Utbildningsbehov inom stomi- eller kontinensvård?

Vårdchef

Din personals utbildningsbehov

Vi vill att Coloplast Professional ska fungera som ett stöd i ditt arbete att stödja personalens kompetensutveckling inom stomi- och kontinensområdet. Genom Coloplast Professional kan vi tillsammans skräddarsy utbildningar utifrån de behov och förutsättningar som finns hos er. Läs mer här.
Stäng

Din personals utbildningsbehov

Vi vill att Coloplast Professional ska fungera som ett stöd i ditt arbete att stödja personalens kompetensutveckling inom stomi- och kontinensområdet. Genom Coloplast Professional kan vi tillsammans skräddarsy utbildningar utifrån de behov och förutsättningar som finns hos er.

Med hjälp av vår utbildningsspecialist finns möjlighet att få stöd genom hela processen av kartläggning, planering och genomförande av utbildningar.

Vi arbetar alla mot samma mål, att patienten ska kunna ta kontroll över sin blås- och tarmhälsa och leva det liv han eller hon vill leva.

 

Kontakta Maria Bergström för mer information

Stäng
Vårdpersonal

För din egen professionella utveckling

Vi vill att Coloplast Professional ska fungera som ett stöd i din vidareutveckling inom området stomi- och kontinensvård. Vi arbetar alla mot samma mål, att patienten ska kunna ta kontroll över sin blås- och tarmhälsa. Läs mer här.
Stäng

För din egen professionella utveckling

Vi vill att Coloplast Professional ska fungera som ett stöd i din vidareutveckling inom området stomi- och kontinensvård. Vi arbetar alla mot samma mål, att patienten ska kunna ta kontroll över sin blås- och tarmhälsa.

Du har möjlighet att bland annat genomföra enstaka kurser på vår e-learningplattform, vilket innebär att du kan göra kursen när det passar dig. Anmäl dig och din avdelning till en utbildning, delta i expertgrupper och forskningsprojekt.

Tillsammans med din erfarenhet kan vi genom Coloplast Professional skapa en plattform där vi kan dela erfarenheter och bli starkare tillsammans. 

 

Kontakta Maria Bergström för mer information

Stäng

Kunskap som gör skillnad - enkelt och tillgängligt för dig

Coloplast Professional är uppdelad i fyra olika moduler med aktiviteter inom stomivård, kontinens- och katetervård samt tarmkontinens. Vi arbetar med en mix av verktyg såsom träffar för diskussioner, eget arbete och arbete via digitala verktyg. De består av skräddarsydda kombinationer för att det ska motsvara dina mål med kompetensutvecklingen.

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner – åtgärder för att förebygga

Onlinekurs - Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Att lyckas med ett patientsäkerhetsarbete handlar till stor del om att arbeta med förebyggande åtgärder. Läs mer om att förebygga VUVI:er
Stäng

Onlinekurs - Förebygg Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Att lyckas med ett patientsäkerhetsarbete är till stor del förebyggande åtgärder. 

Vi har utvecklat en onlinekurs baserad på SKR:s åtgärdsprogram ”Vårdrelaterade urinvägsinfektioner – åtgärder för att förebygga” som stöd i det vardagliga arbetet mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner.
Utbilda gärna dig själv och dina kollegor genom att ta del av onlinekursen. Rätt kunskap är patientsäkerhetens moder.

Kursen är kostnadsfri, online och du gör den när du själv har tid. Anmäl dig här.

Stäng
 Blåsa och tarm i ryggmärgsskadevården

Blåsa och tarm i ryggmärgsskadevården

Denna utbildning är upplagd som en 12 månader lång kompetensutveckling med föreläsningar, onlinekurser och praktiska workshops. Målet är bland annat att lyfta den viktiga kopplingen mellan blåsa och tarm. Läs mer här.
Stäng

Blåsa och tarm i ryggmärgsskadevården

Denna utbildning är upplagd som en 12 månader lång kompetensutveckling med föreläsningar, onlinekurser och praktiska workshops. Målet är bland annat att lyfta den viktiga kopplingen mellan blåsa och tarm.

Efter denna utbildning kommer du som deltagare ha grundläggande kunskaper om ren intermittent kateterisering, transanal irrigation, normal och neurogen blås- och tarmfunktion samt erhållit praktisk träning med Coloplasts produkter.

Kursen arrangeras av sjukhusets ryggmärgsskade/rehabiliteringscentrum i samarbete med Coloplast. Om du vill veta mer om när nästa kurs genomförs på ditt sjukhus, kontakta utbildningsansvarige - Maria Bergström

Stäng
Stomiakademin

Stomiakademin – en gedigen utbildning inom stomivård

Stomiakademin är en utbildning som funnits i mer än 20 år, vi har utbildat tusentals sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningar runt om i hela Sverige. Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med svenska stomiterapeuter. Läs mer här.
Stäng

Stomiakademin – en gedigen utbildning inom stomivård

Stomiakademin är en utbildning som funnits i mer än 20 år, vi har utbildat tusentals sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningar runt om i hela Sverige. Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med svenska stomiterapeuter. 

I utbildningen mixar vi föreläsningar, onlinekurser, gruppdiskussioner och praktiska workshops, allt för att ge deltagarna en grundläggande och omfattande kunskap inom stomivård. Det nya avsnittet om patientbemötande som lanserades 2018 har varit ett mycket uppskattat inslag i utbildningen!

Kursen arrangeras av sjukhusets stomimottagning i samarbete med Coloplast. Om du vill veta mer om när nästa kurs genomförs på ditt sjukhus, kontakta oss för mer information här.

Stäng

Fördjupningskurser och erfarenhetsutbyte

Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande Samtal (MI) är en samtalsmetod med inriktning att hjälpa människor påbörja en beteendeförändring genom att öka motivationen. Enligt MI kan patienters motivation påverkas genom sjukvårdspersonalens bemötande och agerande. Läs mer här.
Stäng

Motiverande samtal

Motiverande Samtal (MI) är en samtalsmetod med inriktning att hjälpa människor påbörja en beteendeförändring genom att öka motivationen. Enligt MI kan patienters motivation påverkas genom sjukvårdspersonalens bemötande och agerande.

Genom ett empatiskt, respektfullt, utforskande och målinriktat samtal kan vårdgivaren locka fram och stärka motivationen till förändring och därigenom underlätta en förändringsprocess.


Denna 3-dagarsutbildning är speciellt anpassad för de specifika utmaningar som patienter med stomi eller inkontinens upplever och riktar sig därför enbart till de sköterskor som jobbar med dessa patienter.

För att få mer information om när nästa kurs genomförs, kontakta utbildningsansvarige - Maria Bergström.

Stäng

Seminarium

Varje år anordnar Coloplast seminarium inom kontinens- och stomivård.

 

Tarmseminarium

Tarmseminarium

Under många år har detta event arrangerats av sjukvården tillsammans med Coloplast. Det riktar sig till dig som arbetar med tarmdysfunktion hos vuxna. Ett uppskattat tillfälle för en mindre grupp dedikerade vårdgivare att mötas, fortbildas, dela kunskaper och erfarenheter. Läs mer här.
Stäng

Tarmseminarium

Under många år har detta event arrangerats av sjukvården tillsammans med Coloplast. Det riktar sig till dig som arbetar med tarmdysfunktion hos vuxna. Ett uppskattat tillfälle för en mindre grupp dedikerade vårdgivare att mötas, fortbildas, dela kunskaper och erfarenheter.

Eventet anordnas årligen på olika platser runt om i landet. Som värd står en ny region/klinik varje år, med stöd från Coloplast. Detta skapar ett forum för olika infallsvinklar på tarmdysfunktion och de utmaningar som följer på dessa tillstånd.

Vill ni arrangera ett tarmseminarium hos er?

Stäng
Kontinensseminarium

Kontinensseminarium

Kontinensseminariet är ett seminarium som riktar sig till dig som arbetar inom vården inom områdena blås- och tarmdysfunktion. Läs mer här.
Stäng

Kontinensseminarium

Vartannat år arrangerar Coloplast det populära kontinensseminariet. Det är ett seminarium som inriktar sig till dig som arbetar i vården inom områdena blås- och tarmdysfunktion. Vi diskuterar relevanta och viktiga frågor och bjuder in intressanta föreläsare och du får möjlighet att dela erfarenheter och nätverka med kollegor runt om i landet.


Vill du ta del av Kontinensseminariet 2018 och inspelningar från föreläsningar och intervjuer med föreläsarna.
Klicka här

 

Nästa seminarium hålls i 2020 - anmäl ditt intresse här.

Stäng

Jag vill veta mer om Coloplast Professional

Inom min profession är jag:*

Jag vill bli kontaktad och få mer information om:
GrundutbildningarFördjupningskurser och erfarenhetsutbyte


Seminarium


Samtycke vid beställning (gäller 12 månader)

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion