Upptäck Biatain Silicone med 3DFit Technology

Biatain Silicone med 3DFit-teknologi anpassar sig till sårbädden och ger minskad ansamling av exsudat, vilket främjar optimala sårläkningsförhållanden. 94 % av sjukvårdspersonal säger att nära kontakt med sårbädden är viktig för att skapa optimala sårläkningsförhållanden. Med konventionella skumförband kan ett tomrum bildas mellan sårbädden och förbandet. Detta tomrum gör att exsudat kan ansamlas, vilket kan leda till maceration, risk för infektion och fördröjd sårläkning.

Unik 3DFit Technology fyller tomrummet

Ansamling av exsudat är en allvarlig risk vid de flesta kroniska sår

Sårexsudat är en barriär för sårläkning i kroniska sår. Om det inte hanteras på rätt sätt kan exsudat ansamlas och läcka ut på sårkanterna och huden omkring såret, vilket leder till en större risk för maceration och infektion. Konventionella skumförband kan lämna ett tomrum mellan skummet och sårbädden, vilket ökar risken för att exsudatet ansamlas och leder till försenad läkning.

Nästan 80 % av alla sår är mindre än 2 cm djupa

Biatain Silicone med 3DFit Technology minskar ansamlingen av exsudat och därigenom risken för maceration och infektion.(4)
Läs mer
Stäng

Nästan 80 % av alla sår är mindre än 2 cm djupa

Genomsnittligt sårdjup 2

 

  • Venöst bensår: 0.46 cm
  • Trycksår: 1.06 cm
  • Postoperativt sår: 1.4 cm
Stäng

Fördelarna med 3DFit Technology

Vid kontakt med exsudat anpassar sig skummet med 3DFit-teknologi till den individuella sårbädden och hindrar ansamling från att uppkomma. Mikrokapillärer sätter igång med att absorbera exsudatet vertikalt och skapa optimala läkningsförhållanden. Exsudatet stängs in och hålls kvar även under kompression, vilket minskar risken för läckage och maceration i sårkanterna och huden omkring såret.

Dokumenterade fördelar i klinisk praktik

3DFit Technology med klinisk praktik på trycksår

Biatain Silicone anpassar sig till sår med ett djup på upp till 2 cm, vilket minskar ansamlingen av exsudat och därigenom risken för maceration och infektion. Läs mer

Sårbädd: Fibrinbelagd med måttlig mängd exsudat

Sårkant: Intakt

Hud omkring såret: Torr

Efter rengöring och debridering applicerades Biatain Silicone med 3DFit-teknologi på såret. Förbandet anpassade sig perfekt till sårbädden och säkerställde optimala sårläkningsförhållanden.

Stäng

Möt patienterna

Den idealiska lösningen för att minska ansamlingen av exsudat

Biatain Silicone med 3DFit Technology finns i olika former och storlekar samtidigt som det även är tillgängligt med silver för infekterade sår och för sår med infektionsrisk.

Referenslista:

Se fullständig lista

Referenser:

1: Digital enkät bland 2 000 sjukvårdspersonal.(2017).

2: Braunwarth H., Forster J. (2018) Wound depth and the need of a wound filler in chronic wounds[Sårdjup och behovet av sårfiller vid kroniska sår], SAWC.

3: Nielsen A. (2019). Fluid handling capacity of 10 silicone dressings – the importance of effective exudate management[Kapacitet för vätskehantering hos 10 silikonförband – vikten av effektiv exsudathantering]. Wounds UK

4: Braunwarth H, Christiansen C, (2017).  In vitro Testing of Bacterial Trapping in a Silicone Foam Wound Dressing [In vitro-provning av bakteriell instängning hos ett sårförband med silikonskum]. Wounds UK.

5: Bianchi J, et al (2019) A case series to consider the clinical effectiveness, patient satisfaction and potential health economic benefits of a silicone foam with 3DFit Technology in the management of wounds[En fallserie för att beakta den kliniska effektiviteten, patientnöjdheten och potentiella hälsoekonomiska fördelar hos ett silikonskum med 3DFit-teknologi vid hanteringen av sår], Wounds U

 

 

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion