Peristeen® analpropp har utgått

Vad är Peristeen analpropp?
Peristeen analpropp är ett enkelt och effektivt hjälpmedel mot avföringsinkontinens som förhindrar okontrollerat läckage av fast avföring.

Varför har ni beslutat att sluta tillverka Peristeen analpropp?
Coloplast har upphört att tillverka Peristeen analpropp. Produkten utvecklades för mer än 30 år sedan och på grund av dess ålder kan produktionen i vissa avseenden komma att inte längre leva upp till de föränderliga branschkraven.

Avföringsinkontinens har en påverkan på livet för de som drabbas och kan komma med stora utmaningar.  För att hantera tillståndet är det viktigt att ha en kontinuerlig tarmrutin. Vi rekommenderar användare av Peristeen analpropp att vända sig till sin läkare eller förskrivare för att få hjälp att hitta en ny lösning för att hantera sin tarmdysfunktion.

Planerar ni att utveckla och komma med en ersättningsprodukt för Peristeen analpropp?
Ja, vi är fast beslutna att återinföra en analplugg på marknaden men tidpunkten är fortfarande osäker. När beslutet om nedläggning fattades upprättades ett team för att utforska olika sätt att göra detta på. För närvarande kan vi inte ge några garantier för resultat eller tidsplanen för detta initiativ. 

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion