Testikelersättning

Att förlora en eller båda testiklarna kan ha en stor påverkan på självförtroende, relationer och även livsstil, men det finns lösningar.

Tecken och orsaker

far och son badaar

Testiklarnas funktion

Läs mer

Referenser

1. Testicular prostheses: body image and sexual functioning, BJU International (1999), 84, p1043-1045.

Testiklarna är en del av det manliga reproduktionssystemet. De är två ovala organ som är placerade i pungen, den lösa hudsäcken som hänger bakom penis.

Testiklarna tillverkar manliga hormoner, inklusive testosteron, och producerar spermier, de manliga reproduktionscellerna. Sjukdomar eller trauma som påverkar testiklarna kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive hormonobalanser, sexuell dysfunktion och infertilitet. Att förlora testiklarna kan ha en negativ psykologisk inverkan och kan påverka din självkänsla och/eller ditt självförtroende (1).

Stäng
Man ute och cyklar

Sjukdomar som påverkar testiklarna

Lär dig mer om vanliga problem som påverkar testiklarna

Referenser

Referens:

1. Testicular Cancer: Causes, Risk Factors, and Prevention Topics, www.cancer.org.

2. The Fact on Undescended Testicles, KidsHealth from Nemours, www.kidshealth.org.

Några vanliga störningar som påverkar testiklarna inkluderar följande:

 

Trauma eller fysisk skada på testiklarna

 Till skillnad från andra kroppsorgan skyddas inte testiklarna av muskler eller ben och är därför utsatta för stötar och skador.

 

Testistorsion

Testikelns sädessträng, som har testiklarna fästa i vardera änden, snor sig runt en testikel, vilket stänger av testikelns blodtillförsel. Symtom för testistorsion inkluderar plötslig och intensiv smärta, förstoring av den påverkade testikeln, ömhet och svullnad.

Detta är ett akutfall och om blodflödet till testiklarna stängs av under en längre  tid kan testikeln skadas permanent och korrigering av problemet kan vara en kirurgisk borttagning av testikeln.

 

Testisruptur

En ovanlig typ av testikeltrauma som kallas testisruptur, förekommer när testikeln får en direkt stöt eller trycks mot bäckenets hårda yta. Denna skada kan leda till att blod läcker in i pungen. I allvarliga fall krävs kirurgi för att operera rupturen och rädda testikeln.

 

Cancer

 Testikelcancer kan utvecklas i en eller båda testiklarna på män eller unga pojkar. Symtom för testikelcancer kan inkludera en klump, oregelbundenhet eller förstoring av en av testiklarna; en släpande känsla eller känsla av ovanlig tyngd i pungen; en dov smärta i ljumsken eller nedre buken; och smärta eller obehag (som kan vara sporadisk) i en testikel eller pungen.(1)

Ett kirurgiskt ingrepp är den vanligaste behandlingen för testikelcancer och innebär borttagning av en eller båda testiklarna.

 

Icke nedsjunken testikel (kryptorkism)

 Detta är ett tillstånd där testiklarna inte sjunker ned från buken, där de är placerade under utvecklingen innan födseln, till pungen. Detta tillstånd är en stor riskfaktor för testikelcancer. (2)

Stäng

Behandlingsalternativ

Om du har fått eller kommer att få en eller båda testiklarna borttagna, ska du läsa mer om vilka val du har. Läs mer

Det finns alternativ att överväga om du har fått eller kommer att få en eller båda testiklarna borttagna med ett kirurgiskt ingrepp.

Innan du fattar något beslut ska du prata med din läkare om dina långsiktiga förväntningar, dina bekymmer och potentiella risker eller komplikationer som de tillgängliga alternativen innebär. Här är en översikt:

 

Icke-kirurgisk

Ingen behandling: Lämnar en tom eller delvis tom pung.

 

Kirurgiskt ingrepp

Subkapsulär orkidektomi: Avlägsnar mycket av vävnaden från testikelkapseln och lämnar en mindre pungstruktur.

Torosa® testikelprotes: Detta är en mjuk protes fylld med koksaltlösning som endast används i kosmetiskt syfte och härmar utseendet och känslan av en naturlig testikel. Torosa® är den enda testikelprotesen på marknaden som godkänts av FDA (USA:s läkemedelsverk). Den har samma storlek, form, vikt och mjukhet som en normal testikel. Det finns flera olika storlekar för att passa både vuxna och barn.

testikelprotes

Stäng

Vad kan du förvänta dig?

KiWee® testikelprotes kan implanteras under kirurgin när testikeln tas bort eller vid ett senare tillfälle. Läs mer
Stäng

Vad du kan förvänta dig före en operation

KiWee® kan implanteras under det kirurgiska ingreppet när testikeln tas bort eller vid ett senare tillfälle. När implantatet är på plats är det viktigt att du minimerar dina aktiviteter ett kort tag för att tillåta ordentlig läkning. Din läkare skapar en anpassad plan för din återhämtning, aktiviteter och när du kan återuppta sexuella aktiviteter.

När läkningen är klar kommer du att återfå självförtroendet vad gäller dina testiklars utseende och kan återgå till din tidigare livsstil.

Stäng
KiWee®

Testikelprotes

Lär dig mer om vår testikelprotes

Referenser

1. Kliniska data i filer hos Coloplast Corp., under enhetens etikett. 

2. M1715N A Patient’s Guide to Testicular Prostheses. 

3. M1724N Filling Procedure for the Coloplast Saline-Filled Testicular Prostheses.

KiWee® testikelprotes är gjord av ett tunt och mjukt silikon elastomer överdrag. Form, densitet och konsistens är nära mänsklig vävnad för hög patienttillfredsställelse.

Många prövare har rapporterat att de kosmetiska fördelarna som testikelproteser erbjuder kan leda till psykologiska fördelar och ett högt antal tillfredsställda patienter.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion