Coloplast rankat som världens mest hållbara medicintekniska företag 2024

För tredje året i rad har Coloplast blivit erkänt som ett av världens 100 mest hållbara företag av Corporate Knights. Coloplast rankas som nummer 78 på listan och därmed som det mest hållbara företaget inom medicinteknik. Global 100-listan tillkännages varje år i samband med World Economic Forum i Davos. 

  

Årlig ranking av världens mest hållbara företag 

Global 100-listan representerar de 1 % bästa företagen i världen när det gäller hållbarhetsprestanda. Varje år analyserar och jämför Corporate Knights ca 7 000 börsnoterade företag med en bruttointäkt på minst 1 miljard US-dollar med globala branschkollegor. Rankingen baseras på 25 kvantitativa nyckelindikatorer för prestanda, inklusive hållbara intäkter, hållbara investeringar, koldioxidutsläpp, avfall, betalda skatter, samt mångfald. 

 

Hållbarhet utgör en viktig del av vår företagsstrategi 

Att Coloplast återigen hamnar på Global 100-listan är ett bevis på vårt långsiktiga engagemang i hållbarhetsfrågor. Hållbarhet är en viktig del av vår företagsstrategi och vi fortsätter arbeta mot ambitiösa hållbarhetsmål för att förbättra våra produkter och förpackningar och minska våra utsläpp samtidigt som vi alltid arbetar ansvarsfullt. 

Vi stödjer en hållbar utveckling med fokus att förbättra vår miljöprestanda 

Vi har satt upp ambitiösa mål för hur vi ska driva vårt företag på ett mer hållbart sätt. Vi arbetar med att förbättra våra produkter och förpackningar och minska våra utsläpp samtidigt som vi alltid arbetar ansvarsfullt.

Läs Coloplast hållbarhetshetsredovisning

Om Corporate Knights och Global 100

Läs mer här

Corporate Knights fullständiga ranking av världens 100 mest hållbara företag  

Gå till den fullständiga rankingen här.

✔ Corporate Knights är ett internationellt erkänt oberoende medie- och forskningsföretag som arbetar för att främja en hållbar ekonomi. 

✔ Varje år analyserar och jämför Corporate Knights ca 7 000 börsnoterade företag med en bruttointäkt på minst 1 miljard US-dollar baserat på deras miljö-, social- och styrningsprestationer (ESG). 

✔ Corporate Knights följer en rigorös metod som bedömer företag utifrån 25 kvantitativa nyckelindikatorer för prestanda, inklusive hållbara intäkter, hållbara investeringar,koldioxid utsläpp, avfall betalda skatter samt mångfald. 

✔ De 100 företag med bäst resultat rankas på Corporate Knights prestigefyllda lista Global 100 Most Sustainable Corporations of the World. 

✔ Global 100-listan tillkännages i januari varje år under World Economic Forum i Davos 


Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion