Vänligen läs detta avsnitt om Juridiska aspekter och Deklaration om samtycke innan du använder Coloplast hemsida. Genom användandet av hemsidan samtycker du till villkoren i policyn. Om du inte samtycker ber vi dig att inte använda hemsidan.

Juridiska aspekter

Coloplast AB förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller lägga till innehåll på hemsidan när som helst, av vilken anledning som helst och utan att i förväg informera någon.

Hemsidan ägs och handläggs av Coloplast AB i Kungsbacka. Coloplasts hemsida finns till för Din information. Välkommen att ta del av innehållet. Du har rätt att ladda ner material från hemsidan förutsatt att materialet inte används i kommersiellt syfte och att det bibehålls intakt vad gäller upphovsrätt, varumärke och andra äganderättsförhållanden. Du får dock inte, under några omständigheter, kopiera, reproducera, publicera, posta, överföra eller distribuera innehållet av denna hemsidas texter, bilder, ljud och rörliga bilder i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från Coloplast AB. Kontakta Coloplast Groups juridiska avdelning för eventuella frågor.

 

 

Coloplast produkter

Produkter som visas på den svenska hemsidan kanske inte finns tillgängliga i alla länder eller kan vara kända under annat namn i andra länder. Bruksanvisningar för hur en produkt skall användas kan variera från land till land. Konsultera alltid sjukvårdspersonal lokalt, samt läs bruksanvisningen före användande.

 

 

Upphovsrätt - Copyright

Allt du ser och läser på denna hemsida skyddas enligt lagen om upphovsrätt, om annat ej anges och att allt material endast får användas i enlighet med villkoren i Juridiska aspekter. Coloplast AB garanterar inte att ditt användande av material, som finns på hemsidan, ej bryter mot tredje parts rättigheter.  Allt bildmaterial ägs av Coloplast eller så har vi fått tillåtelse att använda bilderna. Användande av bildmaterial av dig eller av dig auktoriserad person är förbjudet, såvida annat ej anges under Juridiska aspekter. Otillåten användning av bilderna kan bryta mot lagen om upphovsrätt, varumärkeslagen, personuppgiftslagen (PUL) och/eller andra allmänna regler och föreskrifter beträffande kommunikation. 

 

Allmänna Forum

Denna hemsida har eller kommer att ha allmänna forum, som anslagstavlor och nyhetsgrupper tillgängliga för användarna. Tänk på att all information som hanteras genom dessa funktioner blir allmän information och du ska därför vara försiktig när du lämnar personlig information.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda eventuell förlust, missbruk eller förändring av den information, som vi kan kontrollera på hemsidan.

 

E-mail

All kommunikation eller material som överförs till denna hemsida genom elektronisk post eller liknande, såsom allmän data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Allt du överför kan utan begränsning komma att sammanställas och användas av Coloplast AB eller av Coloplast-koncernen  för alla ändamål, såsom kopiering, sammanställning, överföring, publicering eller utskick. Dessutom har Coloplast, utan begränsning, rätt att använda alla idéer, koncept, know-how eller teknik som kommuniceras via hemsidan för alla ändamål, såsom utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. 

 

Information på hemsidan

Vi försöker alltid att ha en så exakt och uppdaterad information som möjligt på hemsidan. Om det mot förmodan skulle finnas någon felaktig uppgift eller någon information som saknas, så kan Coloplast AB ej ställas till ansvar för detta.

Observera att informationen som ges på hemsidan ej fungerar som ersättning av medicinsk vård. Om du har, eller har anledning att tro, att du har ett problem med din hälsa, skall du alltid konsultera en läkare. 

 

Varumärken och logotyper

De varumärken och logotyper som finns på denna hemsida, är varumärken som tillhör Coloplast. Din tillgång till denna hemsida innebär inte att Coloplast upplåter en licens eller på annat sätt medger några rättigheter att använda varumärken som finns på hemsidan, om du inte först skaffat dig ett skriftligt tillstånd från Coloplast eller tredje part som kan äga varumärken.

 

Coloplast® Care

Innehållet i Coloplast Care utvecklades av amerikanska stomiterapeuter i enlighet med WOCN Standard of Care. (WOCN: Wound, Ostomy and Continence Nurses Society™).

Innehållet har därefter omarbetats av WCET certifierade stomiterapeuter på Coloplast, i nära samarbete med den globala COF-gruppen, för att motsvara WCET Standard of Care.

(WCET: World Council of Enterostomal Therapists) och (COF: Coloplast Ostomy Forum).

Innehållet utvärderas kontinuerligt för att möta dagens rekommendationer. Nytt innehåll utvecklas av våra WCET certifierade stomiterapeuter på Coloplast i samarbete med globala COF och ett engelskt råd av experter inom träning, kost, hälsa och kirurgi.

De personliga berättelserna är skrivna av personer med stomi, som vill dela med sig av hur de lever sina dagliga liv. Samtliga har givit sitt medgivande till att vi delar deras berättelser globalt.

 

Länkar

Denna hemsida kan länka till andra hemsidor som inte står under Coloplast AB´s kontroll. Dessa länkar är till för din bekvämlighet. Coloplast AB ansvarar inte för materialet på dessa sidor och kan inte hållas ansvarig för eventuella skador  som kan uppstå i kontakten med dem.

Vi välkomnar länkar till denna hemsida. Du har rätt att skapa en hypertextlänk till Coloplasts hemsida, så länge länken inte innebär sponsring eller annan garanti av innehållet på din hemsida från Coloplast AB eller Coloplast-gruppen. Du har ej heller rätt att inkludera några som helst delar av denna hemsida eller varumärkesskyddat material någon annanstans.

 

Kontakta Coloplast AB

Om du har några frågor kring Juridiska aspekter, servicen på denna hemsida eller ditt användande av hemsidan, vänligen kontakta Coloplast Groups juridiska avdelning.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion