Deklaration om samtycke (GDPR) - Coloplast Sverige

Deklaration om samtycke (GDPR)

Vad jag samtycker till:

Jag samtycker härmed till att Coloplast A/S och dess dotterbolag (”Coloplast”) och deras tredjeparts serviceleverantörer får samla in, använda, överföra och bearbeta mina personuppgifter för följande ändamål (”Ändamål”):

i.  Att utföra konsument- och marknadsrelaterad forskning och analys;
ii.     att erbjuda marknadsförings- och utbildningsinformation relaterad till Coloplasts produkter och service; och
iii. 

för att bearbeta beställningar, skicka ut prover och allmän administration.Personuppgifter som Coloplast vill samla in och lagra om mig: 

Jag samtycker även till att Coloplast får samla in och lagra uppgifter om mig (som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress), om min hälsa och mitt användande av medicinskt förbrukningsmaterial.

Hur Coloplast kan kontakta mig:

Jag samtycker slutligen till att låta Coloplast kontakta mig via telefon, sms, e-post, brev, social media eller andra kommunikationsmetoder, men endast för de Ändamål som anges ovan.

Hur kommer Coloplast att behandla mina personuppgifter:

Coloplast respekterar och skyddar individens personliga information. Överföring av personuppgifter till tredje parter kommer endast att ske i syfte att stödja de Ändamål som beskrivs ovan. Uppgifter kan samlas in och bearbetas genom Coloplasts nätverk, vilket kan inkludera bearbetning av personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppfylla Ändamålet, eller tills jag informerar Coloplast i enlighet med mina rättigheter som beskrivs nedan.

Vilka är mina rättigheter:

Jag kan kontakta Coloplast när som helst och begära:

  • Åtkomst till mina uppgifter;
  • korrigering eller radering av mina uppgifter;
  • restriktioner för Coloplast gällande bearbetning av mina uppgifter;
  • motta mina uppgifter i ett maskinläsligt format (överförbarhet av uppgifter); och
  • dra tillbaka mitt samtycke till det som anges ovan.
Om jag har frågor eller funderingar gällande denna deklaration om samtycke, kan jag kontakta Coloplasts dataskyddsombud på dataskyddsombud@coloplast.com. Om jag har en dispyt med Coloplast har jag rätt att skicka klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).

 

Hur kan jag kontakta Coloplast:

 


Om du har frågor, kontakta Coloplast konsumentsupport lokalt på se@coloplast.com eller tel: 020 76 60 00.
Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion