BodyCheck - Förstå din kroppsprofil

Stäng

Hjälp

1. Hur fungerar BodyCheck?

BodyCheck består av 8 enkla frågor och beskrivande bilder. Baserat på dina svar ger BodyCheck dig en rekommendation på vilken produktlösning som bäst passar din kropp.

2. Är BodyCheck relevant för mig?

BodyCheck är utvecklat för att stomiopererade ska förstå sin kroppsprofil och hitta den produktlösning som bäst passar sin kroppsprofil. Eftersom kroppsformen ändrar sig med tiden är kommer de flesta stomiopererade att ha nytta av en BodyCheck då och då.

3. Varför ska jag göra en BodyCheck?

Formen på din mage har med största sannolikhet ändrat sig eller kommer att ändra sig med tiden och det kan vara svårt att hitta det stomibandage som bäst passar just din kroppsprofil. BodyCheck hjälper dig hitta det stomibandage som för närvarande passar din kroppsprofil bäst. BodyCheck kan utföras regelbundet för att säkerställa eventuella förändringar i kroppsprofilen.

Genom att regelbundet säkerställa din kroppsprofil har du alltid rätt stomibandage och därigenom minskar risken för läckage och hudproblem, vilket ger ett enklare och tryggare liv.

4. Hur genomför jag BodyCheck?

BodyCheck gör du genom att besvara 8 enkla frågor om området runt din stomi. Du ska bedöma området när du står upp, ligger ner och sitter och välja den position som påfrestar området mest, vilket vanligtvis är att sitta. Baserat på dina svar får du en rekommendation på vilken/vilka av Coloplast produkter som är bäst för just din profil.

5. Hur ofta ska jag göra BodyCheck?

Tidsmässigt kan BodyCheck jämföras med regelbundna blodtrycksmätningar. Förändringar i området runt stomin sker då och då, därför är regelbundna bedömningar av din kroppsprofil relevanta för att förhindra och lösa eventuella problem.

6. Kan jag beställa produkter via BodyCheck?

Vi kan sända gratis prover till dig via BodyCheck och om dessa fungerar bra för dig, kontaktar du din stomiterapeut och får dom förskrivna.

7. Kommer BodyCheck att jämföra rekommendationen jag får med mitt nuvarande stomibandage?

Nej, den diskussionen bör du ta med din stomiterapeut eller Consumer Care specialist.

8. Överväger BodyCheck allt när den föreslår ett stomibandage?

Profilen på området runt stomi har en stor inverkan på produktens anpassningsförmåga.  BodyCheck fokuserar på området runt stomin. Det finns dock fler parametrar att överväga och du kanske behöver prata med din stomiterapeut om dessa:

Fysiska förutsättningar, såsom handmotorik och syn

Medicinering, såsom steroider

Aktivitetsnivå

Hudproblem

9. Kan BodyCheck lösa mina hudproblem?

Hudproblem beror oftast på läckage och att man har en produkt som inte sitter perfekt. Några av dessa problem kan undvikas genom att göra en BodyCheck som säkerställer ett stomibandage som passar just din kropp.

10. Kan jag spara min BodyProfil eller färdigställa den vid ett senare tillfälle?

Nej, informationen om din kroppsprofil kan inte sparas. Alla 8 frågorna måste besvaras vid ett och samma tillfälle. Du kan dock skriva ut din profil och spara eller välja en mejladress dit både kroppsprofilen och produktrekomendationen kan sändas.

Stäng

Att förstå din kroppsprofil är första steget till en bättre tillpassning.

8 enkla frågor guidar dig igenom den interaktiva delen för att finna den bästa produktlösningen för dig.

VIKTIGT!

Du ska alltid ta kontakt med din stomiterapeut om du har hudproblem eller frågor om hur nya produkter ska användas.

Stäng

Att förstå din kroppsprofil är första steget till en bättre tillpassning.

Stäng

BodyCheck - Förstå din kroppsprofil

Stäng

Hjälp

1. Hur fungerar BodyCheck?

BodyCheck består av 8 enkla frågor och beskrivande bilder. Baserat på dina svar ger BodyCheck dig en rekommendation på vilken produktlösning som bäst passar din kropp.

2. Är BodyCheck relevant för mig?

BodyCheck är utvecklat för att stomiopererade ska förstå sin kroppsprofil och hitta den produktlösning som bäst passar sin kroppsprofil. Eftersom kroppsformen ändrar sig med tiden är kommer de flesta stomiopererade att ha nytta av en BodyCheck då och då.

3. Varför ska jag göra en BodyCheck?

Formen på din mage har med största sannolikhet ändrat sig eller kommer att ändra sig med tiden och det kan vara svårt att hitta det stomibandage som bäst passar just din kroppsprofil. BodyCheck hjälper dig hitta det stomibandage som för närvarande passar din kroppsprofil bäst. BodyCheck kan utföras regelbundet för att säkerställa eventuella förändringar i kroppsprofilen.

Genom att regelbundet säkerställa din kroppsprofil har du alltid rätt stomibandage och därigenom minskar risken för läckage och hudproblem, vilket ger ett enklare och tryggare liv.

4. Hur genomför jag BodyCheck?

BodyCheck gör du genom att besvara 8 enkla frågor om området runt din stomi. Du ska bedöma området när du står upp, ligger ner och sitter och välja den position som påfrestar området mest, vilket vanligtvis är att sitta. Baserat på dina svar får du en rekommendation på vilken/vilka av Coloplast produkter som är bäst för just din profil.

5. Hur ofta ska jag göra BodyCheck?

Tidsmässigt kan BodyCheck jämföras med regelbundna blodtrycksmätningar. Förändringar i området runt stomin sker då och då, därför är regelbundna bedömningar av din kroppsprofil relevanta för att förhindra och lösa eventuella problem.

6. Kan jag beställa produkter via BodyCheck?

Vi kan sända gratis prover till dig via BodyCheck och om dessa fungerar bra för dig, kontaktar du din stomiterapeut och får dom förskrivna.

7. Kommer BodyCheck att jämföra rekommendationen jag får med mitt nuvarande stomibandage?

Nej, den diskussionen bör du ta med din stomiterapeut eller Consumer Care specialist.

8. Överväger BodyCheck allt när den föreslår ett stomibandage?

Profilen på området runt stomi har en stor inverkan på produktens anpassningsförmåga.  BodyCheck fokuserar på området runt stomin. Det finns dock fler parametrar att överväga och du kanske behöver prata med din stomiterapeut om dessa:

Fysiska förutsättningar, såsom handmotorik och syn

Medicinering, såsom steroider

Aktivitetsnivå

Hudproblem

9. Kan BodyCheck lösa mina hudproblem?

Hudproblem beror oftast på läckage och att man har en produkt som inte sitter perfekt. Några av dessa problem kan undvikas genom att göra en BodyCheck som säkerställer ett stomibandage som passar just din kropp.

10. Kan jag spara min BodyProfil eller färdigställa den vid ett senare tillfälle?

Nej, informationen om din kroppsprofil kan inte sparas. Alla 8 frågorna måste besvaras vid ett och samma tillfälle. Du kan dock skriva ut din profil och spara eller välja en mejladress dit både kroppsprofilen och produktrekomendationen kan sändas.

Stäng

Hur skulle du bäst beskriva formen på områden runt din stomi?

Välj den form nedan som bäst stämmer in på dig. Det är en viktig indikator för vilken typ och form av häfta som bäst passar din kropp. Sitt rakt men avslappnat när du jämför din kropp med illustrationerna i BodyCheck.

Titta på videon - Området runt stomin kan förändras beroende på din position. Om du upplever läckage, kan du titta på denna videon för att identifiera orsaken till läckaget
Platt

Ytan är mer eller mindre i nivå med buken, även om huden kan vara ojämn.

Stäng

Platt.

Ytan är mer eller mindre i nivå med buken, även om huden kan vara ojämn.

Stäng
Inbuktad

Ytan sjunker in i buken, vilket skapar en grop.

Utbuktad

Ytan höjer sig från buken vilket skapar en topp.

Ytan höjer sig från buken vilket skapar en utbuktning.

Stäng

Är den platta ytan runt stomin helt eller delvis?

Den platta ytan kanske inte täcker hela området runt stomin. Välj den beskrivning som bäst beskriver formen runt din stomi.

Helt

Den platta ytan täcker hela området runt stomin.

Den platta ytan täcker hela området runt stomin.

Stäng
Delvis

Den platta ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Den platta ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Stäng

Är den inbuktade ytan runt stomin helt eller delvis?

Den inbuktade ytan kanske inte täcker hela området runt stomin. Välj den beskrivning som bäst beskriver formen runt din stomi.

Helt

Den inbuktade ytan täcker hela området runt stomin.

Den inbuktade ytan täcker hela området runt stomin.

Stäng
Delvis

Den Inbuktade ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Den Inbuktade ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Stäng

Är den utbuktade ytan runt stomin helt eller delvis?

Den utbuktade ytan kanske inte täcker hela området runt stomin. Välj den beskrivning som bäst beskriver formen runt din stomi.

Helt

Den utbuktade ytan täcker hela området runt stomin.

Den utbuktade ytan täcker hela området runt stomin.

Stäng
Delvis

Den Utbuktade ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Den Utbuktade ytan täcker bara delar av området runt stomin.

Stäng

Är området runt stomin mjukt eller fast?

Hur mjukt eller fast området är reglerar hur flexibelt eller styvt ditt stomibandage behöver vara. Välj den beskrivning som bäst beskriver formen på din kropp.

Mjuk

Ytan ger vika vid tryck (som motsvarar tryck på en vattenmadrass)

Ytan ger vika vid tryck (som motsvarar tryck på en vattenmadrass)

Stäng
Fast

Ytan motstår tryck (som motsvarar tryck under hälen)

Ytan motstår tryck (som motsvarar tryck under hälen)

Stäng

Har du ytliga veck eller djupa ojämnheter runt din stomi? Om du har båda, vänligen välj djupa veck.

Hur skulle du bäst beskriva din hud? Ojämnheter i huden påverkar häftans förmåga att helt fästa på huden och avgör vilken typ av häfta och tillbehör du behöver. Har du inga veck eller rynkor, vänligen välj “Ytliga veck”.

Ytliga veck

Ytan har linjer, är fårad eller rynkig

Ytan har linjer, är fårad eller rynkig

Stäng
Djupa veck

Ytan har djupa veck av löst skinn eller fett.

Ytan har djupa veck av löst skinn eller fett.

Stäng

Var är stomin placerad?

Stomins placering avgör hur flexibelt ditt stomibandage behöver vara för att kunna följa dina vardagliga rörelse. Välj det alternativ nedan som bäst stämmer in på dig.

Över navelhöjd

Stomin är placerad över navelhöjd

Stomin är placerad nära revbenen

Stäng
I navelhöjd

Stomin är placerad där buken viks när den böjs

Stomin är placerad där buken viks när den böjs

Stäng
Under navelhöjd

Stomin är placerad nedanför navelhöjd

Stomin är placerad nedanför navelhöjd

Stäng

Hur är din stomi placerad i förhållande till hudplanet?

För att försäkra dig om en perfekt passform det är viktigt att säkerställa om nivån på stomimynningen är över hudplanet, i nivå med eller indragen från hudplanet. Välj det alternativ nedan som bäst beskriver din stomi.

Över hudplanet

Stomimynningen är över hudplanet.

Stomimynningen är över hudplanet.

Stäng
I nivå med hudplanet

Stomimynningen är i nivå med hudplanet.

Stomimynningen är i nivå med hudplanet.

Stäng
Indragen från hudplanet

Stomimynningen är indragen från hudplanet.

Stomimynningen än indragen från huden.

Stäng

Beskriv det som kommer ut från din stomi

Konsistensen på det som kommer ut från din stomi har stor inverkan på valet av stomipåse och häfta.

Tjock avföring

Från hårda klumpar till fast och/eller mjuk avföring

Lös avföring

Lösare avföring

Urin

Urin

Vilken typ av stomibandage föredrar du?

Typ av påssystem är vanligtvis en fråga om preferens.

1-delsbandage

Påsen och häftan sitter ihop som en allt-i-ett påse. Systemet är mycket flexibelt och fäster plant mot huden, vilket gör att det knappast inte syns under kläderna. Påse och platta byts på en gång.

2-delsbandage med klickkoppling

Påsen fästs på basplattan med en klickkoppling. Basplattan är ganska styv och enkel att applicera då du kan se stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

2-delsbandage med häftkoppling

Påsen är applicerad på basplattan genom en häftkoppling som häftar ihop de två enheterna. Basplattan är flexibel och fäster närmare kroppen än en klickkoppling. Den är enkel att applicera då du ser stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

Vilken typ av stomibandage föredrar du?

Typ av påssystem är vanligtvis en fråga om preferens.

1-delsbandage

Påsen och häftan sitter ihop som en allt-i-ett påse. Systemet är mycket flexibelt och fäster plant mot huden, vilket gör att det knappast inte syns under kläderna. Påse och platta byts på en gång.

2-delsbandage med klickkoppling

Påsen fästs på basplattan med en klickkoppling. Basplattan är ganska styv och enkel att applicera då du kan se stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

2-delsbandage med häftkoppling

Påsen är applicerad på basplattan genom en häftkoppling som häftar ihop de två enheterna. Basplattan är flexibel och fäster närmare kroppen än en klickkoppling. Den är enkel att applicera då du ser stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

Vilken typ av stomibandage föredrar du?

Typ av påssystem är vanligtvis en fråga om preferens.

1-delsbandage

Påsen och häftan sitter ihop som en allt-i-ett påse. Systemet är mycket flexibelt och fäster plant mot huden, vilket gör att det knappast inte syns under kläderna. Påse och platta byts på en gång.

2-delsbandage med klickkoppling

Påsen fästs på basplattan med en klickkoppling. Basplattan är ganska styv och enkel att applicera då du kan se stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

2-delsbandage med häftkoppling

Påsen är applicerad på basplattan genom en häftkoppling som häftar ihop de två enheterna. Basplattan är flexibel och fäster närmare kroppen än en klickkoppling. Den är enkel att applicera då du ser stomin hela tiden. Med detta system kan du enkelt byta din påse utan att byta basplattan.

Ditt BodyCheck resultat

Du har nu besvarat alla 8 frågorna. Genom dina svar har vi fått tillräckligt med information för att kunna rekommendera dig stomiprodukter som hjälper dig förhindra läckage.

Din kroppsprofil visar ett behov av att:

Vårt förslag till dig är:Stäng

[Missing text /commerce/catalog/product/FreeSampleForm/ShippingTerms for sv-SE]

Stäng

Skicka profilen

 • 1. Kontakt
 • 2. Fyll i

Ditt BodyCheck resultat har sänts till den e-mailadress du uppgivit.

Önskade produktprover

 1. 1. Produkter
 2. 2. Personuppgifter
 3. 3. Färdig
×

Vi rekommenderar

Produkter

  Du har önskat

  Vad händer nu?

   

  Vi kommer att kontakta dig för att säkerställa att proverna är rätt för dig och för att svara på eventuella frågor. Därefter skickar vi proverna till dig

   

  Önskar du kontakta oss tidigare är du välkommen att kontakta oss på 0300-332 56 eller se@coloplast.com


  Goda råd

  Det är en bra att ha en regelbunden kontakt med din stomiterapeut framför allt om du överväger att byta ditt stomibandage
  Stäng

  Gratis prover - gratis frakt

  Tack för din beställning

  Kvitto

  Se skrivbordsversion