Att använda Comfeel Plus Transparent under ansiktsskydd och skyddsglasögon för att skydda utsatt hud

Detta är utmanande tider för sjukvårdspersonal. Coronavirusets utbrott utsätter både sjukvårdspersonal och vårdinrättningar runtom i världen för ett oerhört tryck. För att skydda sig själva mot infektion vidtar sjukvårdspersonal extra försiktighetsåtgärder genom att använda visir och skyddsglasögon när de behandlar patienter.

Användning av visir och skyddsglasögon kan orsaka tryckskador och obehag på grund av långvarig nötning1,2. Forskning har visat att hydrokolloider kan användas för att skydda hud mot tryckskador3,4.


Hur du klipper till Comfeel Plus Transparent

Se till att huden är helt torr innan produkten appliceras.

Områden där du kan uppleva hudfriktion: kind, näsa, panna.

Klipp till så att det passar områden där huden är utsatt. Kom ihåg att klippa innan du tar bort skyddspappret.

Överväg aseptisk teknik under hantering och applicera med den häftande sidan av produkten mot huden. Tryck försiktigt med fingertopparna på produkten så att den fäster vid huden.

Ta på visir och skyddsglasögon. 

På grund av de speciella omständigheter som råder p.g.a. coronavirusets utbrott, rekommenderas det endast att klippa i Comfeel Plus Transparent. Comfeel Plus Transparent har inte provats med användning av visir och skyddsglasögon, och korrekt passform kan påverkas. All användning av produkten för detta ändamål bör ske i enlighet med lokala riktlinjer om utprovning av passform från din klinik och/eller relevanta organisationer.


Comfeel® Plus med säkerställt skydd.
Snabbare läkning.*
Hydrokolloidförband för fuktig sårläkning

Comfeel Plus erbjuder fördelarna med fuktig sårläkning och skydd för sår och utsatt hud.

*  Jämfört med traditionell sårbehandling.

** Endast Comfeel Plus Transparent. 


Skyddet du känner till. Användarvänligheten
du behöver.

Vi har uppdaterat Comfeel Plus med ett nytt 3-delat beröringsfritt system för enkel och aseptisk applicering.

Vi har designat om förpackningen med turkosa beröringspunkter, stort teckensnitt och en bild av produkten i naturlig storlek på framsidan för att göra det lätt att hitta det förband du behöver.

Vi har inkluderat en illustrerad ”användarinstruktion” på påsen som vägleder dig genom alla steg. 

Comfeel Plus


Pionjärer inom produkter för fuktig sårläkning.
Partner i den framtida sjukvården.

Som vårdgivare vet du att skydd av sår medan det läker kan göra hela skillnaden. Och vi vet att sårvård inte är någon enkel uppgift. Det är därför vi har använt oss av den erfarenhet som vi inhämtat under tre decenniers arbete med sårvård för att uppdatera Comfeel Plus med användarvänliga egenskaper. Resultatet är en serie förband som är intuitiva att arbeta med samtidigt som de fortfarande levererar skyddet du känner till.

30 years expertise


Vanliga frågor om Comfeel

F: Vad är nytt?

S: Vi har uppdaterat designen av Comfeel Plus med:

  • 3-delat beröringsfritt appliceringssystem för enkel och aseptisk applicering.

  • Ny förpackningsdesign med foto i naturlig storlek på framsidan för enkelt produktval.

  • Illustrerad ”användarinstruktion” på påsen.

  • Turkosfärgade beröringspunkter för att vägleda dig.

F: Hur är det med prestandan, har den förändrats?

S: Den uppdaterade Comfeel Plus levererar samma prestanda som du redan känner till. Uppdateringen gäller produktens och förpackningens design för att göra den mer användarvänlig..

 

F: När kommer jag att få de nya produkterna?

S: Under de närmaste åren kommer vi att introducera den uppdaterade Comfeel Plus på alla våra marknader. Kontakta din lokala Coloplast-representant om du vill ha mer information om din marknad.

 

 

F: Är alla hydrokolloidförband likadana?

S:Comfeel Plus ger det skydd du förväntar dig av ett hydrokolloidförband.

Med det 3-delade beröringsfria systemet får du en enkel och aseptisk applicering. Det betyder att du kan applicera förbandet utan att vidröra den häftande delen av förbandet, vilket i sin tur minskar risken för kontaminering och infektion.

Det särskilda rutnätet gör det dessutom möjligt att övervaka sårläkningen utan att behöva ta bort förbandet.

Det smidiga toppskiktet och de tunna avfasade kanterna minskar risken för att förbandet fastnar i kläder och sängkläder, vilket kan leda till hoprullade kanter och till att förbandet ramlar av.

Till skillnad från andra hydrokolloider på marknaden innehåller Comfeel Plus varken pektin, kända allergener som latex eller kolofonium, eller animaliska derivat som gelatin.

Referenslista

Se fullständiga lista med referenser
  1. Otero et al., 2017. Preventing facial pressure ulcers in patients under non-invasive mechanical ventilation: a randomised control trial[Förebyggande av trycksår i ansiktet hos patienter med icke-invasiv mekanisk ventilation: en randomiserad kontrollstudie]. Journal of Wound Care, vol 26, no. 3
  2. Black et al., 2010. Medical device related pressure ulcers in hospitalized patients [Trycksår relaterade till medicintekniska produkter hos slutenvårdspatienter]. International Wound Journal, vol.7, no. 5.​ ​
  3. Weng, 2008. The effect of protective treatment in reducing pressure ulcers for non-invasive ventilation patients [Effekten av skyddande behandling för att minska trycksår hos patienter med icke-invasiv ventilation]. Intensive and Critical Care Nursing, vol. 24.​ ​
  4. Bishopp et al., 2019. The preventive effect of hydrocolloid dressings on Nasal Bridge Pressure Ulceration in Acute Non-Invasive ventilation [Den förebyggande effekten av hydrokolliodförband på trycksårbildning på näsryggen vid akut icke-invasiv ventilation]. The Ulster Medical Journal. Vol. 88, no.1.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion