vanligaste typen av inkontinens efter operation av prostatacancer.

 

Tvångsinkontinens

Detta är när urinblåsan dras ihop vid fel tillfälle och ger dig känslan av att du måste urinera omedelbart, även om du just tömde urinblåsan.

 

Överfyllnadsinkontinens

Detta är läckage som förekommer när urinblåsan inte töms ordentligt. Det kan bero på andra medicinska tillstånd som en förstorad prostata eller en förträngning av urinröret.


Fullständig inkontinens

Är kontinuerligt urinläckage p.g.a. fullständigt nedsatt sfinkterfunktion.

 

Blandad inkontinens

Är en kombination av olika typer av inkontinens. Detta kan vara svårt att ställa diagnos på, eftersom en typ kan maskera de andra.

Stäng

Behandlingsalternativ

Kan inkontinens behandlas utan operation?

Oberoende av vilken typ av inkontinens du har, finns det behandlingsalternativ som kan hjälpa dig, däribland några som inte innebär operation. Icke-kirurgiska alternativ

Det finns inte någon enstaka inkontinensbehandling som fungerar för alla. I vissa fall kan behandling för en typ av inkontinens i själva verket förvärra en annan typ. Det är en bra idé att diskutera alla alternativ med din läkare.


Icke-kirurgiska behandlingsalternativ inkluderar:

 • Absorberande produkter (bindor)
 • Katetrar; interna eller externa
 • Inkontinens- eller penisklämmor
 • Ändrat beteende
 • Kegel-träning
 • Begränsat vätskeintag
 • Urinering med tidtagning
 • Läkemedel
 • Ändring av befintliga läkemedel
 • Nya läkemedel

Om dessa alternativ inte är lämpliga för den typ av inkontinens du har eller din livsstil finns det även minimalt invasiva kirurgiska alternativ att överväga.

Stäng

Vilka kirurgiska behandlingar finns för inkontinens?

Virtue slynga för män är en behandling som kan erbjuda en permanent lösning på inkontinens. Efter kirurgi och när läkningsprocessen har börjat kan du njuta av den aktiva livsstil som du hade innan, utan att vara rädd för läckage. Kirurgiska behandlingsalternativ

Varför kirurgisk behandling? 

Det finns inte någon enstaka inkontinensbehandling som fungerar för alla. I vissa fall kan behandling för en typ av inkontinens i själva verket förvärra en annan typ. Det är en bra idé att diskutera alla alternativ med din läkare.


Kirurgiska behandlingsalternativ kan vara en permanent lösning på inkontinens. Dessa inkluderar: 

• Slynga

• Artificiell urinsfinkter (AUS) 

 

Fundera på att använda en slynga

När dina inkontinensbesvär har utvärderats av en läkare eller urolog kanske den bästa behandlingen är en slynga som Coloplasts Virtue® slynga för män.

Virtue slynga för män

Virtue®-slyngan är tillverkad av ett mjukt, flexibelt nätmaterial av polypropen. Den implanteras för att stödja och höja urinröret och hjälper till att förhindra urinläckage med ett försiktigt tryck.

 

Virtue monteras normalt under ett besök på öppenvården. När den har implanterats måste du begränsa dina aktiviteter ett kort tag för att tillåta ordentlig läkning och maximera effekterna. När läkningsprocessen har börjat kan du njuta av den aktiva livsstil som du hade innan, utan att vara rädd för läckage.

slyngplastik för män

Stäng

Vad händer före, under och efter en operation?

Vad händer före en operation?

Före en operation är det viktigt att du får rätt diagnos för din inkontinens så att du får bästa möjliga behandlingsalternativ. Före en operation

Din läkare vill få reda på din fullständiga sjukdomshistoria och dina urineringsvanor. Det är viktigt att du beskriver dina problem noggrant, t.ex. när och under vilka förhållanden du har problem med läckage.

Det kan vara nyttigt att anteckna dina tömningsvanor i en dagbok och låta din läkare ta del av den. Denna ”24-timmars tömningsdagbok” ska innehålla information som vad du äter, vad du dricker, antal gånger du urinerar och om du upplever läckage.

Tömningsdagbok (klicka på bilden för att ladda ned som pdf)

tömningsdagbok


Specialister, t.ex. urologer, använder olika tester för att fastställa:

 • mängden urin i urinblåsan innan du urinerar
 • Urinens tryck när det lämnar kroppen
 • Urinblåsans interna tryck när den fylls med urin
 • Kontroll av urinrörets sfinktermuskler

Några vanliga tester som används för att ställa diagnos på inkontinens är:

 • Urinanalys
 • Ansträngningstest
 • Kvarvarande blåsvolym efter tömning
 • Urodynamisk testning
 • Cystoskopi
Stäng

Efter operation. Vad händer nu?

För att få bästa möjliga effekt av din Virtue® slynga för män måste du begränsa dina aktiviteter en kort period efter operation. Detta ger allting tid att läka, och hjälper dig att använda Virtue® slynga för män på bästa sätt. Efter operation

Få bästa möjliga effekt av din Virtue® slynga för män genom att följa dessa riktlinjer i samråd med din läkare. 

 • Efter kirurgi är det viktigt att hålla bäckenområdet så stilla som möjligt för att tillåta ordentlig läkning.
 • Det är inte ovanligt att uppleva viss smärta vid snittplatserna efter en operation. Smärtan bör kontrolleras med smärtstillande läkemedel som skrivs ut av din urolog.
 • Smärtan efter operationen bör försvinna inom fyra veckor. Om smärtan består längre ska du kontakta din urolog.
 • I tillägg till smärtstillande läkemedel kan din urolog skriva ut en avföringsmjukgörare och/eller antibiotika för användning efter ingreppet. Se till att du följer anvisningarna om hur de intas.

Din urolog kanske har ytterligare riktlinjer som du bör följa.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion