De flesta infekterade sår vätskar väldigt mycket och skapar en gynnsam miljö för biofilmer

Konventionella skumförband lämnar ett tomrum mellan sårbädden och förbandet, vilket gör det möjligt för exsudat att ansamlas. Detta kan främja bakterietillväxten och leda till ökad risk för infektion och efterföljande utveckling av biofilmer.

Biofilm är kluster av bakterier och svampar inbäddade i sårmiljön, vilket kan bildas inom 24 timmar. Biofilm är svårt för immunsystemet att få bukt med, även med hjälp av antibiotika.1.
Ny forskning visar att biofilm kan påträffas både på sårbäddens yta och i sårbäddens underliggande vävnad2. Dess närvaro kan leda till infektion, inflammation och fördröjd läkning.3.

Att främja optimala läkningsförhållanden för infekterade sår

1. Förberedelse av sårbädd

Rengöring och debridering av infekterade sår
avlägsnar sårskorpor och icke-viabel vävnad, inklusive viss biofilm, före applicering av förband.

2. Ett förband med anpassningsförmåga

Förbandet bör fylla ut tomrummet mellan sårbädden
och förbandet, liksom absorbera och hålla kvar exsudatet,
för att därigenom skapa en miljö som är mindre gynnsam
för biofilmutveckling.

3. Infektionshantering

Den aktiva beståndsdelen bör vara effektiv mot biofilm och ett brett urval av bakterier och svampar för att stödja optimala läkningsförhållanden.

Bekämpar infektion och biofilm där det behövs

Dödar 99,99 % av mogen biofilm

Biatain Silicone Ag har påvisats döda 99,99 % av mogen biofilm (P. aeruginosa) och förebygga uppkomsten av biofilm (visats in vitro). Biatain Silicone Ag är även effektivt mot ett brett urval av bakterier och svampar i upp till 7 dagar.

Anpassar sig till sårbädden

Biatain Silicone Ag anpassar sig till sårbädden för att minska ansamlingen av exsudat och leverera silver till sårbädden.

Vertikal absorption

Mikrokapillärerna i skummet absorberar exsudatet vertikalt, vilket frisätter silver.

Håller kvar exsudatet

Exsudatet stängs in och hålls kvar även under kompression, vilket minskar risken för maceration och spridning av infektion till sårkanterna och huden omkring såret.

Fullständig läkning av ett infekterat diabetiskt fotsår efter 6 veckors behandling med Biatain Silicone Ag

Patienten var en 80-årig man med typ 2-diabetes sedan 20 år tillbaka. Såret var infekterat med S. aureus och Corynebacterium. Såret hade funnits i 8 veckor före behandlingen med Biatain Silicone Ag.

Biatain Silicone Ag

Vinnare av utmärkelsen ”Red Dot Award”


Biatain Silicone har på grund av sin framstående design tilldelats designpriset Red Dot Award – en internationellt erkänt konsumentutmärkelse som fokuserar på produkters användarupplevelse och estetik.

Referenslista

Se fullständiga lista med referenser
  1. Bjarnsholt T. The role of bacterial biofilms in chronic infections [Bakteriella biofilmers funktion vid kroniska infektioner](2013). APMIS 121 (Suppl. 136): 1–51.
  2. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice [Sårinfektion i klinisk praktik]. (2016).
  3. WUWHS. Position Document: Management of Biofilm [Programförklaring: Hantering av biofilm]. Wounds International (2016) 4.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion