Vad är bäckenorganprolaps?

Två kvinnor skrattar

Vad är bäckenorganprolaps?

Det kan vara svårt att prata om intima hälsoproblem, men bäckenorganprolaps är ett tillstånd som påverkar miljontals kvinnor. Kom ihåg, du är inte ensam. Lär dig mer om bäckenorganprolaps

Bäckenorganprolaps inträffar när bäckenets muskler och ligament försvagas, vilket betyder att de inte kan hålla bäckenorganen på plats. Organen kan då falla ned i bäckenområdet.

Kvinnor med prolaps har ofta en känsla av tyngd i vaginan eller bäckenet. De kan klaga på att de känner att de ”sitter på en boll”, eller märker en utbuktning eller massa som sticker ut från vaginalområdet när de duschar. Ibland upplevs denna känsla av tyngd eller utbuktning mer mot dagens slut, efter en dags arbete eller stående. Andra symtom inkluderar obehag under samlag, urininkontinens och tarmproblem.

Vissa kvinnor kanske försöker trycka in det organ som drabbats av prolaps för att underlätta vid urinering, men kanske märker att trycket minskar av sig själv när de ligger ned på natten. Det finns flera olika typer av bäckenorganprolaps, med olika namn beroende på vilka organ som är inblandade.

Vad orsakar bäckenorganprolaps?

Bäckenorganprolaps förekommer när musklerna i bäckenbotten sträcks ut eller inte är tillräckligt starka för att hålla bäckenorganen på rätt plats. Detta är inte ett livshotande tillstånd, men kan fortfarande orsaka smärta och obehag och ha stor inverkan på din dagliga livskvalitet.

Orsaker till att musklerna i bäckenet blir sträckta eller försvagade inkluderar:

 • Graviditet och barnafödande
 • Ålder och klimakteriet
 • Fetma
 • Fibroider eller bäckentumörer
 • Långvarig (kronisk) hosta Långvarig (kronisk) förstoppning
 • Lyft av tunga föremål
 • Vissa genetiska tillstånd
 • Tidigare bäckenkirurgi
 • Vissa neurologiska tillstånd eller ryggmärgsskador
Stäng
Två kvinnor är ute och power-walkar

Vilka olika typer av bäckenorganprolaps finns?

Det finns många olika typer av bäckenorganprolaps. Läs mer om dem här. Läs om olika typer av bäckenorganprolaps

De huvudsakliga typerna av bäckenorganprolaps är:

Urinblåseprolaps – Cystocele förekommer när urinblåsan, som lagrar urin, faller ned och trycker mot framsidan på vaginan.

Rektumprolaps – Rectocele förekommer när rektum (ändtarmen) buktar in i baksidan på vaginan.

Urinrörsprolaps – Uretrocele förekommer när urinröret, som transporterar urin från urinblåsan och ut ur kroppen, faller ned och trycker mot nedre delen av vaginans framsida.

Vaginaltoppsprolaps – Vaginaltoppsprolaps förekommer när vaginaltoppen faller in på sig själv. Detta inträffar endast om en kvinna har genomgått hysterektomi – en operation för att ta bort livmodern.

Tunntarmsprolaps – Enterocele förekommer när tunntarmen faller ned mellan vaginans baksida och rektum. Detta kan inträffa samtidigt som prolaps av livmodern eller rektum.

Livmodersprolaps – Uterin prolaps förekommer när uterus (livmodern) faller ned i vaginan.

Din läkare bedömer vilken typ av prolaps du har. Det är möjligt att ha mer än en typ samtidigt.

 

Normal kvinnlig anatomi Cystocele Rektocele Livmodersprolaps
Normal kvinnlig anatomi Cystocele Rectocele Livmodersprolaps

Hur vet jag om jag har bäckenorganprolaps?

Tecken och symtom på bäckenorganprolaps varierar beroende på typen av prolaps och hur avancerat det är.

Mild prolaps kan upplevas som en känsla av tryck eller släpande i bäckenområdet, särskilt om du har stått länge.

När prolapsen blir allvarligare kanske du känner mer obehag samt ett eller flera av följande symtom:

 • Problem att kontrollera urinblåsan
 • Svårt att urinera
 • Läcker urin under vardagliga aktiviteter som sätter tryck på din buk (urinär ansträngningsinkontinens)
 • Förstoppning eller andra tarmproblem
 • Obehag eller smärta i nedre bäckenet
 • Ryggsmärtor
 • En känsla av att något har fastnat eller  faller ut ur din vagina
 • Obehag eller smärta under samlag
 • En klump i din vagina
 • Ovanliga blödningar eller flytningar
Stäng

Behandlingsalternativ

Icke-kirurgiska behandlingsalternativ

Om du har bäckenorganprolaps finns det behandlingsalternativ som kan ge en förbättring. Läs mer om dessa alternativ här. Ta reda på mer om icke-kirurgiska behandlingsalternativ

Det finns olika behandlingsalternativ för bäckenorganprolaps. Din läkare kan hjälpa dig att hitta bästa lösningen för dig, beroende på prolapsens typ och orsak. Läkaren tänker även på dina planer för framtiden, även om du vill bli gravid.

En behandling kan börja med icke-kirurgiska alternativ som Kegel-träning, ett pessar (hjälpmedel som bärs i vaginan för att ge stöd), östrogentillskott, elektrisk stimulering eller biofeedback.

Kegel-träning är övningar som kan hjälpa till att göra musklerna i bäckenbotten starkare. Vid milda fall av livmodersprolaps kan de vara den enda behandlingen som krävs. De måste dock göras dagligen för att vara effektiva.

Pessar är ett hjälpmedel av gummi eller plast som används för att stödja bäckenbotten och organet som drabbats av prolaps. Läkare eller sjukvårdspersonal för in och passar in ett pessar, som måste rengöras ofta och tas ut före samlag.

Östrogenersättningsterapi kan hjälpa till att begränsa ytterligare försvagning av muskler och bindväv som stödjer livmodern, urinblåsan och rektum. Det finns dock vissa nackdelar med att ta östrogen, t.ex. ökad risk för blodproppar, gallblåsesjukdomar och bröstcancer.

Du bör diskutera alla tillgängliga behandlingsalternativ med din läkare.

Stäng

Kirurgiska behandlingsalternativ

Om du har allvarlig bäckenorganprolaps kommer situationen att avhjälpas av en operation. Läs mer om kirurgiska behandlingsalternativ

Om du behöver kirurgi för att reparera din bäckenorganprolaps innebär behandlingen användning av din egen vävnad eller ett transplantat för att reparera bäckenbotten. Dessa implantat kan vara ett biologiskt eller ett syntetiskt nät som stödjer de påverkade organen och lindrar de symtom som du har upplevt.

Coloplast erbjuder unika produkter för förstärkande prolapsoperation: Axis™ Dermis och Suspend® Fascia Lata-biologiska vävnader; och Restorelle® och Exair® syntetiska nät. Restorelle och Exair syntetiska nät skapades specifikt för bäckenbottenreparation och består av ett mycket tunt, lätt nät tillverkat av ett mjukt syntetiskt polypropenmaterial. Coloplasts implantat förenas med din kropps naturliga vävnader för att ge extra stöd. Detta förstärkta stödsystem hjälper till att hålla bäckenorganen på rätt plats.

Prata med din läkare för att ta reda på mer om kirurgiska alternativ för att behandla prolaps.

Stäng

Vad händer före, under och efter en operation?

Två kvinnor spelar tennis

Vad du kan förvänta dig före en operation

Kirurgisk prolapsreparation är inte lämpligt för alla. Här är några saker du bör diskutera med din läkare. Före en operation

Nätförstärkt prolapsoperation är inte  lämplig för alla patienter. Du behöver diskutera igenom detta alternativ ordentligt med din läkare för att se om det är rätt alternativ för dig.

Potentiella komplikationer från nätkirurgi inkluderar smärta, infektion eller icke-läkning av nätet, utträngning av nätet från vaginan, erosion av nätet till intilliggande organ, nervskador, återkommande prolaps, inflammation, adherensbildning, fistelbildning, förträngning av vaginan, ärrbildning och smärta under samlag.

Liksom med alla operationer kan det förekomma andra potentiella komplikationer som blödning, infektion, skador på blodkärl och nerver eller t.o.m. skador på urinblåsan, urinröret eller tarmen under placering av nätet, som kan kräva kirurgisk rekonstruktion. Svårigheter att urinera eller tömma tarmen kan också inträffa, antingen tillfälligt eller permanent.

Prata med din läkare om dessa risker och reaktioner för att få en tydlig bild av om detta är det bästa behandlingsalternativet för dig.

Du bör även veta att man inte har studerat säkerhet och effektivitet för Restorelle® och Exair® i randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar.

Det kan vara till hjälp att skriva en lista med frågor som du vill ställa till din läkare angående kirurgiska alternativ för prolapsoperation. Om det är något som är otydligt eller som du inte förstår ska du inte vara rädd för att be om en förklaring. Det är mycket information att smälta på en gång och din läkare kan hjälpa dig att få en tydlig översikt.

Stäng
Läkare fyller i formulär

Vad du kan förvänta dig under en operation

Ta reda på mer om vad som händer under en operation av bäckenorganprolaps Under en operation

En operation av bäckenorganprolaps utförs på ett sjukhus under narkos. Nätet förs in genom ett litet snitt i vaginan. När organen som drabbats av prolaps återställs till sin naturliga position, placeras nätet ovanför eller under dem för att förstärka reparationen.

Restorelle-nät

Exempel på Restorelle®-nät. Den nätform som används under operationen varierar beroende på den enskilda kvinnans kroppsstruktur och typen av prolaps som opereras.

Stäng
Kvinna ler

Vad du kan förvänta dig efter en operation

Alla patienter återhämtar sig på sitt eget sätt, men många patienter upplever någon typ av trötthet och obehag efter en operation. Efter operation

I många fall kan du gå hem samma dag som operationen utfördes. Vissa personer behöver dock stanna på sjukhuset över natten.

Det är normalt att känna obehag och trötthet i några dagar efteråt. När du återhämtar dig är det viktigt att inte lyfta något tungt eller ha samlag, så att din kropp kan läka och det nya implantatmaterialet kan bindas ihop med dina egna vävnader.

Det är vanligtvis möjligt att återgå till normala dagliga aktiviteter och arbete inom 4–6 veckor efter kirurgi

Stäng

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om bäckenorganprolaps Vanliga frågor och svar om bäckenorganprolaps

Vad är bäckenorganprolaps?

Bäckenorganprolaps inträffar när musklerna i bäckenbotten blir för svaga för att hålla bäckenorganen – urinblåsan, livmodern, vaginalväggen eller rektum – på plats.

 

Kan bäckenorganprolaps behandlas med lyckad utgång?

Ja. Bäckenorganprolaps kan bli värre med tiden och försvinner inte på egen hand, men det kan behandlas.

 

Vad orsakar bäckenorganprolaps?

Graviditet och barnafödande är de vanligaste orsakerna till bäckenorganprolaps. Men klimakteriet, tidigare vaginalkirurgi, kronisk hosta eller ansträngning, tunga lyft, fetma, familjehistorik och förlust av muskelton som resultat av åldern kan också bidra.

 

Vilka behandlingsalternativ finns för bäckenorganprolaps?

Det finns både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsalternativ. De icke-kirurgiska alternativen kan inkludera livsstilsförändringar, Kegels, vaginala pessarer eller medicin. Kirurgiska behandlingar är minimalt invasiva och återställer kroppen till sitt naturliga tillstånd genom att ett biologiskt eller syntetiskt implantat förs in. Din läkare kan diskutera dessa och andra behandlingsalternativ med dig.

 

Vad är prolapskirurgi?

Prolapskirurgi är ett minimalt invasivt kirurgiskt ingrepp där man använder ett implantat (biologiskt eller syntetiskt) för att korrigera prolapsen genom att placera implantatmaterial över utbuktningen och använda suturer för att hålla det på plats. Detta återställer bäckenbottens naturliga stöd.

 

Hur lång tid tar det att återhämta sig från prolapskirurgi?

Återhämtningstiden skiljer sig från patient till patient. Under din återhämtning är det viktigt att undvika tunga lyft och samlag. Din läkare kan erbjuda mer specifik information om din egen återhämtningsprocess.

 

Vilka risker är förknippade med prolapskirurgi?

Alla kirurgiska ingrepp innebär viss risk men allvarliga komplikationer från prolapskirurgi förekommer sällan. Fråga din läkare om mer information gällande potentiella risker och komplikationer, samt om din specifika kirurgi och situation.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion