Värdig vård

Ett kunskapshöjande initiativ om hur det är att leva med stomi

Förord

Detta kunskapsunderlag är resultatet av ett initiativ kring stomivårdens utveckling. Initiativet är taget av ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet), SSKR (Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad), Nätverket mot cancer och Swedish Medtech. 

Underlaget beskriver hur svensk hälso- och sjukvård kan förbättras avseende omvårdnad och stöd för personer med stomi. Underlaget baseras på fyra rundabordssamtal med beslutsfattare, experter och patientföreträdare som genomfördes under 2022.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion