Multipel skleros

Lär dig mer om multipel skleros

Introduktion till multipel skleros

Multipel skleros är ett degenerativt tillstånd som påverkar det centrala nervsystemet (hjärnans och ryggmärgens kommunikation). Detta kan störa kognitiva och kroppsliga funktioner inklusive kontroll över urinblåsan och tarmen.

Lär dig mer om multipel skleros

Multipel skleros är en inflammatorisk sjukdom där nervcellernas isolerande lager i hjärnan och ryggmärgen är skadade. Termen ”skleros” betyder egentligen ärrbildning, och ”multipel” hänvisar till att ärrbildningen kan förekomma på många olika platser i hjärnan och ryggmärgen.

Centrala nervsystemet 

Centrala nervsystemet består av många nervfibrer som bär meddelanden till och från hjärnan och ryggmärgen till olika delar av kroppen. Nervfibrer omges av ett skyddande lager med myelin, som hjälper till att isolera dem och säkerställa att meddelandena de bär (nervimpulserna), överförs snabbt och korrekt. Hos människor med multipel skleros har myelinskidan runt nervfibrerna skadats eller fått ärr. Detta stör meddelandena som bärs av nerverna och kan störa ett stort antal olika kroppsfunktioner. 

Multipel skleros kan leda till

Det finns fyra typer av multipel skleros som karakteriseras av mönstret som symtomen förekommer i. Dessa är: 

 • Relapserande remitterande
 • Primär progressiv 
 • Sekundär progressiv
 • Benign 

I Europa och Nordamerika påverkar multipel skleros en av 800 människor, vilket gör denna sjukdom till den vanligaste orsaken till neurologiska nedsättningar hos unga vuxna. Symtom märks normalt först mellan 20 och 40 års ålder. Multipel skleros är ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Orsaken till multipel skleros är inte känd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Ta reda på mer

Lär dig mer om multipel skleros och urinblåsproblem och hur du tar hand om din urinblåsa.

Lär dig mer om multipel skleros och tarmproblem och hur du hanterar  din tarm.

Stäng

Bra att veta om MS

Multipel skleros och urinblåsproblem

Multipel skleros och urinblåsproblem

Mer än 50 % av människor med multipel skleros kommer att uppleva urinblåsproblem. Symtomen varierar från person till person. 

Lär dig mer

Många människor med multipel skleros har funktionsnedsättning neurogen urinblåsa, vilket innebär en försämrad förmåga att kontrollera urinblåsan. Vissa kanske måste urinera mer ofta eller brådskande och andra kanske har svårt att tömma urinblåsan eller får en känsla av otillräcklig tömning.  

Om urinblåsproblem inte behandlas kan det påverka sjukdomens förlopp mycket negativt och få en stor inverkan på livskvaliteten. 
Symtomen nedan kan vara ett av de första tecknen på multipel skleros, men de kan även utvecklas under sjukdomens förlopp.

urininkontinens

 • Urinläckage
 • Små eller stora mängder urin läcker ut utan förvarning eller utan att du känner behov att gå på toaletten
 • Ofrivilligt läckage när du nyser, hostar, skrattar eller tränar
 • Ett plötsligt behov av att springa till toaletten för att kissa
 • Behovet att stiga upp två eller fler gånger om natten för att kissa (nokturi)

urinretention

 • Urinär tvekan
 • Brådskande behov av att urinera men oförmåga att få igång urinflödet
 • Besöker toaletten ofta
 • Droppande p.g.a. överfyllnadsinkontinens
 • Svagt flöde
 • Uppsvullen nedre buk 

Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektioner har en skadlig effekt på multipel skleros och kan även bidra till återfall. När kroppen försöker bekämpa infektionen utlöser den överflödig immunaktivitet och demyelinering (nedbrytning av nervernas skyddslager). Därför är det mycket viktigt att tömma din urinblåsa för att undvika  urinvägsinfektioner till att börja med.

Ta reda på mer

Produkter som hjälper till att hantera urinblåsproblem som associeras med multipel skleros:

Läs mer om neurogen urinblåsa  och hur du tar hand om din urinblåsa

Stäng
Multipel skleros och att ta hand om din urinblåsa

Ta hand om din urinblåsa

Multipel skleros påverkar människor olika, och många kommer att uppleva urinblåsproblem. Olika behandlingar är tillgängliga för att hjälpa dig att hantera din urinblåsa och förbättra din allmänna hälsa. Om de inte behandlas kan problem med urinblåskontroll leda till andra hälsoproblem.

Läs mer

Hantera urinblåsbesvär

Det finns ett antal tillgängliga behandlingar och produkter som kan hjälpa dig att hantera din urinblåsa. Urinblåsproblem är lyckligtvis ett av symtomen av multipel skleros som är lättast att behandla.

Behandla urinretention

Om du har svårt att tömma urinblåsan eller upplever otillräcklig tömning av urinblåsan, kommer din läkare eller sköterska att bestämma om du behöver använda en tappningskateter. Det första steget är att hitta en kateter som passar dig och din livsstil. Det är viktigt att du följer vägledningen vad gäller teknik och hur ofta du behöver använda kateter.

Hantera urininkontinens

Urininkontinens är mindre vanligt än urinretention, men plötslig och fullständig tömning av urinblåsan, även kallat läckage, kan också associeras med multipel skleros. Inkontinensskydd används ofta, men urinuppsamlingssystem som urindroppsamlare och urinpåsar är en mycket mer bekväm och effektiv lösning för många män med urininkontinens. Urindroppsamlare träs över penis som en kondom och kopplas till en diskret urinpåse. Det är viktigt att du använder en urindroppsamlare i rätt storlek, medan rätt uppsamlingspåse beror på hur mycket du läcker. 

Urinvägsinfektioner

Förekomsten av bakterier i urinvägen är ganska vanligt och behöver inte alltid vara orsaken till en urinvägsinfektion. Om bakterier växer och förökar sig till en viss nivå kan de orsaka en infektion i urinvägen som kräver behandling.

Symtom för urinvägsinfektioner

Symtom för urinvägsinfektioner varierar och kan vara subtila. De inkluderar:

 • urin med mörk färg och stark lukt
 • grumlig urin
 • blod i urinen
 • feber/svettning
 • spasmer i urinblåsan
 • ökade muskelkontraktioner i ditt ben

Om du upplever något av symtomen ovan ska du rådgöra med din sjukvårdspersonal.

Undvika urinvägsinfektioner

Det finns ingen bestämd metod för att undvika urinvägsinfektioner, men det finns ett antal försiktighetsåtgärder som kan hjälpa dig att undvika och förhindra återkommande infektioner:  

 • rikligt vätskeintag – minst 1,5 liter om dagen
 • bra personlig hygien när du använder kateter
 • kateteranvändningsrutiner – fullständig regelbunden tömning av urinblåsan
 • Hälsosam matsmältning – en bra tarmrutin kan minska risken för urinvägsinfektioner

Ta reda på mer

Att använda rätt teknik och en kateter med hydrofil beläggning kan också hjälpa till att minska antalet urinvägsinfektioner du får. Produkter som kan hjälpa till att hantera urinblåsproblem:

Läs mer om neurogen urinblåsa och hur du tar hand om din urinblåsa

Stäng
Vanliga frågor om multipel skleros

Vanliga frågor om multipel skleros

Hitta svar på de vanligaste frågorna om multipel skleros och frågor relaterade till urinblåsans och tarmens funktion.

Vanliga frågor

Dessa vanliga frågor är avsedda som en vägledning till frågor som ställs ofta. Rådgör alltid med din sjukvårdspersonal om urinblås- och tarmproblem. 

Vilka är symtomen? 

Några av de vanligaste symtomen för multipel skleros är: 

 • urininkontinens
 • urinretention
 • avföringsinkontinens
 • fysiska begränsningar 
 • trötthet 
 • kognitiv nedsättning 

Det är dock osannolikt att någon med multipel skleros kommer att uppleva alla dessa symtom och varje person påverkas olika beroende på hur mycket och var nerverna har skadats.

Kan multipel skleros behandlas?

Det finns många behandlingar som hjälper till att hantera symtomen av multipel skleros. Vissa mediciner kan eventuellt bromsa sjukdomens förlopp (sjukdomsmodifierande läkemedel). Behandlingen som väljs beror helt och hållet på individen. Det finns även metoder som används för att hantera specifika komplikationer av multipel skleros, t.ex. urinblås- och tarmproblem. 

Varför orsakar multipel skleros urinblåsproblem?

Urinblåsan, som lagrar urin, styrs av det centrala nervsystemet. Multipel skleros skadar nerverna, vilket betyder att urinblåsfunktionen kan påverkas. Vissa personer upptäcker att de måste urinera oftare eller på ett mer brådskande sätt medan andra har svårt att tömma urinblåsan. Vissa personer med multipel skleros kanske upplever urininkontinens. 

Hur kan urinblåsbesvär hanteras? 

Ett antal olika metoder kan användas för att hantera urinblåsproblem, inklusive katetrar, urindroppsamlare (för män) och absorberande produkter som inkontinensskydd och inkontinensunderkläder.

Varför orsakar multipel skleros tarmproblem?

Nervslut i rektum signalerar att det finns behov att tömma tarmen på avföring när det kommer in i rektum. Hos personer med multipel skleros kan detta meddelande förloras eller bli ofullständigt, vilket ökar risken för tarmproblem som förstoppning, avföringsinkontinens eller en kombination av båda. Vissa läkemedel som normalt skrivs ut för multipel skleros kan också öka sannolikheten av förstoppning. 

Hur kan tarmproblem hanteras?

Tarmproblem inkluderar  förstoppning och tarmläckage. Tarmproblem kan ofta förbättras genom att byta diet. Det finns också flera typer av läkemedel som kan hjälpa. Tarmsköljning kan användas för att hjälpa till att förhindra förstoppning och tarmläckage.

Ta reda på mer

Att använda rätt teknik och en kateter med hydrofil beläggning kan också hjälpa till att minska antalet urinvägsinfektioner du får. Produkter som kan hjälpa till att hantera urinblåsproblem:

Läs fler vanliga frågor och svar

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om problem med urinblåsan.
Du kan även ta del av vad många andra ställer för frågor kring urinblåsans hälsa, inkontinens och att använda tappningskateter.

Stäng
Tarmfunktionen kan påverkas av multipel skleros eftersom sjukdomen stör nerverna som signalerar behovet av att tömma tarmen.

Multipel skleros och tarmproblem

Tarmfunktionen kan påverkas av multipel skleros eftersom sjukdomen stör nerverna som signalerar behovet av att tömma tarmen. Detta innebär att det finns en ökad risk för förstoppning eller tarmläckage (även kallat avföringsinkontinens) eller en kombination av båda.

Lär dig mer
Stäng

Multipel skleros och tarmproblem

Alla människor med multipel skleros upplever ett annorlunda sjukdomsförlopp, därför kan omfattningen och typen av tarmproblem också variera mycket. Vi tror att cirka 34 % av alla med multipel skleros har tarmproblem till en sådan grad att det påverkar deras dagliga livskvalitet. 

Normal tarmfunktion

För att ha en normal tarmfunktion måste följande fungera ordentligt:

 • muskelfunktion och reflexer
 • Återkopplingsmeddelanden som går via nerverna mellan hjärnan och tarmen som styr kontinens.

Båda dessa funktioner kan påverkas av multipel skleros.

Hur multipel skleros påverkar tarmfunktionen

Tarmproblem inträffar när muskelfunktionen, reflexer eller återkopplingssystemet störs; detta är även känt som neurogen tarmdysfunktion och symtomen inkluderar diarré, förstoppning och tarmläckage. Tarmläckage och förstoppning förekommer ofta tillsammans vid multipel skleros.

Förstoppning 

Förstoppning definieras normalt som mindre än två tarmrörelser i veckan, och det antas påverka nästan hälften av alla människor med multipel skleros. Det kan även vara en faktor vid tarmläckage. Vissa läkemedel som normalt skrivs ut för multipel skleros kan också öka sannolikheten av förstoppning. Det är mycket viktigt att göra något åt förstoppning och det första steget är att hantera problemet genom diet och träning. Om dessa steg inte hjälper ska du söka råd hos en läkare eller sköterska eftersom förstoppning som inte hanteras kan påverka livskvaliteten negativt och leda till mer allvarliga hälsoföljder.

Tarmläckage och avföringsinkontinens

Förstoppning kan också vara en faktor som orsakar tarmläckage/avföringsinkontinens. Tarmläckage, eller förlust av tarmkontroll, är ett symtom på neurogen tarmdysfunktion och en person som lider av detta kanske inte kan nå toaletten tillräckligt snabbt. Överdriven användning av laxermedel kan bidra till tarmläckage.

Ta reda på mer

Produkter som kan hjälpa till att hantera tarmproblem inkluderar: 

Läs mer om hur du  tar hand  om din tarm.

Stäng
Så här tar du hand om din tarm

Ta hand om din tarm

Förstoppning och tarmläckage påverkar människor med multipel skleros, men det är inte alltid lätt att fastställa bästa sättet att hantera detta allvarliga problem eftersom patientens svar på behandling varierar beroende på person.

Så här tar du hand om din tarm

Tarmproblem kan ofta förbättras genom att göra specifika ändringar i personens diet. Det finns även flera olika läkemedel som kan hjälpa. Tarmsköljning är en annan lösning som kan hjälpa till att förhindra förstoppning och tarmläckage, eftersom det säkerställer att tarmen töms regelbundet.

Hantera tarmläckage

Ett av huvudmålen med tarmrutinen är att ha en lämplig tid då du kan tömma din tarm, vilket minskar risken för läckage. Att etablera en rutin kan hjälpa till att förhindra förstoppning, en faktor som ofta orsakar läckage.

Hantera förstoppning

Regelbunden tömning av tarmen hjälper till att förhindra att för mycket avföring ansamlas och leder till kronisk förstoppning, som är obekvämt och har allvarliga följder för hälsan om det inte behandlas.

Tarmsköljning för att förhindra förstoppning och tarmläckage

Tarmsköljning är en väldokumenterad teknik där vatten introduceras i tarmen via rektum. Vatten och avföring töms sedan från tarmen. Eftersom detta förhindrar ansamlingen av avföring, är det en effektiv metod för att minska risken för förstoppning. Att skölja tarmen regelbundet hjälper till att förhindra tarmläckage och eliminerar risken för tarmolyckor.

Ta reda på mer

Produkter som kan hjälpa till att hantera tarmproblem inkluderar: 

Läs mer om hur du  tar hand om din tarm. Hitta svar på de vanligaste frågorna om multipel skleros och urinblås- och tarmproblem i  Vanliga frågor

Stäng
Din rätt till lika vård

Din rätt till lika vård

Begränsningar i valet av hjälpmedel blir större och större, men du har rätt att vara delaktig.

Läs mer här

Rätten att välja själv

Begränsningar i valet av hjälpmedel blir större och större. Allt fler kateteranvändare upplever att de inte får den tappningskateter som de tycker fungerar bäst och som för dem innebär det säkraste alternativet. En starkt bidragande orsak är att landstingen vill spara pengar. Krav på lågt pris för en tappningskateter blir många gånger avgörande vid upphandling och produkten och dess kvalitet blir underordnad.

Rätt att vara delaktig

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har man som användare rätt att ställa krav och att vara delaktig.

Klicka här för mer information om ”Rätt till lika vård” (PDF 0.2 MB)

Stäng
Kvinna vid cafébord med ny kateter i sin sminkäska

Unik kateter för kvinnor

Upptäck en elegant kateter för kvinnor. SpeediCath Compact Eve ser inte alls ut som en kateter.

Läs mer
Stäng

Elegant design för extra diskretion

Kvinnor värdesätter mer än bara funktionen av produkterna de använder. De sätter också ett högt värde på produkternas utseende och design. Vi tycker att katetrar bör spegla denna synpunkt och därför har vi utvecklat SpeediCath Compact Eve.

SpeediCath Compact Eve har utformats för att se ut som precis vad som helst, förutom en kateter. Den kan bäras och användas utan att någon märker att det är en kateter. Den unika och attraktiva designen har inspirerats av kosmetika och produkten har samma storlek som en mascara. SpeediCath Compact Eve passar bekvämt in i ditt liv samt i din handväska.

Klicka här för att beställa gratis prover

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion