Lika rätt till olika vård

Lika rätt till olika vård vänder sig till dig som i din roll som vårdgivare möter olika kateteranvändare. Utbildningen sker i grupp och ett utbildningstillfälle tar ca 1 timme till 1,5 timme beroende på workshop.

Vi på Coloplast arrangerar den här workshopserien tillsammans med Thomas Fogdö, före detta utförsskidåkare och kateteranvändare sedan 26 år, och Gabriella Svanberg, specialist i neuropsykologi.

Syftet med workshopserien är att lyfta fram vårdens viktiga funktion för en fungerande vardag där valet av kateter är avgörande för en god livskvalitet. Vi vill också öka förståelsen för att alla kateteranvändare är olika, och därmed har olika behov.

Upplägg

Workshop 1 

En liten förändring kan göra stor skillnad

Workshop 2 

Hur förändras beteendet och nya vanor?

Anpassad workshop

Innehåll baserat på tidigare diskussioner och behov som framkommit på WS 1 & 2

Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Läs mer om Gabriella

Gabriella Svanberg är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och specialist i neuropsykologi och tidigare anlitad som föreläsare av Coloplast. Under workshopserien kommer hon att berätta om hur man med mentala verktyg kan uppå olika beteendeförändringar.

Stäng
Thomas Fogdö

Thomas Fogdö

Läs mer om Thomas

Thomas Fogdö är före detta utförsskidåkare, numera verksam som föreläsare och idrottspsykologisk rådgivare och kateteranvändare sedan 26 år. I workshopserien Lika rätt till olika vård kommer han att berätta om sitt engagemang för att öka dialogen mellan vård och kateteranvändare.

Stäng

Feedback från tidigare deltagare

”Viktigt budskap”
”Träffa patient och höra hans erfarenheter”
”Väcker tankar”
”Dela erfarenhet i grupp”
”Roligt sätt att lära”

Är du intresserad och skulle vilja veta mer?
Anmäl ditt intresse här så kontaktar din distriktsansvariga dig.

Samtycke vid beställning (gäller 12 månader)

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion