Uppdrag: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Coloplast utvecklar produkter och tjänster för att göra livet lättare för människor med djupt personliga och privata medicinska tillstånd. Dessa tillstånd är ofta förknippade med trauma och tabu. Ju mer intimt tillstånd, desto större krav på att komma närmare kunderna, förstå deras värld och utveckla lösningar som är känsliga för deras speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Vår verksamhetsidé: Att göra livet lättare för människor med intima vårdbehov

Närhet till alla kunder gör detta möjligt. Vi lyssnar för att bättre förstå behoven och svarar genom att hitta nya sätt att göra saker bättre tillsammans. Vi visar vägen genom att ta de bästa idéerna först och snabbt till marknaden i form av medicintekniska produkter och servicelösningar.

Djupt privata och personliga medicinska tillstånd är vårt fokus. Vår passion för att göra en verklig skillnad i människors liv är vad som driver och förenar oss. Vår kultur stöder höga ambitioner, och frigör den fulla potentialen hos vårt eget folk för att uppnå dem. Vi välkomnar det bredare ansvar som kommer med ledarskap - ett ansvar för miljön, för samhället, till våra aktieägare, samt att agera med integritet i allt vi gör.

Värderingar

Våra värderingar definierar sättet vi tänker och agerar, både som individer och som ett företag.

 

Närhet

Närhet

Närhet till alla kunder - slutanvändare och professionella - är vårt mål. Vad betyder närhet för oss?
Stäng

Närhet

Vad betyder det för våra kunder?

Coloplast utvecklar produkter och tjänster för att göra livet lättare för människor med djupt personliga och privata medicinska tillstånd.

Ju mer intimt tillstånd, desto närmare arbetar vi med våra kunder för att hitta lösningar som är känsliga för deras behov.

Närhet till alla kunder - slutanvändare och sjukvårdspersonal - är vårt mål. Närhet kräver en vilja att lyssna, en förmåga att känna empati, och ett åtagande att agera på vad vi lär.

 

... och för oss

Att komma närmare våra kunder och förstå deras behov är vägledande i allt vi gör. Vi har alla ett ansvar att lyssna och tillgodose behoven hos våra kunder.

Men närhet gäller också våra relationer med varandra. Vi värdesätter en öppen och ärlig dialog så att vi kan förstå vad som motiverar och driver oss - både individuellt och som företag.

Genom närhet, kan vi skapa en "vi"-kultur på Coloplast - där vi lyssnar på varandra och gör vad vi kan för att göra vårt arbetsliv lättare.

Stäng
Passion

Passion

På Coloplast delar vi en passion för att göra skillnad och vi arbetar för att uppnå det. Vad betyder passion för oss?
Stäng

Passion

Vad betyder det för våra kunder?

Det är en av de mest givande känslorna - att veta att du har gjort en stor skillnad för en annan persons livskvalitet. På Coloplast delar vi en passion för att göra denna skillnad och vi arbetar för att uppnå det.

Passion motiverar oss att hitta nya sätt att göra saker och ting bättre. Och det skapar en känsla av brådska för att få de bästa idéerna snabbt till de som behöver dem.


... och för oss

Att göra en verklig skillnad för livet för människor som använder våra produkter är vår största belöning. Vi måste vara villiga att gå den extra sträckan.

Vår passion för att göra en skillnad förenar oss - och skiljer oss från våra konkurrenter. Passion driver oss att hitta nya sätt att göra saker och ting bättre. Det inspirerar oss att ta fram de bästa idéerna snabbt till marknaden

Stäng
Respekt och ansvar

Respekt och ansvar

Respekt för varandra och världen omkring oss kommer alltid att vara hjärtat i Coloplastkulturen. Vad betyder respekt och ansvar för oss?
Stäng

Respekt och ansvar

Vad betyder det för våra kunder?

Respekt och ansvar är hörnstenar i närmare kundrelationer. Vi måste vara ärliga, öppna och visa integritet i allt vi gör. Vi har djup respekt för den personliga och privata karaktären av de tillstånd slutanvändarna möter.

Det är vårt ansvar att inte bara fokusera på att hitta medicinska lösningar, men att hitta sätt att minimera de trauman och tabun som är förknippade med dessa tillstånd.

 

... och för oss

Respekt för varandra och världen omkring oss kommer alltid att vara hjärtat i Coloplastkulturen. Som Coloplastfolk, är vi ansvariga för våra beslut och handlingar. Som ledare på vår marknad, tar vi vårt ansvar på allvar, visar respekt för miljön, samhället och etiska frågor i allt vi gör. miljön, samhället, samt etiska frågor i allt vi gör.

Stäng

Starkare tillsammans

Kvinna jobbar vid datorn

Vårt löfte till användare och sjukvård

Idag vill fler och fler människor ha inflytande över sin vård. De söker efter information för att kunna göra kloka val och ha kontroll. För att kunna leva, inte bara överleva. Att kunna få friheten att uppleva och njuta av vad livet har att erbjuda. Läs om vårt löfte
Stäng

Vårt löfte till användare och sjukvård

Denna förändring från passiv patient till aktiv användare omdefinierar sjukvården, och vår roll i den.

På Coloplast spelar vi en viktig roll i denna förändring, och vi har en vision om att få vara en större resurs för alla. Vi vill vara en pålitlig guide för våra användare i denna värld med ett överflöd av information och en starkare partner till sjukvården som är experter på vård och omsorg.

När vi når ut till både användaren och sjukvårdaren så kommer vi att kunna göra det möjligt för människor att leva det liv som de vill leva.

För det är när vi agerar tillsammans, som vi blir starkare tillsammans.

Vårt löfte till användarna

Vårt mål är att hjälpa dig att leva ett aktivt och givande liv. Vi är intresserade av att få höra om dina bekymmer och saker du skulle vilja ha annorlunda. Det hjälper oss att förstå allt som du hoppas kunna åstadkomma i livet. Och vi skulle vilja dela vår kunskap kring produkter och livsstilsämnen, som vi har samlat på oss ifrån människor som sitter i samma sits som du. Vårt mål är att svara på de frågor som du inte visste att du kunde ställa. Vi finns här för dig, både dag och natt, via telefon eller nätet. Vi vill hjälpa.

Vårt löfte till sjukvården

Vi önskar att du ser oss som en extra resurs i ditt yrkesliv. Vi hoppas att kunna bidra med ytterligare värde till ditt viktiga arbete, att ge en plattform för att dela erfarenheter och samarbete i utvecklingen av standarden för patientvård. Vi ska lyssna på dina, och dina patienters behov av nya produkter och utbildningsmaterial, och att vara en pålitlig partner i detta arbete.

Stäng
Våra ledstjärnor

Våra ledstjärnor

På Coloplast finns vi för att hjälpa så många människor som möjligt att kunna njuta av ett aktivt och givande liv. Från starten har vi satt användarna främst. Det är vårt uppdrag. Att göra livet enklare för personer med intima sjukvårdsbehov. Det gäller för oss alla, från forskning och utveckling till kundservice. Läs om vad vi gör och inte gör
Stäng

Våra 5 ledstjärnor

Proaktiva

Vi skall agera tillsammans med användare och sjukvården i en snabbt utvecklande sjukvårdsmarknad. Vi skall inte stå inaktiva och passiva och hoppas att världen skall förändras, och att allt löser sig.

Lyssnande

Vi skall ta oss tid när människor har problem, frågor eller besvärligheter. Vi ska lyssna och svara. Vi skall inte bara ha en kort dialog. Vi är här för att hjälp. För att göra en skillnad i folks liv.

Hänvisar till vården

Vi skall starkt rekommendera människor att kontakta sjukvårdspersonal när de upplever medicinska besvär. Vi skall inte ge medicinska råd. Vår dialog skall enbart röra produkter och livsstilsfrågor.

Rådgivande

Vi skall endast upplysa användarna om produkter vi tror kan gynna den enskilde individen. Vi skall inte använda oss av en oetisk säljtaktik eller pressa människor till att köpa produkter och vi skall aldrig ifrågasätta en vårdgivares rekommendation.

Synliga

Vi skall vara synligare för människor som söker efter svar på problem, och vi tror att vi kan vara till nytta. Vi skall inte tränga oss på, utan bidra med nya rön, produkter och utbildning.

Stäng
På Coloplast spelar vi alla en viktig roll

På Coloplast spelar vi alla en viktig roll

Användarnas val är framtiden inom sjukvården. Det är nyckeln till vår framtid. Och det är vår möjlighet att kunna hjälpa miljontals människor att leva sina liv på deras egna villkor. Läs mer om våra roller
Stäng

På Coloplast spelar vi alla en viktig roll

Vår verksamhet har alltid haft fokus på användaren - oftast genom sjukvårdaren. Vi bygger vidare på denna grund genom att ha en dialog direkt med användaren och skapar på så sätt ett ännu starkare band. Samtalen vi har med användaren idag kommer att leda till bättre produkter och service i framtiden.

Mycket hänger på det arbete vi lägger ner. Vi strävar efter att vara visionärer och att hjälpa dem som behöver våra innovationer. Varje dag har vår nyfikenhet och kreativitet skapat lösningar som påverkar människors livskvalitet, vilket ger dem frihet att vara sig själva igen. Vårt jobb skapar något meningsfullt som förbättrar människors liv.

Stäng
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion